Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 24399 Rodyti po:
1. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO
2. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 14-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR.T-40 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-30 SPRENDIMO NR.T-128 „DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO IR ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR.T-77 „DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĘ MOKYKLĄ PRIJUNGIANT JĄ PRIE ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-30 SPRENDIMO NR.T-129 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR PAVADINIMO PAKEITIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR.T-76 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR PAVADINIMO PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
8. JUNGTINIO KOMITETŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS
9. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „DIAGNOSTIKA, GYDYMAS IR REABILITACIJA. TARPVALSTYBINIS SAUGUMAS COVID-19 EROJE“
10. DĖL NUOMININKŲ ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO
11. DĖL UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
12. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PABALIŲ G. 12, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
13. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
14. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
15. JUNGTINIO KOMITETŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
17. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 2020 M. ASIGNAVIMŲ PLANO KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO
18. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
19. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
20. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
21. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
22. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
23. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
24. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
25. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
26. DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO
27. DĖL 2020 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-13 ĮSAKYMO NR. DV-413 ,,DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANTIEMS DARBUOTOJAMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-11 ĮSAKYMO NR. DV-398 „DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBUOTOJAMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-05 ĮSAKYMO NR. DV-376 ,,DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ VAISTINIŲ DARBUOTOJAMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-05 ĮSAKYMO NR. DV-377 ,,DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJAMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-04-22 ĮSAKYMO NR. DV-345 ,,DĖL LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTE SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS PREVENCINIU TIKLSU PAĖMIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-07-30 ĮSAKYMO NR. DV-606 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SEKRETORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
34. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
35. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
36. EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
37. EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (PRIEDAS)
38. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-12 ĮSAKYMO NR. DV-732 „DĖL ĮGALIOJIMO ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJUI V. VALŪNUI, VYRIAUSIESIEMS SPECIALISTAMS R. ZDANAVIČIUI IR J. MASIONIENEI“ PAKEITIMO
40. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
41. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
42. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (PRIEDAS)
43. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKAI
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-08 ĮSAKYMO NR. DV-389 „DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.02.06), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), PASKIRSTOS TVIRTINIMO IR MAKSIMALAUS VAIKŲ SKAIČIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖJE NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
45. DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.02.06), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), PASKIRSTOS TVIRTINIMO IR MAKSIMALAUS VAIKŲ SKAIČIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖJE NUSTATYMO
46. DĖL DELEGAVIMO
47. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI
48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS KOORDINATORIAUS SKYRIMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-04-07 ĮSAKYMO NR. DV-461 „DĖL ĮGALIOJIMO ATLIKTI ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI TEISĘ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, TIKRINIMO VEIKSMUS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
50. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-08 ĮSAKYMO NR. DV-296 „DĖL ALYTAUS MIESTO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis