Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-2 2019-05-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 2-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2019 m. gegužės 23 d. Nr.  TPR-2

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019 m. gegužės 23 d. 9.00 val. – 15.00 val.

Posėdžio pirmininkas  Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 22.

Nedalyvavo: Česlovas Daugėla, Danutė Remeikienė, Valdas Račkauskas, Vilija Ramanauskienė, Valdemaras Chomičius, Vytas Jazepčikas (nuo 12.45 val. iki 14.15 val.), Povilas Labukas (nuo 12.45 val.), Tomas Pačėsas (nuo 12.45 val.), Gediminas Daukšys (nuo 12.45 val.).

 

Nerijus Cesiulis. Laba diena, pradėsime Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 2-ąjį posėdį. Prašyčiau tarybos narius posėdžio pradžioje užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai, posėdyje dalyvauja – 22. Tarybos nariai Česlovas Daugėla, Danutė Remeikienė, Valdas Račkauskas, Vilija Ramanauskienė, Valdemaras Chomičius informavo kad posėdyje nedalyvaus dėl pateisinamų priežasčių.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 48 klausimai. Kokių dar būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Jurgis Krasnickas pasiūlė atidėti posėdžio darbotvarkės 4 klausimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo “ svarstymą, nes Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnyba žodžiu informavo, kad turi pastabų šiam projektui.

Laura Radzevičiūtė frakcijos „Už Alytų“ vardu pasiūlė išbraukti iš posėdžio darbotvarkės 13 klausimą „Dėl pritarimo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams“, nes svarstant šį projektą Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitete buvo paprašyta sprendimo projekto 1 ir 2 punktais teikiamus projektus pateikti atskirais sprendimo projektais, tačiau savivaldybės administracija to nepadarė.

Nerijus Cesiulis pasiūlė svarstant posėdžio darbotvarkės 13 klausimą balsuoti dėl kiekvieno punkto atskirai.

Laura Radzevičiūtė su savivaldybės mero pasiūlymu sutiko, tačiau paprašė savivaldybės administracijos ateityje, teikiant sprendimų projektus dėl pritarimo projektams, kiekvieną projektą teikti atskiru sprendimo projektu.

Nijolė Makštutienė pažymėjo, kad komitetas savo siūlymus turi įrašyti sprendimo projekto svarstymo komitete lape, o šiuo atveju to nepadarė, dėl to savivaldybės administracija neprivalėjo parengti dviejų atskirų sprendimų projektų.

Nerijus Cesiulis pritarė N. Makštutienei ir pasiūlė L. Radzevičiūtei atsiimti pasiūlymą dėl 13 klausimo išbraukimo iš posėdžio darbotvarkės.

L. Radzevičiūtė atsiėmė pasiūlymą išbraukti 13 klausimą iš posėdžio darbotvarkės jeigu taryba sutinka dėl sprendimo projekto balsuoti papunkčiui.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl tarybos nario Jurgio Krasnicko siūlymo atidėti posėdžio darbotvarkės 4 klausimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo “ svarstymą.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - registravosi, bet nebalsavo

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - registravosi, bet nebalsavo

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Posėdžio darbotvarkės 4 klausimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo “ svarstymas atidedamas.

Nerijus Cesiulis. Informuoju, kad 2019-04-30 buvo gautas Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos reikalavimas Nr. 2-4(1.19) „Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo“. Pagal šį reikalavimą yra rengiamas tarybos sprendimo projektas ir bus teikiamas kitam tarybos posėdžiui. Taip pat 2019-05-07 gautas Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos reikalavimas Nr. 2-8(1.19) „Dėl Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo“. Sprendimo projektas yra rengiamas ir bus teikiamas birželio mėnesio tarybos posėdžiui. Jeigu daugiau pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės nėra, prašau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

Balsuota. Už – 20, prieš- -: 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - registravosi, bet nebalsavo

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas – už

Nerijus Cesiulis. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta.

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 2-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

5. Dėl Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo.

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą ir įgaliojimų jai suteikimo.

7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių delegavimo į Alytaus regiono plėtros tarybą.

8. Dėl atstovo delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą.

9. Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo.

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo.

11. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 2018 m. vadovo veiklos ataskaitai.

12. Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų nustatymo.

13. Dėl pritarimo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams.

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimo Nr. T-331 „Dėl pritarimo Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektui“ pakeitimo.

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-130 „Dėl pritarimo Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimo Alytaus mieste projektui“ pakeitimo.

