Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-539 2018-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2018 METŲ ALYTAUS MIESTO SPORTININKŲ PREMIJAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 METŲ ALYTAUS MIESTO SPORTININKŲ PREMIJAVIMO

 

2018 m. balandžio 25 d. Nr.  DV-539

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimu Nr. T-145 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-400 redakcija), atsižvelgdamas į Sportininkų premijoms skirti pateiktų dokumentų įvertinimo ekspertų grupės, sudarytos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-25 įsakymu Nr. DV-955 „Dėl Sportininkų premijoms skirti pateikiamų dokumentų įvertinimo ekspertų grupės sudarymo“, 2018-04-19 posėdžio protokolą Nr. KPPt-148: 

                      1. P r e m i j u o j u iš 25 Kūno kultūros ir sporto programos 01.01.02 priemonės skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla:

                      1.1. Alytaus moterų tinklinio komandą „Prekyba-Parama“, olimpinės sporto šakos Lietuvos moterų tinklinio čempionate iškovojusią antrąją vietą, ir skiriu jai 92 BD dydžio (12 190,00 Eur (dvylika tūkstančių vieną šimtą devyniasdešimt eurų)) premiją.

                      1.2. Karolį Girulį, olimpinės sporto šakos Lietuvos komandinio-asmeninio šaudymo čempionate užėmusį pirmąją vietą, ir skiriu 4 BD (530,00 Eur (penkis šimtus trisdešimt eurų)) premiją.

                      1.3. Kęstutį Bilių, olimpinės sporto šakos Lietuvos komandinio-asmeninio šaudymo čempionate užėmusį antrąją vietą, ir skiriu 3 BD (397,50 Eur (tris šimtus devyniasdešimt septynis eurus 50 ct)) premiją.

                      1.4. Gabiją Mankauskaitę ir Ievą Jacevičiūtę, olimpinės sporto šakos  Lietuvos atvirame plaukimo čempionate užėmusias antrąsias vietas, ir skiriu sportininkėms po 3 BD  (397,50 Eur (tris šimtus devyniasdešimt septynis eurus 50 ct)) premijas.

                      2. N u r o d a u Buhalterinės apskaitos skyriui skirtas premijas pervesti į prašymuose nurodytas sąskaitas.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią