Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-3 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 3-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 3-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2019 m. birželio 27 d. Nr.  TPR-3

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019 m. birželio 27 d. 9.00-14.00 val.

Posėdžio pirmininkasSavivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 24.

Nedalyvavo: Danutė Remeikienė, Valė Gibienė, Valdemaras Chomičius.

 

Nerijus Cesiulis. Laba diena, pradėsime Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 3-ąjį posėdį. Tarybos nariai Danutė Remeikienė, Valė Gibienė ir Valdemaras Chomičius informavo kad posėdyje nedalyvaus dėl pateisinamų priežasčių.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 44 klausimai ir yra parengtas sprendimo projektas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 3-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“, kuriuo yra siūloma papildyto šios dienos posėdžio darbotvarkę klausimais „Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę“, „Dėl pritarimo Alytaus laisvosios ekonominės zonos steigimo galimybių studijos rengimui“ ir „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“ pripažinimo netekusiu galios“. Prašau Tarybos ir mero sekretoriato vadovę Dalią Jezukevičienę pristatyti sprendimo projektą.

SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 3-ojo posėdžio darbotvarkės papildymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris – už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 3-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“ (pridedama).

Kokių dar būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Sigitas Leonavičius pasiūlė papildomus klausimus svarstyti posėdžio pradžioje, nes yra atvykę suinteresuoti asmenys, kurie norės tais klausimais pasisakyti.

Nerijus Cesiulis. Ar yra prieštaraujančių tarybos nario Sigito Leonavičaus pasiūlymui papildomus klausimus svarstyti posėdžio pradžioje? Prieštaraujančių nėra, todėl pasiūlymui pritariama. Prašau balsuoti dėl visos posėdžio darbotvarkės su pakeitimais ir papildymais.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 3-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę.

2. Dėl pritarimo Alytaus laisvosios ekonominės zonos steigimo galimybių studijos rengimui.

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“ pripažinimo netekusiu galios

4. Dėl Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo patvirtinimo.

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

6. Dėl atstovo delegavimo į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą.

7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo.

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo.

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo.

10. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektams.

11. Dėl Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 metų rengimo.

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

14. Dėl pritarimo lengvojo automobilio nuomai.

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimo Nr. T-271 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojos įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ pakeitimo.

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimo Nr. T-29 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ pakeitimo.

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo Nr. T-190 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo.

18. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutarti.

19. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

20. Dėl pritarimo projektams ir pavedimo atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

22. Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

23. Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alytaus poliklinikai.

24. Dėl savivaldybės turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

25. Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, panaudos sutarčių pratęsimo.

26. Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2020 m. fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų nustatymo.

27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-103 „Dėl Ekonominės plėtros programos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-203 „Dėl Ekonominės plėtros programos verslumo paraiškų atrankos tvarkos aprašo“ pripažinimo netekusiu galios.

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimo Nr. T-254 „Dėl 2019 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimo“ pakeitimo.

30. Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Saukesta“ 2016-07-07 investicijų sutarties Nr. SRN-57-(57.5) pakeitimo.

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pripažinimo netekusiu galios.

32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-390 „Dėl Alytaus miesto savivaldybei skirtų Europos Sąjungos lėšų neformaliajam vaikų švietimui 2019 m. dydžio vienam mokiniui ugdyti per mėnesį nustatymo“ pakeitimo.

33. Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos tvarkos aprašo patvirtinimo.

34. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-176 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

35. Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2019–2020 m. m. nustatymo.

36. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-138 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-199 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

38. Dėl Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus.

39. Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus.

40. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

41. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

42. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

43. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

44. Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos.

45. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-237 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

46. Dėl narių paskyrimo į VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą.

47. Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.

Nerijus Cesiulis. Suteikiu žodį norinčiam pasisakyti tarybos nariui Vytautui Jastremskui.

Vytautas Jastremskas perskaitė pareiškimą, kuriuo pranešė, kad tarybos nariai Valė Gibienė, Vilija Ramanauskienė ir Vytautas Jastremskas 2019-2023 metų kadencijos taryboje dirbs susivieniję į frakciją „Alytaus piliečiai“ (pareiškimas pridedamas).

1. SVARSTYTA. Sutikimas įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus laisvosios ekonominės zonos steigimo galimybių studijos rengimui.

Pranešėja administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Jurgis Krasnickas (2 klausimai), Gediminas Daukšys (2 klausimai), Česlovas Daugėla (2 klausimai), Povilas Labukas, Tomas Pačėsas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Česlovas Daugėla pažymėjo, kad tokioje geografinėje miesto zonoje įkūrus pramonės objektus, Pirmojo Alytaus gyventojai skųsis triukšmu ir nemaloniais kvapais, jo nuomone, toks sprendimas turėtų būti aptartas su Pirmojo Alytaus bendruomene.

Sigitas Leonavičius pasisakė už studijos parengimą, tačiau, jo nuomone, nereikėtų tiksliai nurodyti konkrečios ribotos teritorijos, o plačiau analizuoti laisvosios ekonominės zonos galimybes.

Česlovas Daugėla pastebėjo, kad tokioje vietoje, kurioje yra aerodromas, įrengti pramoninę zoną būtų netinkamas sprendimas ir aplinkosauginiu, ir miestų statybos požiūriu.

Andrius Jučas priminė, kad nuo 2016 metų, kai Alytaus aerodromas buvo pripažintas strategiškai reikšmingu, aviacijos entuziastai nė kiek neišplėtojo aviacijos veiklų aerodrome, todėl tokią teritoriją laikyti neišnaudojamą yra netikslinga ir pažymėjo, kad galimybių studijoje bus išanalizuoti visi aplinkosauginiai klausimai, kurie kelia nerimą kitiems tarybos nariams.

Tomas Pačėsas prieštaravo Č. Daugėlai teigdamas, kad Pirmajame Alytuje jau yra didelės pramonės gamyklos, kurios vykdydamos veiklą netrukdo gyventojams ir neteršia gamtos, todėl dar keletas tokių objektų tikrai drastiškai nepakeis situacijos ir pažymėjo, kad šis sprendimas ypač svarbus Alytaus miesto plėtrai.

Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad Alytaus aerodromo sunaikinimas teikia naudą kaimyniniams miestams, o prieš dvejus metus tarybai jau buvo pateiktas Alytaus aerodromo plėtros projektas, kuris liko gulėti stalčiuje ir niekas nebuvo daroma jo įgyvendinimui.

Jurgis Krasnickas išsakė savo nuomonę teigdamas, kad reikėtų pagalvoti ir apie kitas teritorijas Laisvajai ekonominei zonai, nes sunku pasverti, ar aerodromo plėtra, ar laisvoji ekonominė zona teiktų daugiau naudos miestui.

Gediminas Daukšys teigė skeptiškai vertinantis galimybių studijas, nes jos naujų idėjų nepateikia ir pažymėjo, kad tokios vertės teritorija turėtų būti išnaudojama maksimaliai naudingai miesto gyventojams.

Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad toks sprendimas turi būti priimtas kuo skubiau, nes procedūros užtrunka labai ilgai, todėl nėra laiko dvejonėms.

Česlovas Daugėla pažymėjo, kad jis neprieštarauja galimybių studijos rengimui, tačiau išbraukti aerodromą iš strateginių objektų sąrašo būtų per daug skubotas sprendimas.

Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad reikėtų atlikti ne tik laisvosios ekonominės zonos galimybių studiją, bet ir aerodromo plėtros galimybių studiją ir turint visus duomenis palyginti, kuri koncepcija būtų palankesnė miestui.

Saulius Bitinas pastebėjo, kad laisvoji ekonominė zona savo siūlomomis sąlygomis skiriasi nuo pramonės parko ir yra daug palankesnė investuotojams, o galimybių studija turėtų būti pagrindas kitiems sprendimams.

Jurgis Krasnickas pasiūlė klausimą dėl aerodromo išbraukimo iš strategiškai reikšmingų objektų sąrašo spręsti tik tada, kai bus parengta laisvosios ekonominės zonos galimybių studija.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus laisvosios ekonominės zonos steigimo galimybių studijos rengimui“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Skelbiu 10 minučių pertrauką.

Pertrauka.

3. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjai administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gediminas Daukšys (2 klausimai), Česlovas Daugėla (2 klausimai), Sigitas Leonavičius (2 klausimai), Laura Radzevičiūtė, Povilas Labukas, Vytautas Jastremskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad nepritaria tokiam sprendimo projektui, nes, jo nuomone, aerodromo plėtros projektas nebuvo parengtas sąmoningai.

Gediminas Daukšys pastebėjo, kad mieste ir be aerodromo yra didelių valstybinės žemės sklypų, kurie yra slepiami nuo potencialių investuotojų.

Valerijus Vencius pažymėjo, kad ne aerodromas buvo pripažintas strategiškai reikšmingu, o aerodromo plėtros projektas, ir teigė pasitikintis savivaldybės administracija, kurie teikia sprendimų projektus, reikalingus tinkamam funkcijų vykdymui.

Andrius Jučas atkreipė dėmesį, kad nuosekliai laikosi savo nuomonės, nes ir prieš trejus metus nepritarė dabar siūlomam panaikinti sprendimui, taip pat rinkimų kampanijos metu su gyventojais diskutavo apie galimybes aerodromo teritorijoje įkurdinti pramonės subjektus ir savo nuomonės laikosi, nes gavo gyventojų pritarimą tokioms išsakytoms idėjoms.

Vytautas Jastremskas pastebėjo, kad savivaldybės administracija neturi teisinių galimybių įgyvendinti 2016 metų sprendimą, o aviatoriai neturi pakankamai lėšų, kad galėtų plėtoti aerodromo veiklą, todėl netikslinga laikyti tokią teritoriją nenaudojamą.

Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad savivaldybės tarybos nariai nieko neišmano apie aviaciją, todėl neturėtų vertinti aerodromo vertės, o turėtų leisti įvertinti profesionalams.

Laura Radzevičiūtė atkreipė dėmesį, kad tarybos nariai diskutuoja beprasmiškai, nes ne apie aerodromo pripažinimą strategiškai reikšmingu turėtų būti kalbama ir pažymėjo, kad ir savivaldybės tarybos nariai galėjo imtis iniciatyvos plėsti aerodromo veiklą nekaltinant neveiklumu savivaldybės administracijos.

Povilas Labukas pažymėjo, kad tik turint laisvosios ekonominės zonos galimybių studijos rezultatus bus galima spręsti aerodromo teritorijos įveiklinimo galimybes ir teigė susilaikysiantis priimant sprendimą.

Edmundas Čečėta teigė nematantis aviatorių veiklumo, dėl kurio būtų galima siekti išsaugoti veikiantį aerodromą.

Česlovas Daugėla pažymėjo, kad strategiškai reikšmingi miesto klausimai turėtų būti pirmiausiai tinkamai išdiskutuoti su miesto bendruomene, o tik tada priimami strateginę reikšmę turintys sprendimai.

Vilija Ramanauskienė pastebėjo, kad tarybos nariai diskutuoja apie neegzistuojantį projektą.

Andrius Jučas pažymėjo, kad tarybos koalicija nuosekliai laikosi koalicijos darbų programos, nes laisvosios ekonominės zonos steigimas yra joje numatytas.

Nerijus Cesiulis. Kviečius pasisakyti užsiregistravusį.

Kęstutis Urbanavičius, Alytaus aeroklubo vadovas, paaiškino, kad 80 metų jubiliejų švenčiantis Alytaus aerodromas svarbus Alytaus miestui, o siūlomų sprendimų priėmimas kelia daugybę klausimų, prašė klausimo nesvarstyti.

Tomas Pačėsas ir Sigitas Leonavičius pateikė klausimus K. Urbanavičiui.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 16, prieš – 4, susilaikė – 3, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - prieš

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Skelbiu 20 minučių pertrauką.

Pertrauka.

4.SVARSTYTA. Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja asmens duomenų apsaugos pareigūnė (vyriausioji specialistė) Giedrė Lazarevičė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Laura Radzevičiūtė, Valdas Račkauskas (2 klausimai), Andrius Jučas, Tomas Pačėsas (2 klausimai), Edmundas Čečėta,

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Andrius Jučas teigė, kad tarybos nariai neturi galimybės disponuoti slapta informacija, todėl toks aprašas nereikalingas.