16. Dėl 2020 m. žemės mokesčio tarifų Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje nustatymo.

17. Dėl Alytaus miesto tarybos 1996-07-04 sprendimo Nr. 621 „Dėl gatvių ir parko pavadinimų“ pakeitimo.

18. Dėl sutikimo sujungti žemės sklypus, esančius Naujojoje g. 136D ir Verslo g. 10, Alytaus pramonės parke.

19. Dėl žemės sklypo, esančio Putinų g. 31B, Alytuje, pirkimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

20. Dėl žemės sklypo, esančio Artojų g. 10B, Alytuje, pirkimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

21. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų Alytaus mieste nustatymo.

22. Dėl sutikimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-95 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Eurotransa“ investicijų sutarčiai“ pakeitimo.

23. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ investicijų sutarčiai.

24. Dėl sutikimo registruoti buveinę pagal panaudos sutartį perduotame pastate Daugų g. 7, Alytuje.

25. Dėl 2015-05-28 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-796(38.5) pratęsimo.

26. Dėl savivaldybės turto perdavimo švietimo įstaigoms.

27. Dėl savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

28. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešajame prekių aukcione.

29. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimo Nr. T-59 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo“ pakeitimo.

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-87 „Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ pakeitimo.

32. Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

33. Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

34. Dėl pritarimo Lietuvos skautijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgaliojimo pasirašyti sutartį.

35. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

36. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

37. Dėl Alytaus jaunimo centro įstatų patvirtinimo.

38. Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo.

39. Dėl Alytaus Dzūkijos mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Alytaus Dzūkijos mokyklos nuostatų patvirtinimo.

40. Dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų nuostatų patvirtinimo.

41. Dėl Alytaus „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų nuostatų patvirtinimo.

42. Dėl Alytaus Piliakalnio, Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo.

43. Dėl Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų nuostatų patvirtinimo.

44. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-31 „Dėl Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.

45. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimo Nr. T-96 „Dėl Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų pertvarkymo, pavadinimų pakeitimo ir Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 papunkčių pripažinimo netekusiais galios.

46. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ir 1.15 papunkčių pripažinimo netekusiais galios.

47. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-252 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

48. Dėl pritarimo Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo priemonės projektams.

1. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Šarūno Klėgerio skyrimas Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoju.

Pranešėjas savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Nerijus Cesiulis. Teikiu į Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo postą tarybos nario Šarūno Klėgerio kandidatūrą. Ar sutinkate kandidatuoti?

Šarūnas Klėgeris. Taip, sutinku kandidatuoti.

Nerijus Cesiulis. Prašau kandidatą trumpai prisistatyti.

Tarybos narys Šarūnas Klėgeris prisistatė tarybos nariams ir posėdžio dalyviams.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Jurgis Krasnickas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas pasisakė už Šarūno Klėgerio kandidatūrą ir kvietė kitus tarybos narius palaikyti šią kandidatūrą balsavimo metu.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl slapto balsavimo biuletenio, kurį matote ekrane, patvirtinimo:

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas – už

Nerijus Cesiulis. Slapto balsavimo biuletenis patvirtintas. Slaptas balsavimas vyks pertraukos metu.

Posėdžio pertraukos metu įvyko slaptas balsavimas dėl Šarūno Klėgerio skyrimo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoju.

Nerijus Cesiulis. Kviečiu Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką Edmundą Čečėtą perskaityti Balsų skaičiavimo komisijos protokolą ir paskelbti slapto balsavimo rezultatus.

Edmundas Čečėta perskaitė Balsų skaičiavimo komisijos protokolą (pridedama): už Šarūno Klėgerio skyrimą balsavo 19, prieš – 3, negaliojančių biuletenių – 0.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl Balsų skaičiavimo komisijos protokolo patvirtinimo.

Balsuota. Už – 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 17.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Balsų skaičiavimo komisijos protokolas patvirtintas. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Šarūno Klėgerio skyrimo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoju“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimas.

Pranešėjas savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Nerijus Cesiulis. Teikiu į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Rolando Juonio kandidatūrą. Prašau kandidatą trumpai prisistatyti.

Rolandas Juonys prisistatė tarybos nariams ir posėdžio dalyviams.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Laura Radzevičiūtė, Vytautas Jastremskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl slapto balsavimo biuletenio, kurį matote ekrane, patvirtinimo.

Balsuota. Už - 21, prieš - 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Slapto balsavimo biuletenis patvirtintas. Skelbiu 20 minučių pertrauką.

Pertrauka.

Nerijus Cesiulis.

Kviečiu Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką Edmundą Čečėtą perskaityti Balsų skaičiavimo komisijos protokolą ir paskelbti slapto balsavimo rezultatus.

Edmundas Čečėta perskaitė Balsų skaičiavimo komisijos protokolą (pridedama): už Rolando Juonio skyrimą balsavo 18, prieš – 4, negaliojančių biuletenių – 0.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl Balsų skaičiavimo komisijos protokolo patvirtinimo.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Balsų skaičiavimo komisijos protokolas patvirtintas. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

5. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos delegavimas į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė pristatė sprendimo projektą ir pakomentavo pataisas, atliktas pagal Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos pastabas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių delegavimas į Alytaus regiono plėtros tarybą.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė

pristatė sprendimo projektą ir pakomentavo pataisas, atliktas pagal Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos pastabas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių delegavimo į Alytaus regiono plėtros tarybą“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl atstovo delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą“ (pridedama).

9. SVARSTYTA. Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas,

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Kviečiu pasisakyti užsiregistravusiuosius.

Lina Sosunovičienė, Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų Alytaus skyriaus direktorė, pasisakė dėl kandidato Alytaus miesto garbės piliečius Semiono Bondarevo ir siūlė palaikyti jo kandidatūrą.

Rimas Liegus, Dziudo veteranų atstovas, pasisakė dėl kandidato Alytaus miesto garbės piliečius Semiono Bondarevo ir siūlė palaikyti jo kandidatūrą.

Rimantas Jočys, Alytaus muzikos mokyklos ekspertas, pasisakė dėl kandidato Alytaus miesto garbės piliečius Juozo Karpavičiaus ir siūlė palaikyti jo kandidatūrą.

Alytė Vitkauskienė, Alytaus muzikos mokyklos mokytoja metodininkė ir Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovė, pasisakė dėl kandidato Alytaus miesto garbės piliečius Juozo Karpavičiaus ir siūlė palaikyti jo kandidatūrą.

Dr. Kazimieras Sventickas, Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ pirmininkas pasisakė dėl kandidato Alytaus miesto garbės piliečius dr. Vytauto Lubausko ir siūlė palaikyti jo kandidatūrą.

Julius Žukas, UAB „Dzūkijos statyba“ valdybos pirmininkas, pirmininkas pasisakė dėl kandidato Alytaus miesto garbės piliečius Antano Minkevičiaus ir siūlė palaikyti jo kandidatūrą.

Nerijus Cesiulis. Dėkoju visiems pasisakiusiems ir prašau tarybos balsuoti dėl slapto balsavimo procedūros vykdymo renkant Alytaus miesto garbės pilietį.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė -už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas – už

Nerijus Cesiulis. Pasiūlymui pritarta, bus vykdoma slapto balsavimo procedūra. Prašau balsuoti dėl slapto balsavimo biuletenio, kurį matote ekrane, patvirtinimo.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Slapto balsavimo biuletenis patvirtintas. Balsavimas vyks posėdžio pertraukos metu.

Posėdžio pertraukos metu įvyko slaptas balsavimas dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo.

Nerijus Cesiulis. Kviečiu Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką Edmundą Čečėtą paskelbti kam slapto balsavimo metu buvo suteiktas Alytaus miesto garbės piliečio vardas. Etikos sumetimais bus paskelbtas tik tas asmuo, kuris surinko daugiausiai balsų.

Edmundas Čečėta paskelbė, kad daugiausia balsų surinko Semionas Bondarevas.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl Balsų skaičiavimo komisijos protokolo patvirtinimo.

Balsuota. Už – 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Balsų skaičiavimo komisijos protokolas patvirtintas. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas. Suteikiu žodį Jurgiui Krasnickui replikai po balsavimo.

Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad reikalinga koreguoti Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, kad būtų galimybė garbės piliečio vardą suteikti daugiau negu vienam asmeniui per metus.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimas.

Pranešėjas savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Nerijus Cesiulis. Teikiu savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigoms užimti Neringos Rinkevičiūtės kandidatūrą. Prašau kandidatę trumpai prisistatyti.

Neringa Rinkevičiūtė trumpai prisistatė tarybos nariams ir posėdžio dalyviams.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vytautas Jastremskas pasisakė palaikantis Neringos Rinkevičiūtės kandidatūrą, nes ji yra ypač aukštos kvalifikacijos specialistė, kuri su pareigomis susitvarkys puikiai.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl slapto balsavimo biuletenio, kurį matote ekrane, patvirtinimo.

Balsuota. Už – 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Nerijus Cesiulis. Slapto balsavimo biuletenis patvirtintas. Skelbiu 20 minučių pertrauką, kurios metu vyks slaptas balsavimas.

