Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-35 2016-01-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI 2016 METAIS, PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI 2016 METAIS, PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 15 d.  Nr.  DV-35 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatais ir atsižvelgdamas į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015-12-10 raštą Nr. (3.2)-SD-1797 „Dėl valstybės biudžeto lėšų 2016 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams įgyvendinti patikslinimo“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. DV-1020 patvirtintos Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2015-12-22 posėdžio protokolą Nr. KPPt-9265-(31.10),

t v i r t i n u valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti 2016 metais, paskirstymą:

 

Eil Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Suma pagal Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo komisijos rekomendacijas (Eur)

Valstybės lėšos

Savivaldybės lėšos

1.

Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“ (klubo prezidentas Algirdas Tatulis)

4500,00

1200,00

2.

Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“ (klubo prezidentas Rolandas Baranauskas)

6758,00

1700,00

Iš viso

11521,00

2900,00

Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams administruoti

263,00

-

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią