Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 24400 Rodyti po:
51. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-08 ĮSAKYMO NR. DV-296 „DĖL ALYTAUS MIESTO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
52. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
53. DĖL UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
54. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŽEMĖS SKLYPĄ ULONŲ G. 67A, ALYTUJE
55. AIŠKINAMOJO RAŠTO 1 PRIEDAS. SPRENDIMAS T-111
56. AIŠKINAMOJO RAŠTO 2 PRIEDAS. RC IŠRAŠAS
57. AIŠKINAMOJO RAŠTO 3 PRIEDAS. ŽEMĖS SKLYPO PLANAS
58. AIŠKINAMOJO RAŠTO 4 PRIEDAS. REGIA
59. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO, NAUDOJIMO IR ELGESIO TAISYKLIŲ“ IR 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
60. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
61. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO
62. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-277 „DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
63. 1 PRIEDAS. DĖL E. JURČIENĖS DELEGAVIMO
64. 2 PRIEDAS. E. JURČIENĖS SUTIKIMAS
65. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, JO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
66. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-01 SPRENDIMO NR. T-290 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR DARŽELIŲ-MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ MAITINIMO“ PAKEITIMO
67. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
68. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-20 ĮSAKYMO NR. DV-41 „DĖL AUTOMOBILIO „ŠKODA OCTAVIA“, VALST. NR. LHA608, KURO NORMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
69. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-08 ĮSAKYMO NR. DV-12 „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
70. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. DV- 268 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ (PRIEMONIŲ) KOORDINATORIŲ, APSKAITĄ TVARKANČIŲ DARBUOTOJŲ IR JŲ ATLIEKAMŲ FUNKCIJŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
71. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. DV- 268 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ (PRIEMONIŲ) KOORDINATORIŲ, APSKAITĄ TVARKANČIŲ DARBUOTOJŲ IR JŲ ATLIEKAMŲ FUNKCIJŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
72. DĖL ĮGALIOJIMO ATLIKTI ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI TEISĘ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, TIKRINIMO VEIKSMUS
73. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
74. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
75. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS. PRIEDAS. TERITORIJOS SCHEMA
76. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-05-29 SPRENDIMO NR. T-108 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
77. DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO IR NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
78. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO
79. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
80. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „DREVINUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
81. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
82. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS
83. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 „DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO“, PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO IR PRITARIMO KEITIMUI
84. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO (PRIEDAS)
85. DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ PATEIKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO, RENGIANT KVARTALŲ DETALIŲJŲ PLANŲ KOREGAVIMĄ, DARBO GRUPĖS SUDARYMO
86. DĖL PROJEKTO „MEILĖS LABIRINTAS" ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
87. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-03-31 ĮSAKYMO NR. DV-262 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO ĮPAREIGOJIMO BENDRADARBIAUTI SU NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ALYTAUS DEPARTAMENTU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
88. DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANTIEMS DARBUOTOJAMS
89. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
90. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
91. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-31 ĮSAKYMO NR. DV-77 „DĖL PAVEDIMO TIKRINTI, AR PAGAL SAVIVALDYBĖS PROGRAMĄ ATNAUJINAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ STATYBOS RANGOS AKTUOSE NURODYTI DARBAI ATITINKA INVESTICIJŲ PLANE NURODYTAS PRIEMONES“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
92. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-22 ĮSAKYMO NR. DV-49 „DĖL GYVENAMOJO NAMO SU ŽEMĖS SKLYPU IR BUTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO, GYVENAMOJO NAMO SU ŽEMĖS SKLYPU IR BUTO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO, PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
93. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-05 ĮSAKYMO NR. DV-377 ,,DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJAMS“ PAKEITIMO
94. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-21 ĮSAKYMO NR. DV-1550 „DĖL FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
95. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SANATORIJOS G. 31B, ALYTUJE, PADALIJIMO BEI NAUDOJIMO REGLAMENTŲ NUSTATYMO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMUI, KOREGUOJANT STATINIŲ STATYBOS ZONĄ IR STATYBOS RIBĄ TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO METU
96. DĖL VAIVORYKŠTĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
97. DĖL VAIVORYKŠTĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
98. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
99. DĖL EISMO RIBOJIMO
100. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis