Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1392 2017-11-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVOMS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVOMS

 

2017 m. lapkričio 10 d. Nr.  DV-1392

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos konkurso atrankos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-07 įsakymu Nr. DV-628 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso nuostatų tvirtinimo“, 33, 34 punktus, Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso vertinimo darbo grupės 2017-11-07 posėdžio protokolą Nr. KPPt-378,

                      s k i r i u lėšas jaunimo iniciatyvoms iš Jaunimo politikos įgyvendinimo programos 21.03.01.02 priemonės skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus pagal sąrašą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 


                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 10 d.

įsakymo Nr. DV-1392

priedas

 

JAUNIMO INICIATYVOMS SKIRTŲ LĖŠŲ IŠ JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO

PROGRAMOS

21.03.01.02 PRIEMONĖS SKATINTI JAUNIMO INICIATYVĄ, FINANSUOTI JAUNIMO VEIKLOS

PROJEKTUS SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Iniciatyvos pavadinimas

Skirta Eur

1.

Alytaus kolegijos studentų atstovybė

„Studentai sveikina Alytų“

600

2.

Alytaus visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

Alytaus jaunimo organizacijų forumas 2017

1 000

 

 

 

1 600

 

 

______________

 

Į pradžią