Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-237 2013-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO

 

 2013 m. spalio 31 d. Nr.T-237

Alytus

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2011, Nr.52-2504) 16 straipsnio 37 punktu, Viešųjų  įstaigų  įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2010, Nr. 1-17) 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdama į  Alytaus  miesto  savivaldybės  tarybos  2009-03-27 sprendimu Nr. T-59  patvirtintų viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos įstatų  30.11  punktą,  Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            Patvirtinti Viešosios  įstaigos  Alytaus  poliklinikos dienos socialinės globos paslaugų kainą 6,20 euro už vieną suteiktų paslaugų valandą.

            2014 m. lapkričio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-292 redakcija

               2018 m. lapkričio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-353 redakcija

                2019 m. gruodžio 18 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-395 redakcija

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

Į pradžią