Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-4 2019-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 4-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 4-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr.  TPR-4

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 29 d. 9.00 val.. – 15.00 val.

Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 24 .

Nedalyvavo: Jurgis Krasnickas, Danutė Remeikienė, Gintautas Andriuškevičius.

Tarybos narys Voldemaras Chomičius dirbo iki 11.30 val., Tomas Pačėsas – 13.00 val.

 

Nerijus Cesiulis. Gerb. tarybos nariai, administracijos tarnautojai, svečiai, tarybos nariui Sauliui Bitinui atsisakius tarybos nario mandato, šiandien prisieks naujas savivaldybės tarybos narys Dmitrij Kačiurin.

Suteikiame žodį Vyriausiosios rinkimų komisijos nariui Viliui Semeškai.

Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Vilius Semeška perskaitė komisijos priimtą sprendimą ir pakvietė Dmitrij Kačiurin perskaityti ir pasirašyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario priesaiką.

Dmitrij Kačiurin perskaitė ir pasirašė Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario priesaiką (priesaika pridedama).

Nerijus Cesiulis. Pradedame tarybos posėdį. Prašome tarybos narius posėdžio pradžioje užsiregistruoti.

  Iš viso taryboje yra 27 nariai. Posėdyje dalyvauja ­­24 tarybos nariai.

  Nedalyvauja: Gintautas Andriuškevičius, Jurgis Krasnickas, Danutė Remeikienė .

  Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 51 klausimas.

  Taip pat yra parengtas sprendimo projektas dėl tarybos posėdžio darbotvarkės papildymo, kuriuo teikiami 3 papildomi klausimai.

  Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė pristatys sprendimo projektą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 4-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“.

  SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 4-ojo posėdžio darbotvarkės papildymas.

  Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

  Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

BAIGTIS: priėmė

  NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 4-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“ (pridedama).

  Nerijus Cesiulis. Kokių dar būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

  Skaistė Ulčickaitė pareiškė pageidavimą perskaityti pareiškimą.

  Andrius Jučas frakcijos vardu pasiūlė darbotvarkės 45 klausimą „Dėl paminklo Dainavos apygardos partizanams Alytuje“ svarstyti 1-uoju klausimu, kadangi yra atvykusių garbaus amžiaus svečių, kurie norės pasisakyti ir kad jiems nereikėtų laukti.

  Laura Radzevičiūtė išreiškė pageidavimą prieš klausimų svarstymą posėdžio pradžioje perskaityti pareiškimą.

  Nerijus Cesiulis. Jeigu daugiau pasiūlymų, pastabų nėra, prašau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės su pakeitimais.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

  Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

  NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 4-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl paminklo Dainavos apygardos partizanams Alytuje.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų II pusmečio veiklos programos patvirtinimo.

3. Dėl įgaliojimo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės merui.

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo.

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo.

6. Dėl narių paskyrimo į VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės stebėtojų tarybą.

7. Dėl VšĮ Alytaus poliklinikos teikiamos mokamos dantų balinimo paslaugos kainos tvirtinimo.

8. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Prieinamos sveikatos paslaugos – gyvenimo kokybės užtikrinimas pasienio regione“.

9. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Visuomeninės įtraukties skatinimas asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį Alytuje ir Biala Piskoje“.

10. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Atrask Šiaurės Lenkiją ir Pietų Lietuvą“.

11. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Supratinga pasienio bendruomenė“.

12. Dėl pritarimo projektams.

13. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“.

14. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Būk aktyvus – būsi sveikas. II etapas“.

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Alytaus miesto savivaldybėje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

17. Dėl pritarimo bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams.

18. Dėl pritarimo projektui ir pavedimo atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juice & water group“ valstybinės žemės nuomos sutarties prieš terminą nutraukimo.

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimo Nr. T-209 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 12, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ pakeitimo.

22. Dėl žemės sklypo Fortų g. 2, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono.

23. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

24. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

25. Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-205 „Dėl savivaldybės turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.

27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo.

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-85 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.

31. Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

32. Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

33. Dėl negyvenamųjų patalpų Birutės g. 5, Alytuje, nuomos viešo konkurso būdu.

34. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.

35. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarčiai.

36. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo.

37. Dėl pritarimo kapitaliniam remontui, Jaunimo g. 3, Alytuje.

38. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų koregavimo darbo grupės sudarymo ir jos veiklos.

39. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.

40. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

41. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva, siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius“.

42. Dėl Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aktų salės ir scenos paprastojo remonto projekto parengimo.

43. Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigas.

44. Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigas.

45. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-242 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų mokamų paslaugų ir jų kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.

46. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-394 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo.

47. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario delegavimo kandidatu į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją.

48. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

49. Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo.

50. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

51. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

52. Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje perdavimo panaudos pagrindais.

53. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.

54. Dėl kandidato „Auksinės krivūlės“ riteris 2019 metų apdovanojimui teikimo.

 

Nerijus Cesiulis. Prašome tarybos narę Skaistę Ulčickaitę perskaityti pareiškimą.

Skaistė Ulčickaitė perskaitė pareiškimą dėl frakcijos sudėties (pareiškimas pridedamas).

Laura Radzevičiūtė perskaitė viešą pareiškimą (pridedama).  

Nerijus Cesiulis. Pradedame svarstyti darbotvarkės klausimus.

 

1. SVARSTYTA. Paminklas Dainavos apygardos partizanams Alytuje.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Užsirašė kalbėti Violeta Skudrienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendruomenės narė, Lietuvos partizanų ryšininkas Julius Padegimas – slapyvardžiu Upelis.

Violeta Skudrienė pasidžiaugė, kad šiandien taryboje vyksta diskusija dėl paminklo partizanams ir padėkojo tiems, kurie pritars tokiam sprendimui.

Julius Padegimas–Upelis prašė visų partizanų vardu prašė pastatyti paminklą partizanams Alytaus mieste ir iš anksto dėkojo už tokį tarybos narių apsisprendimą.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Vilija Ramanauskienė, Valerijus Vencius, Valė Gibienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Andrius Jučas kvietė visus balsuoti ir palaikyti teikiamą sprendimo projektą, Edmundas Čečėta ragino balsuoti už teikiamą sprendimo projektą, Laura Radzevičiūtė kalbėjo, kad praeitos tarybos nariai darė viską, kad to paminklo nebūtų, todėl ji ragino vieningai pritarti šiam sprendimo projektui, Valė Gibienė, Povilas Labukas pasidžiaugė klausimo svarstymo profesionalumu.

Repliką išsakė Laura Radzevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 1, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - susilaikė

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - susilaikė

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl paminklo Dainavos apygardos partizanams Alytuje“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų II pusmečio veiklos programos patvirtinimas.

Pranešėja Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja Valė Gibienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų II pusmečio veiklos programos patvirtinimo“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Įgaliojimo suteikimas Alytaus miesto savivaldybės merui.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl įgaliojimo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės merui“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Tarybos sprendimo projekto derinimo lape Aplinkos ir plėtros komitetas siūlo įrašyti į Peticijų komisiją Sigitą Leonavičių ir Česlovą Daugėlą. Pagal Peticijų komisijos nuostatus į komisiją įrašomi 7 nariai. Norint į šią komisiją įrašyti minėtus tarybos narius, reikėtų kažką iš siūlomų kandidatų išbraukti. Prašau Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininko pavaduotoją pakomentuoti siūlymą.

Sigitas Leonavičius. Mes nesiūlome nieko išbraukti, siūlome pakeisti siūlomų Peticijos komisijos narių skaičių ir praplėsti Peticijų komisiją, nes šiuo atveju ji sudaryta tik iš valdančiosios daugumos atstovų.

Nerijus Cesiulis teiravosi aš tarybos posėdyje galima įrašyti tarybos narius į Peticijų komisijos sudėtį.

Dalia Jezukevičienė pakomentavo, kad pirmiausia kitame tarybos posėdyje reikia pakeisti Peticijų komisijos nuostatus ir pakeisti numatytą komisijos narių skaičių ir tik po to koreguoti ir pildyti teikiamą sprendimą.

Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad šiandien reikia priimti sprendimą dėl Peticijų komisijos sudėties, nes yra gauta peticija ir ją reikia svarstyti, o kitame posėdyje koreguoti nuostatus.

Sigitas Leonavičius prašė įtraukti siūlomas kandidatūras į šios sudėties Peticijų komisiją, kadangi jie ir nori svarstyti pateiktą peticiją, kad ne tik daugumos atstovai galėtų dalyvauti peticijos svarstyme.

Česlovas Daugėla pritarė tarybos nario Sigito Leonavičiaus pasisakymui ir mano, kad suformuoti Peticijų komisiją tik iš valdančiosios daugumos atstovų būtų nekorektiška. Jis siūlė šiandien atidėti klausimo svarstymą, kitame tarybos posėdyje koreguoti Peticijų komisijos nuostatus ir patvirtinti Peticijų komisiją.

Andrius Jučas pažymėjo, kad pagal įstatymą gauta peticija turi būti apsvarstyta per 30 dienų. Jis neprieštarautų, kad komisija būtų papildyta, tačiau jeigu šiandien tai bus padaryta, prieštaraus įstatymams.

Laura Radzevičiūtė pritarė Česlovo Daugėlos išsakytoms mintims, o terminus galima nukelti. Ji siūlė atidėti klausimo svarstymą ir spręsti klausimus kompleksiškai.