Pertrauka.

Nerijus Cesiulis. Kviečiu Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką Edmundą Čečėtą perskaityti Balsų skaičiavimo komisijos protokolą ir paskelbti slapto balsavimo rezultatus.

Edmundas Čečėta perskaitė Balsų skaičiavimo komisijos protokolą: Už Neringos Rinkevičiūtės skyrimą savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja balsavo 19, prieš – 3, sugadintų biuletenių – 0.

Nerijus Cesiulis. Prašau patvirtinti Balsų skaičiavimo komisijos protokolą.

Balsuota. Už – 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Balsų skaičiavimo komisijos protokolas patvirtintas. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 2018 m. vadovo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorius Jurijus Červiakovskis.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Laura Radzevičiūtė, Sigitas Leonavičius (4 klausimai), Gediminas Daukšys, Laura Radzevičiūtė, Valerijus Vencius (2 klausimai),

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Andrius Jučas teigė, kad Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui pasistatyti pirminio valymo įrenginius ir juos operuoti kainuotų ženkliai brangiau negu nuotekų išvalymas UAB „Dzūkijos vandenys“ ir dumblo sunaikinimas šiuo metu taikomais būdais, o už visa tai turėtų sumokėti gyventojai, nes šie kaštai būtų įskaičiuoti į rinkliavą už atliekų tvarkymą. Taip pat pažymėjo, kad nusistovėjusi tvarka šiuo metu puikiai veikia, dalis dumblo naudojama ūkininkų, kaip trąša, kuri veikia gana neblogai.

Laura Radzevičiūtė pasiūlė atidėti klausimo svarstymą, nes pranešėjas nepasiruošęs atsakyti į tarybos narių klausimus, o bendrovės valdybos pirmininkas į posėdį neatvyko.

Sigitas Leonavičius paaiškino, kad komunalinis dumblas, kuris neužterštas sunkiaisiais metalais, galėtų būti kompostuojamas ir iš jo gaunamas pelnas, nes jo nereikėtų papildomai išdžiovinti, o šiuo metu, sunkiaisiais metalais užterštą dumblą reikalinga išdžiovinti ir tai sukuria papildomas išlaidas šiluminei energijai.

Valerijus Vencius pasiūlė tokiais klausimais diskutuoti komitetų posėdžiuose, nuvykti į įmonę pasidomėti plačiau, bet nekelti streso direktoriui, nes ne įvisus tarybos posėdyje pateiktus klausimus įmanoma atsakyti be papildomo pasirengimo.

Gediminas Daukšys pažymėjo, kad dėl susiklosčiusios situacijos kaltos nepamatuotos investicijos, nes vietoje to, kad anksčiau būtų pastatyti papildomi valymo įrenginiai, šiuo metu, pagal susiklosčiusią situaciją, reikalinga statyti ženkliai brangesnius dumblo džiovinimo įrenginius, kurie taps našta mokesčių mokėtojams, o užterštu dumblu niekada nebuvo ir nebus galima tręšti žemės, nes tai turės ilgalaikes pasekmes sveikatai.

Jurgis Krasnickas išsakė savo nuomonę, kad dėl susiklosčiusios situacijos nekaltas dabartinis įmonės direktorius, nes tai per eilę metų susiklostė, todėl nereikėtų atidėti klausimo svarstymo, o leisti spręsti problemas ateityje.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl tarybos narės Lauros Radzevičiūtės siūlymo atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. Už – 5, prieš – 17, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - prieš

Edmundas Čečėta - prieš

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Saulius Bitinas - prieš

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - prieš

Šarūnas Klėgeris - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - už

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Jastremskas - prieš

Nerijus Cesiulis. Siūlymui nepritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 1, susilaikė - 3, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - prieš

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 2018 m. vadovo veiklos ataskaitai“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų nustatymas.

Pranešėjas UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorius Jurijus Červiakovskis.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius, Gediminas Daukšys (2 klausimai), Sigitas Leonavičius (2 klausimai), Andrius Jučas (2 klausimai), Laura Radzevičiūtė (2 klausimai), Gintautas Andriuškevičius, Saulius Bitinas, Nerijus Cesiulis (2 klausimai), Jurgis Krasnickas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad kainas pirmiau turėtų patvirtinti savivaldybės taryba ir tik po to turėtų būti teikiama Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

Gediminas Daukšys pastebėjo, kad tiek įmonės valdybai, tiek direktoriui netinkamai suformuluotos veiklos užduotys, nes jos nesusijusios su įmonės veiklos efektyvumu, todėl tai atsiliepia paslaugų kainoms.

Laura Radzevičiūtė pritarė anksčiau pasisakiusiems ir atkreipė dėmesį į tai, kad pagal teisės aktus, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kainų netvirtina, o jas tik suderina.

Andrius Jučas teigė, kad tokiais jautriais klausimais turėtų diskusijoje dalyvauti ir valdybos pirmininkas ir prašė savivaldybės administracijos ateityje pasirūpinti, kad jis dalyvautų.

Nerijus Cesiulis. Suteikiu žodį daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų atstovę Almą Šeperienę.

A. Šeperienė pasisakė dėl pateikto sprendimo projekto ir teigė, kad įmonė turėtų dirbti ekonomiškiau, tuomet nereikėtų didinti paslaugų kainų ir paprašė, kad įmonė komunikuotų su bendrijų pirmininkais, kad visuomenė žinotų ir galėtų dalyvauti diskusijose.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 0, prieš - 20, susilaikė - 2, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - susilaikė

Edmundas Čečėta - prieš

Gediminas Daukšys - prieš

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Saulius Bitinas - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Skaistė Ulčickaitė - prieš

Tomas Pačėsas - prieš

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - prieš

Valė Gibienė - prieš

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Jastremskas - prieš

Šarūnas Klėgeris - prieš

Nerijus Cesiulis. Sprendimas nepriimtas.

NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo „Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų nustatymo“.

13. SVARSTYTA. Pritarimas Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams.

Pranešėja Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Posėdžio pradžioje frakcija „Už Alytų“ pageidavo, kad būtų balsuojama už kiekvieną projektą atskirai, todėl prašau balsuoti dėl sprendimo projekto 1.1 punkto.

Balsuota. Už – 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas – už

Nerijus Cesiulis. Sprendimo projekto 1.1 punktui pritarta. Prašau balsuoti dėl 1.2 punkto.

Balsuota. Už – 17, prieš - 1, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimo projekto 1.2 punktui pritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimo Nr. T-331 „Dėl pritarimo Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektui“ pakeitimas.

Pranešėja Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 17.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimo Nr. T-331 „Dėl pritarimo Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektui“ pakeitimo“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-130 „Dėl pritarimo Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimo Alytaus mieste projektui“ pakeitimas.

Pranešėja Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 16, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-130 „Dėl pritarimo Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimo Alytaus mieste projektui“ pakeitimo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. 2020 m. žemės mokesčio tarifų Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje nustatymas.

Pranešėjas Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas  Mindaugas  Vaikšnoras.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 17.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2020 m. žemės mokesčio tarifų Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje nustatymo“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Alytaus miesto tarybos 1996-07-04 sprendimo Nr. 621 „Dėl gatvių ir parko pavadinimų“ pakeitimas.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė pristatė sprendimo projektą, pataisymus, atliktus pagal tarybos nario Andriaus Jučo pasiūlymą ir Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas.

Andrius Jučas pakomentavo savo pasiūlymą pakoreguoti sprendimo projektą įrašant sprendimo tekste žodžius „nemažinant automobilių stovėjimo vietų skaičiaus šalia esančiame Jazminų g. 3 sklype“, kad abiejų suinteresuotų šalių lūkesčiai būtų įgyvendinti

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius, Jurgis Krasnickas, Gediminas Daukšys,

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Šiuo klausimu yra užsirašęs kalbėti UAB „Glass market“ direktorius Žilvinas Treigys.

Žilvinas Treigys paaiškino, kad prieštarauja dėl siūlomo priimti sprendimo, kuo šio sprendimo pasekmės pažeis jo vadovaujamos įmonės ir viešuosius interesus.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti Ž. Treigio?

Klausė: Tomas Pačėsas (2 klausimai), Gediminas Daukšys, Vytautas Jastremskas, Laura Radzevičiūtė, Valerijus Vencius, Sigitas Leonavičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad, jo nuomone, nesutarimai tarp suinteresuotų asmenų kyla dėl paprastos verslo konkurencijos, nes jokių kitų racionalių argumentų pateikta nebuvo.

Gediminas Daukšys pastebėjo, kad Ž. Treigio baimė dėl galimų interesų pažeidimų yra suprantama ir pagrįsta neseniai buvusia situacija, kuomet asmeniui buvo grąžinta žemė, kurioje įrengta daugiabučio namo automobilių stovėjimo aikštelė ir žemės savininkas apribojo patekimą į aikštelę.

Nerijus Cesiulis. Kviečiu pasisakyti kitą suinteresuotą asmenį Zenoną Jeremičių.

Z. Jeremičius patvirtino, kad raštu yra parašęs įsipareigojimą nereikalauti nuosavybės teisių į žemės plotą šalia Matulaičio gatvės, kuriame yra įrengta automobilių stovėjimo aikštelė prie prekybos centro, esančio Jazminų g. 3 sklype, nes aikštelė nuosavybės teise priklauso Alytaus miesto savivaldybei. Taip pat pažymėjo, kad savo interesų sąskaita sutinka su visais Matulaičio gatvės projektiniais sprendiniais.

Nerijus Cesiulis. Kas dar nori kalbėti?

Sigitas Leonavičius pageidavo, kad sprendimo projekte atsispindėtų užtikrinimas Matulaičio gatvėje įrengti stovėjimo vietas, dėl kurių panaikinimo baiminasi Ž. Treigys.

Nerijus Cesiulis paaiškino, kad pagal tarybos nario Andriaus Jučo pasiūlymą sprendimo projektas jau yra pakoreguotas užtikrinant, kad nebus sumažintas automobilių stovėjimo vietų skaičius šalia esančiame Jazminų g. 3 sklype.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 21, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto tarybos 1996-07-04 sprendimo Nr. 621 „Dėl gatvių ir parko pavadinimų“ pakeitimo“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Sutikimas sujungti žemės sklypus, esančius Naujojoje g. 136 D ir Verslo g. 10, Alytaus pramonės parke.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 17.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo sujungti žemės sklypus, esančius Naujojoje g. 136 D ir Verslo g. 10, Alytaus pramonės parke“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Žemės sklypo, esančio Putinų g. 31B, Alytuje, pirkimas Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pristatė sprendimo projektą ir pakomentavo pakeitimus, atliktus pagal Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos pateiktas pastabas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 16, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 16.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo, esančio Putinų g. 31 B, Alytuje, pirkimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Žemės sklypo, esančio Artojų g. 10 B, Alytuje, pirkimas Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pristatė sprendimo projektą ir pakomentavo pakeitimus, atliktus pagal Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos pateiktas pastabas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 17.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo, esančio Artojų g. 10 B, Alytuje, pirkimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų Alytaus mieste nustatymas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Saulius Bitinas, Laura Radzevičiūtė, Sigitas Leonavičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų Alytaus mieste nustatymo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Sutikimas ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-95 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Eurotransa“ investicijų sutarčiai“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Siūlau išklausyti užsirašiusius kalbėti. Kviečiu UAB „Eurotransa“ vadovą Dainių Petrukauską.

D. Petrukauskas pažymėjo, kad turi visus reikiamus dokumentus iš kontroliuojančių institucijų veiklai, kuriai prašo sutikimo, vykdyti.

Nerijus Cesiulis. Kviečiu pasisakyti UAB „Svenheim Properties“ vadovą Darių Grybauską, UAB „Stronglasas“ vadovą Andriejų Jakštą ir UAB „GLASS LT“ vadovą Giedrių Jackūną.

Giedrius Jackūnas visų trijų užsirašiusiųjų kalbėti vardu pažymėjo, kad nei viena iš sprendimui nepritariančių įmonių niekaip nepretenduoją į žemės sklypą, kurį šiuo metu nuomos pagrindais valdo UAB „Eurotransa“ ir prašė tarybos nepritarti siūlomam sprendimo projektui, nes veikla, kuriai vykdyti leidimo prašo UAB „Eurotransa“ niekaip nesuderinama su aukštosiomis technologijomis, kurias savo veikloje taiko UAB „Svenheim Properties“, UAB „Stronglasas“, ir UAB „GLASS LT“. Skaldos gamyba gretimame sklype padidintų aplinkos dulkėtumą, triukšmą ir vibraciją, o tai kenktų šių trijų įmonių gamybos technologijoms, į kurias bendrai yra investuota ir dar ketinama investuoti daugiau kaip 28 milijonų eurų. Juo labiau, kad UAB „Eurotransa“ turi gamybos vietą už miesto ir galėtų šią veiklą vykdyti ten, nes kietųjų dalelių kiekio ore padidėjimas kenkia visiems miesto gyventojams ir niekaip nedera su tvaraus verslo strategijomis, kurių laikosi aukštųjų technologijų įmonės.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Laura Radzevičiūtė (2 klausimai), Edmundas Čečėta, Valerijus Vencius,

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Valerijus Vencius pažymėjo, kad buvo nuvykęs į vietą apžiūrėti situacijos ir mano, kad kietosios dalelės, kurios sklis UAB „Eurotransa“ gaminant skaldą, tikrai kenks aplink esančių įmonių gamybos technologijoms ir miesto gyventojų sveikatai ir paragino kitus tarybos narius nepritarti sprendimo projektui.

Andrius Jučas teigė pritariantis G. Jackūno išsakytai minčiai, kad veiklos pramonės parko teritorijoje turi būti grupuojamos, nes skiriasi gamybos technologijos ir jos gali viena kitai turėti neigiamą įtaką, bei paragino tarybos narius nepritarti sprendimo projektui.

Gintautas Andriuškevičius pastebėjo, kad UAB „Eurotransa“ turėtų geranoriškai suprasti, kad jų veikla kenks šalia veikiančioms įmonės, juo labiau, kad jie turi ir kitas vietas, kur niekam netrukdydami gali vykdyti tokią veiklą.

Edmundas Čečėta pažymėjo, kad Socialdemokratų rinkimų programoje buvo įtvirtintas palaikymas aukštą pridėtinę vertę kuriančioms ir orius atlyginimus mokančioms įmonėms, todėl tokios įmonės kaip UAB „Eurotransa“ negali konkuruoti ir su šiomis įmonėmis ir laukti teigiamų sprendimų savo atžvilgiu.

Laura Radzevičiūtė pritarė Andriui Jučui teigdama, kad reikia galvoti apie ilgalaikę miesto perspektyvą ir nustatyti tam tikrus kriterijus įmonėms, įsikuriančioms vienoje ar kitoje pramonės parko teritorijoje.

Sigitas Leonavičius pasisakė prieš sprendimo projektą ir teigė, kad negalima dideles investicijas padariusioms įmonėms staiga pakeisti verslo sąlygų jas pabloginant, nes tai draudžia ir teisės aktai ir normali sąžininga kaimynystė.

Jurgis Krasnickas pasiūlė savivaldybės administracijai nustatyti terminą, per kurį UAB „Eurotransa“ išvežtų sukauptas statybines atliekas, sutvarkytų teritoriją kaip priklauso ir pasisakė prieš sprendimo projektą, nes tai ženkliai pablogintų stambių investuotojų verslo sąlygas.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 0, prieš - 17, susilaikė - 1, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - prieš

Edmundas Čečėta - prieš

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Saulius Bitinas - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Skaistė Ulčickaitė - prieš

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - prieš

Vilma Krušnienė - prieš

Vytautas Jastremskas - prieš

Šarūnas Klėgeris - prieš

Nerijus Cesiulis. Sprendimas nepriimtas.

NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo „Dėl sutikimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-95 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Eurotransa“ investicijų sutarčiai“ pakeitimo“.

Nerijus Cesiulis. Skelbiu 50 minučių pertrauką.

Pertrauka.

23. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ investicijų sutarčiai.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Jurgis Krasnickas Socialdemokratų frakcijos vardu pasiūlė atidėti klausimo svarstymą, nes reikalinga geriau jį išdiskutuoti.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl Socialdemokratų frakcijos siūlymo atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. Už – 17, prieš – 1, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas – už

Nerijus Cesiulis. Pasiūlymui pritarta. Klausimo svarstymas atidėtas.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

24. SVARSTYTA. Sutikimas registruoti buveinę pagal panaudos sutartį perduotame pastate Daugų g. 7, Alytuje.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo registruoti buveinę pagal panaudos sutartį perduotame pastate Daugų g. 7, Alytuje“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. 2015-05-28 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-796(38.5) pratęsimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2015-05-28 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-796(38.5) pratęsimo“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas švietimo įstaigoms.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės turto perdavimo švietimo įstaigoms“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. Savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimas Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimas viešajame prekių aukcione.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešajame prekių aukcione“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo“ (pridedama).

30. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimo Nr. T-59 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pristatė sprendimo projektą ir alternatyvą, kurią pasiūlė Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius, Vytautas Jastremskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laura Radzevičiūtė siūlė palaikyti projekto alternatyvą, nes tai teigiamas pavyzdys, kaip diskusijose komitetų posėdžiuose gimsta puikūs pasiūlymai.

Jurgis Krasnickas paragino balsuoti už alternatyvą.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 - 0, už 2 - 19, iš viso balsavo: 19.