Laura Radzevičiūtė teigė, kad jos nuomone, yra pakankamai teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, todėl šis aprašas yra perteklinis.

Valerijus Vencius pastebėjo, kad iniciatyva teikti tokį aprašą yra teigiama, tačiau neįmanoma tinkamai svarstyti klausimų ir diskutuoti neoperuojant tam tikrais duomenimis.

Valdas Račkauskas išsakė pastabą dėl aprašo 4.1 punkto, nes jame netinka formuluotė „laikyti paslaptyje“ ir aprašas įpareigoja pasibaigus kadencijai saugoti gautą informaciją, kas yra nelogiška ir tam nėra galimybių, nes tarybos nariai naudojasi elektroniniais paštais, kurių domenus Europos Sąjunga pripažinusi nesaugiais.

Vilija Ramanauskienė paaiškino, kad aprašas kalba ne apie tarybos narių duomenis, o apie trečiųjų asmenų.

Povilas Labukas pastebėjo, kad tarybos narių naudojamas Google elektroninis paštas yra saugus, priešingai nei teigė V. Račkauskas.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 10, prieš – 5, susilaikė – 6, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - prieš

Edmundas Čečėta - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - susilaikė

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - susilaikė

Tomas Pačėsas - prieš

Valdas  Račkauskas - susilaikė

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - susilaikė

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - prieš

Nerijus Cesiulis. Sprendimas nepriimtas.

NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė pristatė sprendimo projektą ir pakomentavo pakeitimus, atliktus pagal gautas Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos pastabas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Česlovas Daugėla.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Česlovas Daugėla teigė, kad Reglamento nuostata, leidžianti merui ir mero pavaduotojams dirbti nuotoliniu būdu prieštarauja Vietos savivaldos įstatymui.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 1, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl atstovo delegavimo į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Sigitas Leonavičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Valerijus Vencius išreiškė norą dirbti Etikos komisijoje.

Jurgis Krasnickas pasisakė už Valerijaus Venciaus kandidatūrą, jei tik jis pats išreiškia norą.

Laima Vincė Kirkliauskienė pažymėjo, kad Etikos komisija yra pakankamai didelė ir kuo daugiau bus narių, tuos sunkiau komisijai bus priiminėti sprendimus.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl Valerijaus Venciaus įtraukimo į Etikos komisijos sudėtį.

Balsuota. Už – 21, prieš – 2,  susilaikė – 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Siūlymui pritarta, komisijos sudėtis papildoma. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto su pakeitimu.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ (pridedama).

9. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Tomas Pačėsas pasiūlė į Antikorupcijos komisiją įtraukti frakcijos „Už Alytų“ narį Valdemarą Chomičių.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl Valdemaro Chomičiaus įtraukimo į Antikorupcijos komisiją.

Balsuota. Už – 20,  prieš – 1,  susilaikė – 2, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Edmundas Čečėta - susilaikė

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Siūlymui pritarta, Antikorupcijos komisijos sudėtis papildoma. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto su pakeitimu.

Balsuota. Už – 19, prieš – 2, susilaikė – 3, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - susilaikė

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Pritarimas „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektams.

Pranešėja Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius, Sigitas Leonavičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Valerijus Vencius teigė, kad nepritaria siūlomam vykdyti projektui, nes Anzelmo Matučio muziejui reikalingas didelis finansavimas infrastruktūrai atnaujinti, mat tokioje aplinkoje edukaciniai mokymai neturėtų vykti.

Jurgis Krasnickas pritarė siūlomam projektui, nes bet koks finansavimas suteiks galimybę bent šiek tiek atnaujinti muziejaus infrastruktūrą.

Gediminas Daukšys pritarė V. Venciui teigdamas, kad yra daugybė problemų, kurioms pirmiau reikalingas finansavimas, o įgyvendinus projektą tokios būklės muziejuje pinigai bus panaudoti neracionaliai.

Andrius Jučas pažymėjo, kad investicijos į kultūrą kuria ateitį, todėl sveikintina Alytaus kraštotyros muziejaus direktorės iniciatyva įgyvendinti tokius projektus.

Nerijus Cesiulis atkreipė dėmesį, kad sprendimo projektu tarybai siūloma pritarti projekto įgyvendinimui, o lėšų dar nėra skirta, kai jos bus skirtos, bus įtrauktos į savivaldybės biudžetą ir sprendžiamas jų panaudojimas.

Laura Radzevičiūtė pastebėjo, kad nereikėtų varžyti muziejui galimybės įgyvendinti projektus.

Sigitas Leonavičius paaiškino, kad rengiant projektą buvo atliktas didelis darbas ir nereikėtų dabar trukdyti projekto įgyvendinimui.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 1, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

Edmundas Čečėta pastebėjo, kad Amerikoje yra paskaičiuota, jog investicijos į kultūrą atsiperka šešis kartus.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektams“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 metų rengimas.

Pranešėja administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gediminas Daukšys, Česlovas Daugėla, Saulius Bitinas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laura Radzevičiūtė pažymėjo, kad reikėtų sekti Klaipėdos pavyzdžiu, nes ten strateginio plėtros plano rengime galėjo dalyvauti visos suinteresuotos grupės.

Gediminas Daukšys pritarė L. Radzevičiūtei ir pasiūlė pirmiau suformuluoti viziją ir misiją, o tik vėliau kreiptis į konsultantus.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 metų rengimo“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Gintautas Andriuškevičius, Gediminas Daukšys.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Užstrigus balsavimo sistemai prašau balsuoti rankos pakėlimu, Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Edmundas Čečėta paskelbs balsavimo rezultatus. Kas balsuoja už sprendimo projektą?

Edmundas Čečėta. Už – 23.

Nerijus Cesiulis. Pritarta vienbalsiai, sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Balsavimo sistema neveikia, prašau balsuoti rankos pakėlimu, Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Edmundas Čečėta paskelbs balsavimo rezultatus. Kas už sprendimo projektą?

Edmundas Čečėta. Už – 20.

Nerijus Cesiulis. Kas prieš?

Edmundas Čečėta. Prieš – 2: Česlovas Daugėla ir Gintautas Andriuškevičius.

Nerijus Cesiulis. Kas susilaiko?

Edmundas Čečėta. Susilaiko – 0.

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo lengvojo automobilio nuomai.

Pranešėja Vidaus ūkio skyriaus vedėja Violeta Stanionienė pristatė sprendimo projektą ir Aplinkos ir plėtros komiteto pateiktą alternatyvą „Dėl pritarimo lengvojo automobilio įsigijimui“.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gediminas Daukšys,

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Česlovas Daugėla pasisakė už sprendimo projekto alternatyvą, nes toks sprendimas būtų ekonomiškai naudingesnis.

Nerijus Cesiulis. Balsavimo sistema neveikia, todėl prašau alternatyviai balsuoti rankos pakėlimu, Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Edmundas Čečėta paskalbs rezultatus. Kas už sprendimo projektą?

Edmundas Čečėta. Už sprendimo projektą – 0 .

Nerijus Cesiulis. Kas už alternatyvą?

Edmundas Čečėta. Už alternatyvą – 23.

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas, pritarta alternatyvai.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo lengvojo automobilio įsigijimui“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Skelbiu 20 minučių pertrauką.

Pertrauka.

15. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimo Nr. T-271 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojos įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ pakeitimas.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimo Nr. T-271 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojos įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ pakeitimo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimo Nr. T-29 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ pakeitimas.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimo Nr. T-29 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ pakeitimo“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo Nr. T-190 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimas.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo Nr. T-190 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Sutikimas perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir įgaliojimas pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Sutikimas perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimas pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Pritarimas projektams ir pavedimas atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

Pranešėja Statybos skyriaus vedėja Irena Pankienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Česlovas Daugėla (2 klausimai), Laura Radzevičiūtė, Gediminas Daukšys.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Frakcijų atstovų pasitarime buvo siūlyta atidėti sprendimo projekto 1.1, 1.2, 2.1 ir 2.2 papunkčius. Prašau balsuoti dėl šių punktų atidėjimo.

