Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-333 2018-03-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2018 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.03 PRIEMONĖS FINANSUOTI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTUS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.03 PRIEMONĖS FINANSUOTI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTUS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 15 d. Nr.  DV-333

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-311 redakcija), Alytaus miesto savivaldybės administracijos kūno kultūros ir sporto projektų atrankos komisijos 2018-03-05 posėdžio protokolą Nr. KPPt-90,

t v i r t i n u 2018 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.03 priemonės finansuoti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti,  paskirstą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 15 d.

įsakymu Nr. DV-333

 

2018 M. KŪNO KULTŪROS PROGRAMOS 25. 01.01.03 PRIEMONĖS FINANSUOTI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTUS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI,

PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, Eur

I prioritetas – kūno kultūros ir sporto paslaugų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę

 

Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“

Neįgaliųjų užimtumas sporto klubuose, dalyvavimas sporto veikloje

3 000

II prioritetas – Įvairaus lygio sporto renginių organizavimas ir dalyvavimas juose

 

Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“

„Negalia – ne kliūtis sportuoti“

4 000

III prioritetas – Alytaus – sporto miesto – įvaizdžio gerinimas

 

Visuomeninė organizacija Alytaus sporto klubas „Darna“

Lietuvos parolimpinės rinktinės alytiškio Donato Dundzio pasiruošimas Parolimpinėms žaidynėms

3 000

 

  Iš viso

10 000

_______________________

 

Į pradžią