Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-265 2014-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2014 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO PROJEKTŲ 060 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO PROJEKTŲ 060 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO    

 

2014 m. balandžio 25 d.  Nr.  DV-265 

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2014 m. biudžeto tvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-10 įsakymu Nr. DV-19 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos projektų pateikimo, atrankos ir atsiskaitymo taisykles ir 2013-01-23 įsakymu Nr. DV-38 patvirtintos Kūno kultūros ir sporto programos projektų atrankos komisijos 2014-04-14 posėdžio protokolą Nr. KPPt-52 (31.10),

t v i r t i n u 2014 m. kūno kultūros ir sporto programos sporto projektų 060 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstą (pridedama).

 

                     

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Ąžuolas          

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. balandžio 25 d.       

įsakymu Nr. DV-265

 

2014 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO PROJEKTŲ 060 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas ir rekvizitai

Projekto pavadinimas

Skirta, Lt

1.

FK „RESE“,

prezidentas Sigitas Jančiauskas,

kodas 302332367,

adresas Šaltinių g. 5-61, 62347Alytus,

a.    s. LT27 7300 0101 1561 9011,

AB „Swedbank“

Tarptautinis vaikų futbolo turnyras RESE CUP  2014 IV

3000

2.

Sporto klubas „Adelveisas“,

prezidentas Rimas Berulis,

kodas 300521045,

Statybininkų g. 36-4, 63418  Alytus,

a. s. LT96 7044 0600 0536 2470,  

AB SEB  bankas

Sporto klubo „Adelveisas“ veiklos projektas

5000

3.

VšĮ „Dzūkijos žiedas“,

direktorius Arūnas Kulbinskas,

kodas 150158324,

adresas Draugystės g. 24, 62211 Alytus,

a.    s. LT20 7181 2000 0470 0776,

AB Šiaulių bankas

Autosporto populiarinimas Alytaus regione

2500

4.

VšĮ „RKL“,

prezidentė Kristina Grižienė,

kodas 150141570,

adresas Likiškėlių g. 80-9,

63359 Alytus,

a.    s. LT59 7300 0100 9391 6140,

AB „Swedbank“

„Altius Citius Fortius“

8000

RKL moterų veteranių krepšinis

2000

5.

VšĮ „Jaunieji sportininkai“,

direktorė Egidija Paužuolienė,

kodas 303029686,

adresas Naujoji g. 112-25,

62393 Alytus,

a.    s. LT52 7044 0600 0788 8172,

AB SEB bankas

„Judėk ir tobulėk“

1000

6.

Sporto klubas „Taikiklis“,

prezidentas Juozas Budrys,

kodas 300631919,

adresas Kibirkšties g. 3, 62445 Alytus,

a.    s. LT64 7044 0600 0588 1317,

AB SEB bankas

Sporto klubo „Taikiklis“ veiklos projektas

5000

7.

VšĮ Alytaus krepšinio klubas „Alytaus krepšinis“,

prezidentas Sigitas Krukis,

kodas 302465759,

adresas Pašilio g. 35, 62322 Alytus,

a.    s. LT81 7400 0427 2292 3810,

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

Alytaus krepšinio veteranų veiklos plėtra

2500

Alytaus jaunimo pasiruošimo ir dalyvavimo Europos jaunimo krepšinio lygos čempionate projektas

3500

8.

Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“, pirmininkas Algirdas Tatulis,

kodas  149934649,

adresas Žuvinto g. 9-10, 62351 Alytus,

a.    s. LT38 7300 0100 0221 4561,  

AB „Swedbank“

Neįgaliųjų žmonių integracija per sportą

7000

9.

Vandensvydžio sporto ir rekreacijos klubas „Dzūkijos vandenis“,

prezidentas Artūras Vainikonis,

kodas 300096039,

adresas Gamyklos g. 6-2, 62164 Alytus,

a.     s. LT90 7044 0600 0480 5022,

AB SEB bankas

Vandensvydžio sporto ir rekreacijos klubo „Dzūkijos vandenis“ varžybinės veiklos ir sporto plėtotės programa

7000

10.

Alytaus sporto klubas „Alytis“

prezidentas Zenius Vencevičius,

kodas 191061619,

Jazminų g. 42-4, 62142 Alytus,

a.    s. LT47 7044 0600 0473 4986,

AB SEB bankas

Tarptautinis dziudo turnyras, skirtas Alytaus garbės piliečiui, pirmajam Lietuvos karininkui, žuvusiam už Lietuvos nepriklausomybę, atminti

30000

11.

VšĮ „Tėviškės namai“,

direktorė Laima Lenkienė,

projekto vadovas Eimantas Balaika,

kodas 302480323,

adresas Ligoninės g. 3, 62114 Alytus,

a.     s. LT19 4010 0490 0060 3621,

AB DNB bankas

Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti 2014

1000

12.

Alytaus autoklubas,

direktorius Rimvydas Anusauskas,

kodas193172290,

adresas Statybininkų g. 21-18,

63409 Alytus,

a.     s. LT91 7400 0235 8462 3810,

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

Automobilių sporto populiarinimas Alytaus mieste ir apskrityje

12000

13.

UAB „Alytaus radijas“,

direktorius Liudas Ramanauskas,

kodas 24964030,

adresas Rotušės a. 2, 62141 Alytus,

a.    s. LT78 7044 0600 0202 7255,

AB SEB bankas

Laida „Sporto klubas“

6000

14.

Alytaus šaškių klubas „Alitas“,

prezidentas Zigmas Ingelevičius,

kodas 150134049,

adresas Statybininkų g. 32-15,

63231 Alytus,

a.       s. LT78 7044 0600 0202 7255,

AB SEB bankas

Alytaus šaškių klubo „Alitas“ veiklos projektas

2000

15.

Alytaus apskrities  neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“,

prezidentas Rolandas Baranauskas,

kodas 193492575,

adresas Ulonų g. 33A, 62161 Alytus,

a.     s. LT14 7044 0600 0476 9142,

AB SEB bankas

Alytaus miesto žmonių, turinčių  fizinę negalią, sportinis užimtumas

7000

16.

Visuomeninė organizacija sporto klubas „Vikingai“,

prezidentas Arūnas Cibulskas,

kodas 150127725,

adresas Jazminų g. 44-9, 62504 Alytus,

a.  s. LT53 7044 0600 0474 5742,

AB SEB bankas

Krepšinio sporto šakos populiarinimas mieste

5000

17.

VšĮ FK CENTRAS,

direktorius Virmantas Speteliūnas, kodas 302748013,

adresas  Jundos g. 6, Alytaus r. sav. Padvariškių k.,

a.     s. LT 20 7300 0101 3131 8587,

AB „Swedbank“

Futbolo populiarinimas mieste ir Alytaus apskrityje

3000

18.

UAB „Dzūkų žinios“,

direktorius Darius Brindza,

projekto vadovė Laima Burinskienė,

kodas 165118225,

adresas Rotušės a. 14, 62141 Alytus,

a. s. LT27 4010 0422 0004 0212,

AB DNB bankas

Sporto įvykių apžvalga ir reklama

2000

19.

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras,

direktorius Tomas Stupuris,

kodas 300022462,

adresas Naujoji g. 52, 62381 Alytus,

a. s. LT46 7044 0600 0193 2480

AB SEB bankas

Alytaus miesto sportininkų pristatymas pasaulio, Europos čempionatuose, tarptautinėse  varžybose, Lietuvos čempionatuose ir kituose sporto kompleksiniuose renginiuose

70000

20.

Alytaus vaikų ir jaunimo rankinio klubas,

prezidentas Arvydas Brazaitis,

kodas 300669663,

adresas Maironio g. 26, 62143Alytus,

 a. s. LT27 7400 0427 4922 3810,

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

Moterų rankinio komandos Alytaus SRC-„Margiris“ varžybinė veikla

10000

Alytaus miesto dienos renginiai

5000

Baidarių ir kanojų irklavimo bei kanupolo vystymas ir plėtra Alytuje

2000

21.

Plaukimo sporto ir rekreacijos klubas „Koralis“,

kodas 300522713,

adresas Saulės g. 21, 62251 Alytus,

a. s. LT35 7300 0100 9334 6794,

AB „Swedbank“

Plaukimo sporto ir rekreacijos klubo „Koralis“ varžybinės veiklos ir sporto plėtotės programa

4000

22.

