Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-111 2018-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS, STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ VIZIJOS IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ VERTINIMO, 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITOMS IR FINANSINIŲ BEI IŽDO ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)

 

PRITARTA

Alytaus  miesto savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. T-111

 

       

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ VIZIJOS VERTINIMO RODIKLIAI

 

Nr.

Rodiklio pavadinimas

Informacijos šaltinis

Esama situacija

2017

Siektina rodiklio kaitos tendencija

1

Gyventojų skaičius

Statistikos departamentas prie LRV (toliau – STD)

57 281 (2013 m.)

51 561

Stabilizuoti

2

Neto migracija

STD

-553 (2012 m.)

-1 469

Mažinti

3

Natūrali gyventojų kaita

STD

-150 (2013 m.)

-119

Stabilizuoti

4

Metinis užimtųjų skaičius, žm.

STD

25 000 (2012 m.)

25 000

Didinti

5

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

STD

428 (2012 m.)

737,8

Didinti

8

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios 1 gyv., Eur

STD

1 116 (2013 m.)

1 468 (2016 m.)

Didinti

9

Materialios investicijos, tūkst. Eur

STD

62,1 (2013 m.)

59,2 (2016 m.)

Didinti

10

Registruotų bedarbių skaičius, tūkst. gyv.

STD

5,4 (2012 m.)

5,4

Mažinti

11

Veikiančių ūkio subjektų skaičius, vnt.

STD

1 619 (2013 m.)

1 826

Didinti

 

 

 

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO  SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ VERTINIMO ATASKAITA

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Koordinuojantis padalinys

Informacijos šaltinis

Rodiklio kaitos tendencija

Esama būklė

Faktinė reikšmė

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 I PRIORITETAS Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę 

1

Mokytojų ir vadovų skaičius bendrojo ugdymo mokyklose, žm.

Švietimo skyrius

AMSA

Stabilizuoti

713

(2013 m.)

655

611

580

 

 

 

2

Mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose, žm.

Švietimo skyrius 

AMSA

Didinti

8 751    (2013 m.)

7 332

 7 170

6 939

 

 

 

3

Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių auklėtinių skaičius, žm.

Švietimo skyrius 

AMSA

Didinti

2 453    (2013 m.)

2 646 

2 152 

2 133

 

 

 

4

Jaunimo politikos įgyvendinimo veikloje dalyvaujančios jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos, vnt.

Kultūros skyrius 

AMSA

Didinti

27 

(2012 m.)

22 

18 

22

 

 

 

5

Jaunimo užimtumą skatinančių renginių skaičius, vnt.

Kultūros skyrius 

AMSA

Didinti

45      (2013 m.)

96

30

30

 

 

 

6

Vienam gyventojui vidutiniškai tenkančių apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose skaičius, vnt.

Savivaldybės gydytojas

STD

Mažinti

10,5       (2012 m.)

10,1      (2013 m.)

10,8 (2015 m.)

11,1 (2016)     

 

 

 

7

Šeimos gydytojų skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų, žm.

Savivaldybės gydytojas

STD

Didinti

4,15         (2012 m.)

3,75 (2014 m.)

4      (2015 m.)

4,1 (2016 m.)

 

 

 

8

Socialinių pašalpų gavėjų skaičius, žm.

Socialinės paramos skyrius

AMSA

Mažinti

4 990   (2012 m.)

5 998

1 300

1 931

 

 

 

9

Socialinės rizikos šeimų skaičius, vnt.

Socialinės paramos skyrius

STD

Mažinti

115     (2012 m.)

135

140

165

 

 

 

10

Asmenys (šeimos), esantys sąrašuose socialiniam būstui nuomoti Alytaus miesto savivaldybėje, žm.

Turto valdymo ir verslo skyrius

AMSA

Mažinti

442     (2012 m.)

247

206

209

 

 

 

11

Lankytojų ir žiūrovų skaičius kultūros įstaigose, žm.

Kultūros skyrius

AMSA

Didinti

226 937 (2013 m.)

