Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-63 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO PREKYBOS CENTRŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO KOREKTŪROS (TPD REG. Nr. 000112000933 KOREKTŪRA) TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO PREKYBOS CENTRŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO KOREKTŪROS (TPD REG. Nr. 000112000933 KOREKTŪRA) TVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. T-63

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-02-25 teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. TP1-472-(14.4), Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Tvirtinti Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano korektūrą (TPD reg. Nr. 000112000933 korektūra) (aiškinamasis raštas ir brėžiniai pridedami).

Šis sprendimas gali skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas

______________

 

Dokumento priedai:
T-63 - Sprendimo priedas-pagrindinis brėžinys
T-63 - Sprendimo priedas-aiškinamasis raštas-DĖL ALYTAUS MIESTO PREKYBOS CENTRŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO KOREKTŪROS (TPD REG. Nr. 000112000933 KOREKTŪRA) TVIRTINIMO
Į pradžią