Rankinio klubas „Dzūkija“,

prezidentas Virginijus Jurkonis

kodas 302846297,

adresas Jaunimo g. 22-3,  63351 Alytus,

a. s. LT33 7300 0101 3452 7113,

AB „Swedbank“

Atstovavimas Alytaus miestui Lietuvos atvirajame senjorų rankinio čempionate 2014

2000

23.

Alytaus miesto orientavimosi sporto klubas „Dainava“,

pirmininkas Rolandas Juonys,

kodas 191064533,

adresas A. Matučio g. 14, 62142 Alytus, a. s. LT54 7300 0100 0221 1072,

AB „Swedbank“

Plėtoti orientavimosi sportą Alytaus mieste ir atstovauti Alytaus miestui respublikinėse ir tarptautinėse varžybose

5000

24.

VšĮ  Alytaus regioninė televizija,

direktorė Laima Pačėsienė,

kodas 149916583,

adresas Pramonės g. 9, 62175 Alytus,

a.  s. LT35 7044 0600 0196 1875 ,

AB SEB bankas

Sporto reportažai žinių laidose

9000

25.

Alytaus aeroklubas,

viršininkas Kęstutis Urbanavičius,

kodas 193265111,

adresas Miškininkų g. 3, 62200 Alytus,

a. s. LT24 7300 0100 0221 1030,

AB „Swedbank“

„Alytus ir aviacija 2014“

4000

26.

Vilijos sporto ir rekreacijos klubas,

prezidentė Vilija Sližauskienė,

kodas 300040510,

adresas Žiburio g. 16A-29,

63329 Alytus,

a. s. LT39 7044 0600 0474 2211,

AB SEB bankas

Vilijos sporto ir rekreacijos klubo sveikatingumo, sportinė ir varžybinė veikla

2000

28.

Sporto ir sveikatingumo klubas „Šaulė“,

prezidentė Gitana Vitkauskienė,

kodas 150102425,

adresas Žiburio g. 5-2, 63329,

a. s. LT13 7044 0600  0474 9081,

AB SEB Bankas

Sporto ir sveikatingumo klubo „Šaulė“ veiklos programa

2000

29.

VšĮ „Sporto leidinių grupė“,

direktorius Artūras Gimžauskas,

kodas 300093445,

adresas Olimpiečių  g. 17,

09237 Vilnius,

a. s. LT59 7044 0600 0788 4651,

AB SEB bankas

Alytaus sporto bendruomenės, bazių bei sporto renginių pristatymas

3500

30.

Alytaus apskrities sporto klubas „Daisotra“,

prezidentas Vaidas Gumauskas,

kodas 193203273;

adresas Kepyklos g. 15, 62117 Alytus,

a.     s.  LT77 7300 0100 0221 3083,

AB „Swedbank“

Lietuvos sportinio ėjimo taurė –  2014 m. varžybos

3000

31.

VšĮ „Žaliasis lankas“,

prezidentė Inga Kizeliauskaitė,

kodas 302809886,

adresas S. Konarskio g. 30-10,

03127 Vilnius,

a. s. LT81 7300 0101 3760 3186;

AB „Swedbank“

Šaudymo iš lanko varžybų Alytuje organizavimas

3000

32.

VšĮ Tarptautinis maratonas,

direktorius Darius Mikulis,

kodas 300561278,

adresas A. Goštauto g. 40,

03163 Vilnius;

a. s. LT95 5740 0406 7982 3810,

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

Bėgimo sporto šakos populiarinimas mieste – Alytaus bėgimas

4000

33.

Alytaus tinklinio klubas,

prezidentas Artūras Sidaras,

kodas 300578740,

adresas Draugystės g. 16, 62212 Alytus,

a. s. LT42 7044 0600 0560 6233,

AB SEB bankas

Alytaus tinklinio klubo veiklos projektas

4000

34.

Lengvosios atletikos klubas,

prezidentas Vytautas Šmidtas,

kodas 302713375,

adresas Jazminų g. 4-22, 63173 Alytus,

a. s. LT73 73000101 3028 6814,

AB „Swedbank“

Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „Dzūkijos taurė 2014“

3000

35.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyrius

2013–2016 metų Kūno kultūros ir sporto programos strateginio plano miesto sporto tradicijų kūrimo, klubų ir sporto veiklos skatinimo uždavinio priemonėms vykdyti

200000

 

 

 Iš viso

450000

 

 

_______________________


 

Į pradžią