Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-280 2016-10-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO MĖNESIO PASLAUGŲ KAINŲ SPORTO ŠAKŲ ORGANIZUOTŲ GRUPIŲ SPORTININKAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR ATSISKAITYMO BŪDO NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO MĖNESIO PASLAUGŲ KAINŲ SPORTO ŠAKŲ ORGANIZUOTŲ GRUPIŲ SPORTININKAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR ATSISKAITYMO BŪDO NUSTATYMO

 

2016 m. spalio 27 d. Nr. T-280

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Patvirtinti Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro mėnesio paslaugų kainų sporto šakų organizuotų grupių sportininkams sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti:

2.1. atsiskaitymai už VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamas ugdymo paslaugas nevykdomi grynaisiais pinigais;

2020 m. balandžio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-104 redakcija

 

                      2.2. kai vykstant į sporto renginius ar varžybas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra išmokami maistpinigiai, treneriai už vaikų maitinimo paslaugas privalo atsiskaityti specialiai tam išduota bankine kortele.

                      2019 m. gruodžio 18 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-389 redakcija

 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 31 d.

2019 m. gruodžio 18 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-389 redakcija

 

4. Įpareigoti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrą  iki šio sprendimo įsigaliojimo pakoreguoti Vidaus kontrolės tvarkos aprašą, kad būtų įgyvendintas šis sprendimas, ir išduoti treneriams bankinę atsiskaitymo kortelę šiai paslaugai užtikrinti.

2019 m. gruodžio 18 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-389 redakcija

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. spalio 27 d.

sprendimu Nr. T-280

 

2017 m. kovo 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-110 redakcija

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO MĖNESIO PASLAUGŲ KAINŲ SPORTO ŠAKŲ ORGANIZUOTŲ GRUPIŲ SPORTININKAMS SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Sporto šakos pavadinimas

Mėnesio paslaugos kaina (Eur) 1 sportininkui

1

Plaukimas

6,00

2

Dziudo imtynės

5,00

3

Boksas

4,00

4

Sunkioji atletika

4,00

5

Lengvoji atletika

4,00

6

Imtynės

4,00

7

Lauko tenisas

4,00

8

Vandensvydis

6,00

9

Baidarių irklavimas / baidarių polas

4,00

10

Tinklinis

4,00

11

Šachmatai

4,00

12

Futbolas:

 

12.1

berniukai

6,00

12.2

mergaitės

4,00

13

Rankinis:

 

13.1

berniukai

6,00

13.2

mergaitės

4,00

14

Stalo tenisas

4,00

15

Orientavimosi sportas

4,00

16

Krepšinis:

 

16.1

berniukai

7,00

16.2

mergaitės

4,00

17

Šaudymas

4,00

18

Dviračių sportas

4,00

19

Sportiniai šokiai

5,00

20

Gimnastika

4,00

 

 

 

Į pradžią