Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-184 2019-03-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2019 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.01, 25.01.01.03 IR 25.01.01.04 PRIEMONIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.01, 25.01.01.03 IR 25.01.01.04  PRIEMONIŲ  LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 4 d. Nr.  DV-184

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-311 redakcija), Alytaus miesto savivaldybės administracijos kūno kultūros ir sporto projektų atrankos komisijos 2019-03-01 posėdžio protokolą Nr. KPPt-75,

t v i r t i n u:

1. 2019 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės finansuoti kūno kultūros ir sporto projektus lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams,  paskirstą (pridedama).

2. 2019 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.03 priemonės finansuoti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti,  paskirstą (pridedama).

3. 2019 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.04 priemonės organizuoti tradicinius ir tarptautinius sporto renginius lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti,  paskirstą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. DV-184

 

2019 M. KŪNO KULTŪROS PROGRAMOS 25.01.01.01 PRIEMONĖS FINANSUOTI KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTUS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS, PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, Eur

I prioritetas – kūno kultūros ir sporto paslaugų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę

1

Sporto klubas „Adelveisas“ (k. 300521045)

Sporto klubo „Adelveisas“ veiklos projektas

1 000

2

Alytaus autoklubas (k. 193172290)

Automobilių sporto populiarinimas Alytaus mieste ir apskrityje

1 800

3

Sporto ir sveikatingumo klubas „Šaulė“

(k. 150102425)

Sporto ir sveikatingumo klubo „Šaulė“ veiklos programa 2019

1 000

4

Asociacija Alytus Nordic Walking Club

 (k. 302500060)

„Eik šiaurietiškai“

1 200

 

 

 

 

 

 

 

 

II prioritetas – įvairaus lygio sporto renginių organizavimas ir dalyvavimas juose

5

Alytaus apskrities futbolo federacija

(k. 193487585)

Atviros Alytaus miesto futbolo ir „Fustal“ pirmenybės

2 000

6

VšĮ Alytaus krepšinio klubas „Alytaus krepšinis“ (k. 302465759)

Alytaus jaunimo pasiruošimas ir dalyvavimas Europos jaunimo krepšinio lygos čempionate

3 000

7

Alytaus aviacijos sporto veteranų sąjunga

 (k. 193054872)

Precizinio sklandymo čempionatas

500

8

VšĮ futbolo akademija „Dainava“

(k. 303417386)

VšĮ futbolo akademijos „Dainava“ varžybinė veikla

5 000

9

VšĮ Alytaus futbolo veteranų klubas

(k. 150128861)

Alytaus futbolo veteranų komandos „Dainava“ dalyvavimas varžybose

1 000

10

VšĮ „Jaunieji sportininkai“ (k. 47201150255)

„Judėk ir tobulėk“

900

11

VšĮ „LT Imperator“ (k. 302565745)

„Iššūkis komandai 2019“

1 200

12

Visuomeninė organizacija „MMM“

(k. 150161797) (sporto klubas „Roninas“)

Dalyvavimas Lietuvos bokso suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių pirmenybėse

1 000

13

Alytaus apskrities moterų futbolo klubas

(k. 300562871)

Moterų futbolo plėtra

3 700

14

VšĮ Alytaus moterų tinklinio klubas „OCTA“ (k. 304529961)

Alytaus  suaugusiųjų tinklinio atgaivinimas, skatinimas. Suaugusiųjų treniruotės. Tinklinio renginių organizavimas

500

15

Alytaus miesto orientavimosi sporto klubas „Dainava“  (k. 191064533)

Plėtoti orientavimosi sportą Alytaus mieste, atstovauti Alytaus miestui respublikinėse ir tarptautinėse varžybose, organizuoti Alytaus OS čempionato ir Alytaus OS taurės varžybas

3 000

16

Rankinio klubas „Dzūkija“ (k. 302846297)

Tarptautinis veteranų rankinio turnyras „Alytaus taurė 2019“

500

17

Alytaus regbio klubas (302651500)

Alytaus regbio klubo sporto veikla

500

18

VšĮ „RKL“ (k. 150141570)

„Citius Altius Fortius“

8 000

19

Alytaus tinklinio klubas (k. 300578740)

Alytaus tinklinio klubo veiklos projektas

1 000

20

Vilijos sporto ir rekreacijos klubas

(k. 300040510)

Vilijos sporto ir rekreacijos klubo sveikatingumo, sporto ir varžybinė veikla

1 000

III prioritetas – Alytaus – sporto miesto – įvaizdžio gerinimas

21

Alytaus futbolo klubas „FK Pamiškė“

(k. 302316306)

Alytaus futbolo Dainavos senjorai

300

22

Visuomeninė organizacija Alytaus futbolo klubas „Vytis“ (k. 293206950)

Irmanto Stumbrio atminimo XX tarptautinis futbolo turnyras

2 000

 

 

 

 

 

  Iš viso

40 100

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. DV-184

 

2019 M. KŪNO KULTŪROS PROGRAMOS 25.01.01.03 PRIEMONĖS FINANSUOTI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTUS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, Eur

1

Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“ (k. 193492575)

„Negalia ne kliūtis sportuoti“

3 000

2

Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“ (k. 149934649)

Neįgaliųjų užimtumas sporto klubuose, dalyvavimas sporto veikloje

3 000

3

Visuomeninė organizacija Alytaus sporto klubas „Darna“ (k. 293364320)

Lietuvos parolimpinės rinktinės alytiškio Donato Dundzio pasiruošimas Parolimpinėms žaidynėms

3 000

  Iš viso

9 000

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. DV-184

 

2019 M. KŪNO KULTŪROS PROGRAMOS 25.01.01.04 PRIEMONĖS ORGANIZUOTI TRADICINIUS IR TARPTAUTINIUS SPORTO RENGINIUS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, Eur

1

Visuomeninė organizacija „Vikingai“ (150137725)

Krepšinio sporto varžybų organizavimas miesto  bendruomenei

2 500

2

VO Alytaus šokių studija „Alemana“

(k. 293343340)

XXII tarptautinės sportinių šokių varžybos „Alytus open 2019“

15 000

3

Pietų Lietuvos bėgimo klubas „Dzūkija“

(k. 191062525)

Masinis bėgimų organizavimas Alytaus mieste

14 000

4

Sporto klubas „Dziudo simba“

(k. 36211131032)

Tarptautinis vaikų dziudo festivalis „Dziudo gyvūnų  planeta 2019“

4 500

5

Plaukimo sporto ir rekreacijos klubas „Koralis“ (k. 300522713)

Plaukimo sporto ir rekreacijos klubo „Koralis“ varžybinės veiklos ir sporto plėtotės programa

3 000

6

Asociacija futbolo klubas „Spartukai“

 (k. 302562681)

Tarptautinis Alytaus futbolo festivalis 2019

1 000

7

Sporto klubas „Taikiklis“ (k. 300631919)

Sporto klubo „Taikiklis“ veiklos programa

3 000

8

Alytaus vaikų ir jaunimo rankinio  klubas

(k. 300669663)

Rankinio ir kanupolo sporto šakų varžybinės veiklos ir sporto plėtotės programa

9 000

9

Alytaus rankinio klubas „Varsa“

(k. 193213762)

Rankinio turnyro „Jono Cup 2019“ organizavimo programa

4 400

10

VšĮ  „Žaliasis lankas“ (k. 302809886)

Alytaus lankininkų klubo „Žaliasis lankas“ varžybinė veikla

6 000

11

Alytaus sporto klubas „Alytis“ (k. 191061619)

XXXI A. Juozapavičiaus atminimo tarptautinis dziudo turnyras, Miestų partnerių tarptautinė dziudo sporto stovykla, Alytaus dziudo sportininkų atminimo turnyras

5 000

12

Vandensvydžio sporto ir rekreacijos klubas „Dzūkijos vandenis“ (k. 300096039)

Vandensvydžio sporto klubo „Dzūkijos vandenis“ varžybinės veiklos ir sporto plėtotės programa

9 000

13

Lietuvos galiūnų federacija (k. 1907457810)

Tarptautinės galiūnų varžybos „Savickas Classic 2019“

3 000

14

Sporto klubas „Interwalk“ (k. 300063886)

45-asis tarptautinis sportinio ėjimo festivalis „Alytus 2019“

8 000

  Iš viso

87 400

 

______________

 

Į pradžią