Balsuota. Už – 21,  prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimo projekto 1.1, 1.2, 2.1 ir 2.2 papunkčiai išbraukiami. Prašau balsuoti dėl sprendimo projekto sau pakeitimu.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo projektui ir pavedimo atlikti projekto parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Sigitas Stumbras.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje perdavimas panaudos pagrindais.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 1, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje perdavimo panaudos pagrindais“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimas panaudos pagrindais VšĮ Alytaus poliklinikai.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alytaus poliklinikai“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Bitinas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje panaudos sutarčių pratęsimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pristatė sprendimo projektą ir alternatyvą „Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gintautas Andriuškevičius, Gediminas Daukšys, Laura Radzevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Andrius Jučas pasiūlė sprendimo projekto alternatyvoje pataisyti nuomos terminą nurodant 5 metų terminą.

Valerijus Vencius pastebėjo, kad reikėtų pratęsti patalpų panaudos sutartis, o ne vieneriems metams organizuoti viešą konkursą, nes po metų gali atsirasti poreikis patalpas naudoti savivaldybės veiklai.

Andrius Jučas pažymėjo, kad panaudos sutartys pratęsinėjamos jau beveik 15 metų.

Nerijus Cesiulis. Suteikiu žodį užsirašiusiam pasisakyti.

Jonas Baliutis, Alytaus tradicinio aikido klubo vadovas, paaiškino, kokią naudą klubas teikia miestui ir išdėstė savo motyvus, kodėl prašo pratęsti patalpų panaudos sutartis.

Laura Radzevičiūtė pažymėjo, kad patalpų nuomos pratęsimas yra politinis sprendimas, nes jis ardo laisvos rinkos sąlygas.

Vytautas Jastremskas priminė, kad taryba yra nustačiusi savivaldybei priklausančių patalpų nuomos tvarką, kurioje numatyta, kad patalpos pirmiausiai turi būti nuomojamos viešo konkurso būdu, o tik neatsiradus nuomininkų, galima jas perduoti panaudos pagrindais.

Nerijus Cesiulis pritarė Vytautui Jastremskui paaiškindamas, kad pagal galiojančią tvarką pirmiausia turi būti skelbiamas patalpų nuomos viešas konkursas ir tik tuo atveju, jeigu neatsirastų norinčių nuomotis patalpas, jas būtų galima perduoti valdyti panaudos pagrindais.

Sigitas Leonavičius pasiūlė per metus parengti viso savivaldybės turto nuomos ir panaudos tvarką, kuri būtų vienoda visiems suinteresuotiems asmenims, o vienus ar kitus subjektus skatinti kitais būdais, ne suteikiant jų veiklai patalpas panaudos pagrindais, ir pasiūlė pratęsti panaudos sutartis vieneriems metams, kol bus sukurta vieninga tvarka.

Auksė Juonienė paaiškino, kad subjektui pirmą kartą prašant suteikti patalpų panaudą, pirmiausiai yra įvertinama, ar patalpos nėra reikalingos savivaldybei tiesioginėms jos funkcijoms atlikti, tada yra skelbiamas viešas patalpų nuomos konkursas ir tik tuo atveju, jeigu neatsiranda konkurso dalyvių, norinčių patalpas išsinuomoti, jos gali būti perduodamos pareiškėjui panaudos pagrindais. Svarstoma situacija yra šiek tiek kitokia, nes prašymą subjektai pateikė ne pirmą kartą, o prašo pratęsti galiojančias panaudos sutartis.

Jurgis Krasnickas pritarė S. Leonavičiui, kad reikalinga per vienerius metus parengti visiems vienodą tvarką, o per tą laiką bus priimti sprendimai dėl švietimo tinklo pertvarkos ir paaiškės savivaldybės funkcijoms atlikti reikalingų patalpų poreikis, todėl dabar tikslinga skelbti viešą konkursą ir išnuomoti patalpas vieneriems metams, kol bus įgyvendinti visi anksčiau išsakyti žingsniai.

Nerijus Cesiulis paprašė Teisės skyriaus vedėjos Svetlanos Delekienės paaiškinti, ar galima pratęsti panaudos sutartis prieš tai nepaskelbus viešo patalpų nuomos konkurso.

Svetlana Delekienė paaiškino, kad pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pirmiausiai reikėtų skelbti viešą nuomos konkursą ir tik po to būtų galima svarstyti galimybę perduoti patalpas panaudos pagrindais.

Nerijus Cesiulis pastebėjo, kad tarybai neturėjo būti teikiamas sprendimo projektas, kuris prieštarauja teisės aktams.

Česlovas Daugėla pažymėjo, kad jo nuomone, sprendimo projektą reikia atidėti, nes kilo klausimas dėl jo teisėtumo.

Gintautas Andriuškevičius pastebėjo, kad svarstomo klausimo pavadinimas suformuluotas „dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais“, todėl nereikėtų spręsti patalpų nuomos klausimo šiame posėdyje, nes tai du skirtingi dalykai.

Svetlana Delekienė atkreipė dėmesį, kad Valstybės ir savivaldybių turto naudojimo ir disponavimo įstatymas nedraudžia patalpų perduoti panaudos pagrindais iš karto, prieš tai nepaskelbus viešo nuomos konkurso, to neleidžia tik tarybos patvirtinta tvarka, todėl esant teisės aktų dviprasmybei situaciją galėtų išaiškinti tik teismų praktika, o tokios teismų praktikos kol kas nėra.

Laura Radzevičiūtė išsakė savo nuomonę teigdama, kad šiame posėdyje reikėtų spręsti klausimą tik dėl patalpų nuomos, nes patalpų perdavimo panaudos pagrindais teisėtumas dar neišaiškintas.

Jurgis Krasnickas teigė, kad vienintelis teisėtas sprendimas šiame posėdyje gali būti tik dėl patalpų nuomos viešo konkurso būdu.

Tomas Pačėsas pažymėjo, kad klausimas neišdiskutuotas ir vertėtų jį atidėti, tačiau tuomet patalpas naudojantys sporto klubai liktų nežinomybėje ir kiltų jų egzistavimo klausimas, o klubus lanko daug miesto bendruomenės narių, todėl reikėtų elgtis atsakingiau ir nepastatyti klubų į tokią dviprasmišką situaciją.

Nerijus Cesiulis teigė, kad sprendimo priėmimo atidėti negalima, nes atidėjus klausimą pasibaigs panaudos sutarčių galiojimo terminai ir sporto klubai liks nežinomybėje, negalės vykdyti veiklos.

Valerijus Vencius pastebėjo, kad reikėtų pataisyti savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką, kad ji atitiktų įstatymą, o svarstomą klausimą atidėti iki to laiko kai bus pataisyta tvarka.

Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad kitas tarybos posėdis numatomas tik rugpjūčio mėnesio pabaigoje, per ši laiką pasibaigs patalpų panaudos sutarčių galiojimo terminai ir sporto klubai negalės veikti, todėl reikėtų jiems leisti naudotis patalpomis iki metų pabaigos, kol taryba suderins savo tvarką su įstatymais ir tada galės klausimą išspręsti iš esmės.

Gediminas Daukšys atkreipė dėmesį, kad nereikėtų keisti patvirtintos tvarkos vien tam, kad suteikti išskirtines sąlygas konkretiems subjektams.

Vytautas Jastremskas pastebėjo, kad galiojanti tvarka ir buvo sukurta tam, kad neišskirti konkrečių subjektų, o sudaryti vienodas sąlygas visiems, todėl jos nereikia keisti, reikia jos tiesiog laikytis.

Nerijus Cesiulis. Suteikiu žodį norinčiam pasisakyti sporto klubo atstovui.

Rolandas Matonis, Margirio sporto ir rekreacijos klubo vadovas, paaiškino, kokią naudą klubas teikia miesto bendruomenei ir kodėl jam reikalinga patalpų panauda, o ne nuoma.

Tomas Pačėsas pažymėjo, kad nereikia kaltinti sporto klubų, kad jie veikia išskirtinėmis sąlygomis, nes jie veikia pagal tvarką, kurią patvirtino savivaldybės taryba.

Česlovas Daugėla teigė, kad taryba neturėtų svarstyti patalpų nuomos klausimo, nes į darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl patalpų panaudos.

