Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-942 2015-11-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-03-19 ĮSAKYMO NR. DV-220 " DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBŲ VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-03-19 ĮSAKYMO NR. DV-220 „ DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBŲ VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 20 d.  Nr.  DV-942   

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimu Nr. T- 302 „Dėl 2015 metų biudžeto pakeitimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-20 įsakymu Nr. DV-127 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisykles ir 2015-11-12 įsakymu Nr. DV-917  patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos projektų dalinio finansavimo vertinimo grupės 2015-11-17 protokolo Nr. KPPt-225-(31.10) sprendimą,

                      1. P a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-19 įsakymu Nr. DV-220 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinio finansavimo lėšų paskirstą – 2 eilutės sumą padidinu 40000,00 Eur,  4 eilutės sumą padidinu 30000,00 Eur ir įrašus išdėstau taip:

 

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas

Rekvizitai

Projekto pavadinimas

Veiklai  finansuoti skirta suma (Eur)

2.

VšĮ „Dzūkijos sportas“ (direktorė  Laima Pačėsienė)

Kodas 302685004;

 AB „Swedbank“;

Nr. LT76 7300 0101 3314 4186;

8 604 91 229, (8 315) 74 085,

 el. paštas bcdzukija@gmail.comwww.bcdzukija.lt,

 Kranto g. 33, 62147 Alytus

Vyrų krepšinio sporto šakos vystymas Alytaus mieste

155800,00

4.

Alytaus rankinio klubas „Varsa“ (pirmininkas Jonas Jonuška)

Kodas 193213762;

Nr. LT89 7044 0600 0475 7316; AB SEB bankas;

 el. paštas gimbutas@yahoo.com; mob. tel. 8 686 84 309;

A. Matučio g. 14, 62142 Alytus

Rankinio sporto populiarinimas Alytaus bendruomenėje

102405,00

 

2. P a v e d u Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyriui parengti 1 punktе įvardytų biudžeto lėšų naudojimo sutarčių susitarimus su sporto klubais projektus.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas          

______________

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią