Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-19 2019-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS MOKAMOS PASLAUGOS – GRIPO TESTO KAINOS NUSTATYMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS MOKAMOS PASLAUGOS – GRIPO TESTO KAINOS NUSTATYMO

 

2019 m. sausio 30 d. Nr.  T-19

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Viešųjų  įstaigų  įstatymo 10 straipsnio 1 dalies  3  punktu ir  atsižvelgdama į  Alytaus  miesto  savivaldybės  tarybos  2015-10-30 sprendimu Nr. T-292  patvirtintų Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos įstatų  31.11 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos mokamos paslaugos – gripo testo  kainą –  8,00 Eur už vieną tyrimą.

2019 m. gruodžio 18 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-394 redakcija

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vytautas Grigaravičius   

______________

 

 

Į pradžią