Rolandas Juonys, savivaldybės administracijos direktorius, atsiėmė savo pateiktą sprendimo projektą ir paliko svarstyti tik sprendimo projekto alternatyvą „Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl tarybos nario Česlovo Daugėlos siūlymo atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. Už – 5, prieš – 15, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - prieš

Česlovas Daugėla - už

Edmundas Čečėta - prieš

Gediminas Daukšys - prieš

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Skaistė Ulčickaitė - prieš

Šarūnas Klėgeris - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - prieš

Valerijus Vencius - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Nerijus Cesiulis. Siūlymui nepritarta. Prašau balsuoti dėl tarybos nario Andriaus Jučo siūlymo pakoreguoti sprendimo projekto alternatyvą vietoje vienerių metų nuomos termino įrašant penkerius metus.

Balsuota. Už – 8, prieš – 10, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Edmundas Čečėta prieš

Gediminas Daukšys - prieš

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Laura Radzevičiūtė - registravosi, bet nebalsavo

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - registravosi, bet nebalsavo

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - prieš

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Siūlymui nepritarta. Prašau balsuoti dėl sprendimo projekto, kuris posėdžiui buvo teiktas alternatyva, bet administracijos direktoriui atsiėmus pagrindinį sprendimo projektą, tapo pagrindiniu.

Balsuota. Už – 16, prieš – 3, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - susilaikė

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - prieš

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2020 m. fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų nustatymas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2020 m. fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų nustatymo“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-103 „Dėl Ekonominės plėtros programos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-103 „Dėl Ekonominės plėtros programos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-203 „Dėl Ekonominės plėtros programos verslumo paraiškų atrankos tvarkos aprašo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-203 „Dėl Ekonominės plėtros programos verslumo paraiškų atrankos tvarkos aprašo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimo Nr. T-254 „Dėl 2019 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - susilaikė

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimo Nr. T-254 „Dėl 2019 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

30. SVARSTYTA. Pritarimas susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Saukesta“ 2016-07-07 investicijų sutarties Nr. SRN-57-(57.5) pakeitimo.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

Česlovas Daugėla pažymėjo, kad investuotojai iš anksto turėtų numatyti, kokio žemės ploto jiems reikės.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Saukesta“ 2016-07-07 investicijų sutarties Nr. SRN-57-(57.5) pakeitimo“ (pridedama).

31. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

32. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-390 „Dėl Alytaus miesto savivaldybei skirtų Europos Sąjungos lėšų neformaliajam vaikų švietimui 2019 m. dydžio vienam mokiniui ugdyti per mėnesį nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gediminas Daukšys, Laura Radzevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-390 „Dėl Alytaus miesto savivaldybei skirtų Europos Sąjungos lėšų neformaliajam vaikų švietimui 2019 m. dydžio vienam mokiniui ugdyti per mėnesį nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

33. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos įsivertinimo ir  išorinio vertinimo metodikos tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos įsivertinimo ir  išorinio vertinimo metodikos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

34. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-176 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-176 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

35. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2019–2020 m. m. nustatymas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2019–2020 m. m. nustatymo“ (pridedama).

36. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Gediminas Daukšys pasiūlė administracijai parengti naują tvarkos aprašą, nes šiuo metu galiojantis aprašas yra daug kartų keistas ir įvesti abonentinį mokestį.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

37. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-138 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-199 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusio galios.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-138 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-199 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusio galios“ (pridedama).

38. SVARSTYTA. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorius.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus“ (pridedama).

39. SVARSTYTA. Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorius.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus“ (pridedama).

40. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Akvilė Voverienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

41. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Akvilė Voverienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 14, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 14.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgita Šukevičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

42. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Akvilė Voverienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

43. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Akvilė Voverienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

44. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisija.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Akvilė Voverienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos“ (pridedama).

45. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-237 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Akvilė Voverienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-237 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

46. SVARSTYTA. Narių paskyrimas į VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą.

Pranešėja administracijos vyriausioji specialistė Irma Maskeliūnienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Vilija Ramanauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl narių paskyrimo į VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą“ (pridedama).

47. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymas.

Pranešėja administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Dalia Kavolynienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytautas Jastremskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Posėdis baigtas, dėkoju visiems už darbą.

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

Nerijus Cesiulis

Posėdžio sekretorė

 

Dalia Jezukevičienė

 

Į pradžią