Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-287 2019-04-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TVIRTINIMO IR PRITARIMO 2018 METŲ DIREKTORIAUS IR ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TVIRTINIMO IR  PRITARIMO 2018 METŲ DIREKTORIAUS IR ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITAI

 

2019 m. balandžio 8 d. Nr.  DV-287

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 7 punktu, 11 straipsnio 7 dalies 4 punktu:

1. T v i r t i n u Savivaldybės įmonės Alytaus telekino 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama) ir 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).

2. P r i t a r i u  Savivaldybės įmonės Alytaus telekino 2018 metų direktoriaus ir įmonės veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-287 - DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TVIRTINIMO IR PRITARIMO 2018 METŲ DIREKTORIAUS IR ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
Į pradžią