Andrius Jučas - už 2

Edmundas Čečėta - už 2

Gintautas Andriuškevičius - už 2

Jurgis Krasnickas - už 2

Jurgita Šukevičienė - už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - už 2

Laura Radzevičiūtė - už 2

Nerijus Cesiulis - už 2

Nijolė Makštutienė - už 2

Saulius Bitinas - už 2

Sigitas Leonavičius - už 2

Skaistė Ulčickaitė - už 2

Šarūnas Klėgeris - už 2

Valė Gibienė - už 2

Valerijus Vencius - už 2

Valius Micevičius - už 2

Vilma Krušnienė - už 2

Vytas Jazepčikas - už 2

Vytautas Jastremskas - už 2

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas, pritarta alternatyvai. Prašau administracijos direktoriaus ir pranešėjos ateityje su sprendimų projektais, susijusiais su verslo aplinka, būtų pateikiama ir verslo organizacijų nuomonė.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimo Nr. T-59 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

31. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-87 „Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-87 „Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ pakeitimo“ (pridedama).

32. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15 A, Alytuje, perdavimas panaudos pagrindais.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15 A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ (pridedama).

33. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28 A, Alytuje, perdavimas panaudos pagrindais.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28 A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ (pridedama).

34. SVARSTYTA. Pritarimas Lietuvos skautijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgaliojimas pasirašyti  sutartį.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Lietuvos skautijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgaliojimo pasirašyti  sutartį“ (pridedama).

35. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2011-12-28 sprendimo Nr. T-306  „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

36. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė pristatė sprendimo projektą ir alternatyvą, kurią pasiūlė Kultūros, švietimo ir sporto komitetas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laura Radzevičiūtė prašė palaikyti sprendimo projekto alternatyvą, nes to pageidauja gyventojai.

Andrius Jučas taip pat pritarė sprendimo projekto alternatyvai teigdamas, kad nedrausmingus tėvus reikalinga sudrausminti, o tokia priemonė nėra ypatingai griežta, tačiau parodytų koks darželių užpildymas vasarą.

Nijolė Makštutienė pakomentavo Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pasiūlytos sprendimo projekto alternatyvos motyvus, kad reikalinga patikrinti darželių užimtumą vasarą ir sudrausminti tėvus, kurie pareiškia pageidavimą, kad jų vaikai vasaros metu lankytų darželį, o vėliau, savo atostogų metu, jų neveda į darželius taip apsunkindami auklėtojų darbo ir poilsio laiko organizavimą.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 – 0, už 2 – 19, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už 2

Edmundas Čečėta - už 2

Gintautas Andriuškevičius - už 2

Jurgis Krasnickas - už 2

Jurgita Šukevičienė - už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - už 2

Laura Radzevičiūtė - už 2

Nerijus Cesiulis - už 2

Nijolė Makštutienė - už 2

Saulius Bitinas - už 2

Sigitas Leonavičius - už 2

Skaistė Ulčickaitė - už 2

Šarūnas Klėgeris - už 2

Valė Gibienė - už 2

Valerijus Vencius - už 2

Valius Micevičius - už 2

Vilma Krušnienė - už 2

Vytas Jazepčikas - už 2

Vytautas Jastremskas - už 2

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas, pritarta alternatyvai.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

37. SVARSTYTA. Alytaus jaunimo centro įstatų patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus jaunimo centro įstatų patvirtinimo“ (pridedama).

38. SVARSTYTA. Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Laura Radzevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

39. SVARSTYTA. Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimas ir Alytaus Dzūkijos mokyklos nuostatų patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimas ir Alytaus Dzūkijos mokyklos nuostatų patvirtinimas“ (pridedama).

40. SVARSTYTA. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų nuostatų patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

41. SVARSTYTA. Alytaus „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų nuostatų patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

42. SVARSTYTA. Alytaus Piliakalnio, Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus Piliakalnio, Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

43. SVARSTYTA. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir  Jotvingių gimnazijų  nuostatų patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir  Jotvingių gimnazijų  nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

44. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-31 „Dėl Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-31 „Dėl Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto  pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

45. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimo Nr. T-96 „Dėl Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų pertvarkymo, pavadinimų pakeitimo ir Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 papunkčių pripažinimas netekusiais galios.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimo Nr. T-96 „Dėl Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų pertvarkymo, pavadinimų pakeitimo ir Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 papunkčių pripažinimo netekusiais galios“ (pridedama).

46. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ir 1.15 papunkčių pripažinimas netekusiais galios.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ir 1.15 papunkčių pripažinimo netekusiais galios“ (pridedama).

47. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-252 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-252 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

48. SVARSTYTA. Pritarimas Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo priemonės projektams.

Pranešėja savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Irma Maskeliūnienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo priemonės projektams“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Ačiū visiems už darbą. Posėdis baigtas.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas

Nerijus Cesiulis

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė

Dalia Jezukevičienė

 

 

 

Į pradžią