Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-36 2017-07-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS, BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ, SU SPRENDIMO PRIĖMIMO TEISE GALINČIŲ DALYVAUTI IŠPLĖSTINĖJE SENIŪNAIČIŲ SUEIGOJE, SĄRAŠO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL ALYTAUS MIESTO SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS, BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ, SU SPRENDIMO PRIĖMIMO TEISE GALINČIŲ DALYVAUTI IŠPLĖSTINĖJE SENIŪNAIČIŲ SUEIGOJE, SĄRAŠO   

 

2017 m. liepos 5 d.  Nr.  M-36

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir 4 dalimi, 35 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr. T-231 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ (2017-03-30 sprendimo Nr. T-93 redakcija) patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų 3 ir 14 punktais ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-08 teikimą Nr. VD-1246(4.52):

                      1. N u s t a t a u, kad Alytaus miesto seniūnaičių sueigą sudaro visų keturiolikos miesto seniūnaitijų (Alyčio, Dainavos, Domantonių, Jotvingių, Jurgiškių, Kalvos, Likiškių, Medelyno, Senamiesčio, Panemunės, Putinų, Ulonų, Vidzgirio ir Volungės) seniūnaičiai.

                      2. T v i r t i n u Alytaus miesto bendruomeninių organizacijų, su sprendimo priėmimo teise galinčių dalyvauti išplėstinėje seniūnaičių sueigoje, sąrašą:

            2.1. Putinų bendruomenės asociacija (kodas Juridinių asmenų registre 303308903, buveinės adresas Alytaus m. sav., Alytaus m., Putinų g. 4-59, el. pašto adresas putinai.alytus@gmail.com);

            2.2. Vidzgirio bendruomenė (kodas Juridinių asmenų registre 304408109, buveinės adresas Alytaus m. sav., Alytaus m., Putinų g. 60-410, el. pašto adresas tomas.nikulinas@gmail.com);

2.3. asociacija „I Alytus“ (kodas Juridinių asmenų registre 304415858, buveinės adresas Alytaus m. sav., Alytaus m., Merkinės g. 53, el. pašto adresas pirmasisalytus@gmail.com).

                      2.4. asociacija Alytaus centro bendruomenė (kodas Juridinių asmenų registre 303341796, buveinės adresas Alytaus m. sav., Alytaus m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 4A-2, el. pašto adresas linas.jakstonis@gmail.com).

                             2018 m. rugpjūčio 1 d. Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. M-25 redakcija

 

2017 m. rugpjūčio 2 d. Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. M-40 redakcija

            3. N u s t a t a u, kad Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų nustatyta tvarka paskelbus išplėstinės seniūnaičių sueigos datą, naujos organizacijos į Alytaus miesto bendruomeninių organizacijų, su sprendimo priėmimo teise galinčių dalyvauti išplėstinėje seniūnaičių sueigoje, sąrašą gali būti įrašomos, jei pageidavimą įrašyti į sąrašą bendruomeninė organizacija pateikia ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki išplėstinės seniūnaičių sueigos.

      

 

                     

Savivaldybės mero pavaduotoja,

atliekanti savivaldybės mero funkcijas                                                                        Valė Gibienė

______________

 

                                                           

 

 

 

                                                                                         


 

Į pradžią