225 500

271 839

274 870

 

 

 

12

Kultūros įstaigose organizuotų renginių skaičius, vnt.

Kultūros skyrius

AMSA

Didinti

490     (2013 m.)

536

692

639

 

 

 

13

Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių skaičius, vnt.

Sporto ir rekreacijos skyrius

STD

Stabilizuoti

103      (2012 m.)

120

120

60

 

 

 

14

Kvalifikacijos kėlimo dienų skaičius vienam valstybės tarnautojui, dienos

Vidaus administravimo skyrius

AMSA

Didinti

0,62    (2012 m.)

0,66

3

1,6

 

 

 

15

Savivaldybės įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės paramos lėšos, tūkst. Eur

Investicinių projektų skyrius

AMSA

Didinti

8 637,4 (2012 m.)

9 148

605,6

1 949

 

 

 

16

Biudžeto asignavimai, tenkantys vienam gyventojui, Eur

Strateginio planavimo ir finansų skyrius

AMSA

Stabilizuoti

732,7  (2012 m.)

928,3

1 070,5

1 002

 

 

 

17

Savivaldybės administracijoje naudojamų informacinių sistemų skaičius, vnt.

Informacinių ir ryšių technologijų skyrius

AMSA

Stabilizuoti

32       (2012 m.)

8

10

15

 

 

 

II PRIORITETAS Miesto ekonominio augimo skatinimas, didinant verslo konkurencingumą, eksporto apimtis  ir gyventojų užimtumą

1

Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, vnt.

Turto valdymo ir verslo skyrius

STD

Didinti

1 079 (2012 m.)

1 158

1 230

1 254

 

 

 

2

Lankytojų skaičius turizmo informacijos centre, žm.

Sporto ir rekreacijos skyrius

STD

Didinti

7 097   (2013 m.)

8 032

8 671

7 420

 

 

 

III PRIORITETAS Darni infrastruktūros plėtra

1

Vietinės reikšmės kelių  ilgis, km

Miesto ūkio skyrius

AMSA

Didinti

171     (2012 m.)

191,9

191,9

203,6

 

 

 

2

Kelių su asfaltbetonio danga ilgis, km

Miesto ūkio skyrius

AMSA

Didinti

139,9 (2013 m.)

148,3

148,3

152,3

 

 

 

3

Bendras dviračių takų ilgis (km)

Miesto ūkio skyrius

AMSA

Didinti

21,1    (2013 m.)

27,4

27,4

27,4

 

 

 

4

Pervežta keleivių visuomeniniu transportu mieste, žm.

Miesto ūkio skyrius

AMSA

Didinti

2 683 200 (2012 m.)

2 398 301

2 105 476

2 264 000

 

 

 

5

Surinkta komunalinių atliekų, tūkst. t

Aplinkos apsaugos skyrius

ARATC

Stabilizuoti

17,74 (2012 m.)

22,8

20,1

17,3

 

 

 

6

Komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, kg

Aplinkos apsaugos skyrius

ARATC

Mažinti

302     (2011 m.)

410

370

335

 

 

 

7

Vandens tinklų ilgis, km

Aplinkos apsaugos skyrius

AMSA, UAB „Dzūkijos vandenys“

Didinti

208     (2012 m.)

238,7

226

224

 

 

 

8

Nuotekų tinklų ilgis, km

Aplinkos apsaugos skyrius

AMSA, UAB „Dzūkijos vandenys“

Didinti

112        (2012 m.)

206,7

210,4

211,1

 

 

 

9

Gatvių apšvietimui sunaudota el. energijos, tūkst. kW

Miesto ūkio skyrius

AMSA

Mažinti

2 592    (2012 m.)

2 442

2 250

2 834

 

 

 

10

Renovuotų  daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius, vnt.

Miesto ūkio skyrius

AMSA

Didinti

2          (2012 m.)

27

19

4

 

 

 

11

Apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų svečių skaičius, žm.

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

STD

Didinti

6 189   (2012 m.)

9 100

7 192

8 088

 

 

 

_______________________________________

Į pradžią