Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-1 2019-04-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 1-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2019 m. balandžio 18 d. Nr.  TPR-1

Alytus

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. balandžio 18 d. 13.00 val.

Pirma dalis

Posėdžio pirmininkė Dalia Jezukevičienė, Alytaus miesto rinkimų apygardos Nr. 2 komisijos pirmininkė.

Posėdžio sekretorė Sonata Dumbliauskienė, Alytaus miesto rinkimų apygardos Nr. 2 komisijos pirmininkės pavaduotoja

 

Dalia Jezukevičienė. Laba diena, pradedame Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 1-ąjį posėdį. Skambės Lietuvos Respublikos himnas.

Lietuvos Respublikos himnas.

Dalia Jezukevičienė. Į pirmąjį posėdį susirinko visi naujos tarybos nariai, todėl posėdis yra teisėtas (sąrašas pridedamas). Aš, kaip rinkimų komisijos pirmininkė, priimsiu naujai išrinktų tarybos narių priesaikas, o po to posėdžiui pirmininkaus naujai išrinktas meras ir paskelbs tolimesnę posėdžio darbotvarkę. Perskaitysiu Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą (sprendimo kopija pridedama).

Trumpai supažindinsiu su priesaikos davimo tvarka. Priesaikos bus priimamos iš kiekvieno naujai išrinkto tarybos nario. Tarybos nariai bus kviečiami abėcėlės tvarka. Tarybos narius kviesime prie tribūnos perskaityti tarybos nario priesaiką, kairę ranką padėjus ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Perskaitę priesaiką, po tekstu pasirašote, tada jums bus įteiktas tarybos nario pažymėjimas ir ženklelis. Paskutinis prisieks naujai išrinktas savivaldybės meras. Paskui paskelbsiu visų priesaikas davusių tarybos narių vardus ir pavardes.

Pradėsime priesaikos priėmimo procedūrą. Visus, esančius salėje, priesaikos davimo metu prašau atsistoti.

Naujai išrinkti tarybos nariai perskaito priesaikos tekstus, pasirašo, jiems įteikiami Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių pažymėjimai ir ženkleliai.

Dalia Jezukevičienė. Gerbiamas mere, tarybos nariai, svečiai, šiandien išgirdau visų naujai išrinktų tarybos narių ir mero priesaikas ir dar kartą perskaitysiu visų naujai išrinktų tarybos narių, kurie nuo šio momento pradeda eiti tarybos nario pareigas, pavardes (perskaito naujai išrinktų tarybos narių vardus ir pavardes).

Gerbiamas mere, tarybos nariai, svečiai, mano, kaip rinkimų komisijos pirmininkės, misija baigta. Kviečiu posėdį tęsti ir posėdžiui pirmininkauti naujai išrinktą savivaldybės merą Nerijų Cesiulį.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                        Dalia Jezukevičienė

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Sonata Dumbliauskienė


 

Antra dalis

Posėdžio pirmininkas  Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 27.

Nedalyvavo: Valdemaras Chomičius (nuo 14.00 val.)

Nerijus Cesiulis. Laba diena, pradėsime Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 1-ąjį posėdį. Prašyčiau tarybos narius posėdžio pradžioje užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai. Posėdyje dalyvauja 27 tarybos nariai.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 8 klausimai. Kokių dar būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės? Pasiūlymų nėra, prašau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

Balsuota. Už – 24, prieš – 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 26.

Andrius Jučas - už

Danutė Remeikienė - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris – už

Nerijus Cesiulis. Darbotvarkė patvirtinta.

NUSPRĘSTA: Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 1-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo.

2. Dėl Vytauto Jastremsko atleidimo iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų ir pavedimo eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

3. Dėl Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos sudarymo.

4. Dėl Jurgitos Šukevičienės skyrimo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja.

5. Dėl Povilo Labuko skyrimo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoju.

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo.

7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo.

8. Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociaciją.

 

1. SVARSTYTA. Pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo.

Nerijus Cesiulis. Kas nori perskaityti pareiškimus dėl vienijimosi į frakcijas, savivaldybės tarybos daugumos ar savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo?

Kalbėjo: Česlovas Daugėla perskaitė pareiškimą dėl frakcijos „Vieningas Alytus“, kurią sudaro Česlovas Daugėla, Gintautas Andriuškevičius ir Vilma Krušnienė (pareiškimas pridedamas).

Šarūnas Klėgeris perskaitė pareiškimą dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos, kurią sudaro Andrius Jučas, Povilas Labukas, Vytas Jazepčikas ir Šarūnas Klėgeris (pareiškimas pridedamas).

Tomas Pačėsas perskaitė pareiškimą dėl frakcijos „Už Alytų“, kurią sudaro Tomas Pačėsas, Gediminas Daukšys, Danutė Remeikienė, Laura Radzevičiūtė, Valdemaras Chomičius (pareiškimas pridedamas).

Saulius Bitinas perskaitė pareiškimą dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos, kurią sudaro Valdas Račkauskas, Saulius Bitinas, Skaistė Ulčickaitė (pareiškimas pridedamas).

Jurgis Krasnickas perskaitė pareiškimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos, kurią sudaro Jurgis Krasnickas, Nerijus Cesiulis, Edmundas Čečėta, Jurgita Šukevičienė, Laima Vincė Kirkliauskienė ir Valerijus Vencius (pareiškimas pridedamas).

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

2. SVARSTYTA. Vytauto Jastremsko atleidimas iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų ir pavedimas eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 1, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 26.

Andrius Jučas - už

Danutė Remeikienė - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - prieš

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Vytauto Jastremsko atleidimo iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų ir pavedimo eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos sudarymas.

Nerijus Cesiulis. Svarstant darbotvarkės 4 ir 5 klausimus, bus vykdomas slaptas balsavimas, todėl reikalinga sudaryti Laikinąją balsų skaičiavimo komisiją.  Prašau frakcijų vadovus deleguoti frakcijų narius į Laikinąją balsų skaičiavimo komisiją.

Andrius Jučas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu delegavo tarybos narį Vytą Jazepčiką.

Jurgis Krasnickas Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu delegavo tarybos narį Edmundą Čečėtą.

Česlovas Daugėla „Vieningo Alytaus“ frakcijos vardu delegavo tarybos narę Vilmą Krušnienę.

Saulius Bitinas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos vardu delegavo tarybos narę Skaistę Ulčickaitę.

Tomas Pačėsas frakcijos „Už Alytų“ vardu delegavo tarybos narę Laurą Radzevičiūtę.

Nerijus Cesiulis. Ar yra daugiau pasiūlymų? Pasiūlymų nėra. Laikinąją balsų skaičiavimo komisiją siūloma sudaryti iš tarybos narių: Vyto Jazepčiko, Edmundo Čečėtos, Vilmos Krušnienės, Skaistės Ulčickaitės, Lauros Radzevičiūtės. Prašau balsuoti dėl tokios sudėties Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos.

Balsuota. Už – 26, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 26.

Andrius Jučas - už

Danutė Remeikienė - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos sudėtis patvirtinta.

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokios sudėties Laikinąją balsų skaičiavimo komisiją: Vytas Jazepčikas, Edmundas Čečėta, Vilma Krušnienė, Skaistė Ulčickaitė, Laura Radzevičiūtė.

4. SVARSTYTA. Jurgitos Šukevičienės skyrimas Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja.

Pranešėjas Nerijus Cesiulis, savivaldybės meras.

Nerijus Cesiulis. Teikiu į Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos pareigas tarybos narės Jurgitos Šukevičienės kandidatūrą. Jurgita Šukevičiene, ar sutinkate kandidatuoti?

Jurgita Šukevičienė. Sutinku.

Nerijus Cesiulis. Prašau kandidatę prisistatyti.

Jurgita Šukevičienė prisistatė tarybos nariams ir esantiems salėje.

Nerijus Cesiulis. Ar yra norinčių paklausti kandidatės? Kas nori pasisakyti? Prašau balsuoti dėl slapto balsavimo biuletenio, kurį matote ekrane, patvirtinimo.

Balsuota. Už – 27, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 27.

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Slapto balsavimo biuletenis patvirtintas. Skelbiu slapto balsavimo pradžią.

Vyksta slaptas balsavimas.

Nerijus Cesiulis. Prašau Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos pirmininką Vytą Jazepčiką perskaityti Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos protokolą.

Vytas Jazepčikas perskaitė Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos protokolą (protokolas pridedamas) ir pagarsino slapto balsavimo rezultatus: skirti – 21, neskirti – 6, negaliojančių biuletenių – 0.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos protokolo patvirtinimo.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - registravosi, bet nebalsavo.

Nerijus Cesiulis. Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos protokolas patvirtintas. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Danutė Remeikienė - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas. Sveikinu Jurgitą Šukevičienę tapus Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Jurgitos Šukevičienės skyrimo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. Povilo Labuko skyrimas Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoju.

Pranešėjas Nerijus Cesiulis, savivaldybės meras.

Nerijus Cesiulis. Teikiu į Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigas tarybos nario Povilo Labuko kandidatūrą. Povilai Labukai, ar sutinkate kandidatuoti?

Povilas Labukas. Sutinku.

Nerijus Cesiulis. Prašau kandidatą prisistatyti.

Povilas Labukas prisistatė tarybos nariams ir esantiems salėje.

Nerijus Cesiulis. Ar yra norinčių paklausti kandidato? Kas nori pasisakyti? Prašau balsuoti dėl slapto balsavimo biuletenio, kurį matote ekrane, patvirtinimo.

Balsuota. Už – 27, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 27.

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas – už

Nerijus Cesiulis. Slapto balsavimo biuletenis patvirtintas. Skelbiu slapto balsavimo pradžią.

Vyksta slaptas balsavimas.

Nerijus Cesiulis. Prašau Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos pirmininką Vytą Jazepčiką perskaityti Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos protokolą.

Vytas Jazepčikas perskaitė Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos protokolą (protokolas pridedamas) ir pagarsino slapto balsavimo rezultatus: skirti – 12, neskirti – 15, negaliojančių biuletenių – 0.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos protokolo patvirtinimo.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Danutė Remeikienė - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos protokolas patvirtintas. Povilas Labukas neskiriamas Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoju.

NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo „Dėl Povilo Labuko skyrimo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoju“.

Nerijus Cesiulis pareiškė nusišalinimą nuo posėdžio darbotvarkės 6 klausimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ svarstymo, pirmininkavimą posėdžiui perdavė tarybos narei Jurgitai Šukevičienei ir išėjo iš posėdžių salės.

6. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Jurgita Šukevičienė. Kas nori paklausti?

Klausė: Gediminas Daukšys.

Jurgita Šukevičienė. Kas nori kalbėti?  Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Danutė Remeikienė - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Jurgita Šukevičienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ (pridedamam).

7. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė. Valė Gibienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 26, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 26.

Andrius Jučas - už

Danutė Remeikienė - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Atstovų delegavimas į Lietuvos savivaldybių asociaciją.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Prašau 3 daugiausiai vietų taryboje turinčias partijas ir visuomeninius rinkimų komitetus deleguoti narius į Lietuvos savivaldybių asociaciją.

Jurgis Krasnickas Lietuvos socialdemokratų partijos vardu delegavo tarybos narę Jurgitą Šukevičienę.

Tomas Pačėsas visuomeninio rinkimų komiteto „Už Alytų“ vardu delegavo tarybos narį Gediminą Daukšį.

Andrius Jučas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos vardu delegavo tarybos narį Povilą Labuką.

Nerijus Cesiulis. Į Lietuvos savivaldybių asociaciją siūloma deleguoti savivaldybės merą Nerijų Cesiulį ir tarybos narius: Jurgitą Šukevičienę, Gediminą Daukšį ir Povilą Labuką. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 26.

Andrius Jučas - už

Danutė Remeikienė - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

BAIGTIS: priėmė

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociaciją“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Posėdis baigtas, ačiū visiems už darbą.

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

Nerijus Cesiulis

Posėdžio sekretorė

 

Dalia Jezukevičienė

 

Į pradžią