Gediminas Daukšys siūlė nukelti klausimo svarstymą į antrąją posėdžio dalį, išanalizuoti komiteto nuomonę ir tarybos narius pasisakymus, pakoreguoti sprendimo projektą ir patvirtinti Peticijų komisiją.

Nijolė Makštutienė nusistebėjo dėl išsakytų minčių dėl daugumos atstovų komisijoje. Peticijų įstatymas aiškiai apibrėžia peticijos sąvoką ir punktus, kuriais vadovaujantis dokumentas pripažįstamas ar ne peticija ir čia yra ne ta vieta, kur reikėtų įvardinti daugumą ar ne. Ji siūlė balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto, o komisijos sudėtį praplėsti ateityje.

Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad ateityje jeigu bus gauta frakcijų siūlymų išplėsti peticijų komisiją, problemų nekils, o dabar siūlė balsuoti ir leisti komisijai dirbti.

Nerijus Cesiulis. Buvo pateiktas tarybos nario Česlovo Daugėlos siūlymas atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. Už: 8  Prieš: 15  Susilaikė: 1   Iš viso balsavo: 24

Andrius Jučas - prieš

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė      

Dmitrij Kačiurin - prieš

Edmundas Čečėta         - prieš

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius       

Jurgis Krasnickas          

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė          - prieš

Šarūnas Klėgeris - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - susilaikė

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Jastremskas – prieš

Nerijus Cesiulis. Siūlymui atidėti klausimo svarstymą nepritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 16, prieš - 4, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - prieš

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - susilaikė

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - prieš

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  ir administracijos direktoriaus  pavaduotojų pareigybių aprašymų patvirtinimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  ir administracijos direktoriaus  pavaduotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Narių paskyrimas į VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės stebėtojų tarybą.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 2, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl narių paskyrimo į VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės stebėtojų tarybą“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. VšĮ Alytaus poliklinikos teikiamos mokamos  dantų balinimo  paslaugos kainos tvirtinimas.

Pranešėjas VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius Marius Jasaitis.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vytas Jazepčikas pažymėjo, kad skiriant asmenis į stebėtojų tarybas, reikėtų skirti tuos, kurie daugiau susipažinę su ta veikla, Česlovas Daugėla pritarė V. Jazepčiko išsakytoms mintims ir siūlė kitą kandidatą.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl VšĮ Alytaus poliklinikos teikiamos mokamos  dantų balinimo  paslaugos kainos tvirtinimo“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Pritarimas „INTERREG V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Prieinamos sveikatos paslaugos – gyvenimo kokybės užtikrinimas pasienio regione“.

Tarybos narys Valdas Račkauskas informavo, kad nusišalina nuo klausimo svarstymo.

Pranešėjas VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius Marius Jasaitis.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Laura Radzevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laura Radzevičiūtė kvietė nepritarti sprendimo projektui, kadangi yra nemažai klausimų.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 2, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdemaras Chomičius - prieš

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo „INTERREG V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Prieinamos sveikatos paslaugos – gyvenimo kokybės užtikrinimas pasienio regione““ (pridedama).

9. SVARSTYTA. Pritarimas „INTERREG V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „visuomeninės įtraukties skatinimas asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį Alytuje ir Biala Piskoje“.

Pranešėjas BĮ Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius Gintautas Draugelis.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 5, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - susilaikė

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - susilaikė

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - susilaikė

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - susilaikė

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo „INTERREG V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „visuomeninės įtraukties skatinimas asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį Alytuje ir Biala Piskoje“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Pritarimas „INTERREG V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Atrask Šiaurės Lenkiją ir Pietų Lietuvą“.

Pranešėja VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro direktorė Lena Valentaitė-Gudzinevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo „INTERREG V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Atrask Šiaurės Lenkiją ir Pietų Lietuvą“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Pritarimas „INTERREG V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Supratinga pasienio bendruomenė“.

Pranešėja VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė Loreta  Trainavičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo „INTERREG V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Supratinga pasienio bendruomenė“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Pritarimas projektams.

Pranešėja  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytas Jazepčikas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo projektams“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Pritarimas „INTERREG V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“.

Pranešėja  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo „INTERREG V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo „INTERREG V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Būk aktyvus – būsi sveikas. II etapas“.

Pranešėja  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo „INTERREG V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Būk aktyvus – būsi sveikas. II etapas“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr.T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gediminas Daukšys, Vytas Jazepčikas, Laura Radzevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vytas Jazepčikas, kaip Investicijų komiteto pirmininkas, pateikė komiteto nuomonę kodėl komitetas susilaikė dėl pritarimo sprendimo projektui, Laura Radzevičiūtė siūlė atidėti klausimo svarstymą ir peržiūrėti visą biudžetą, Gediminas Daukšys išsakė pastabą, kad savivaldybė turi amžiną bėdą ir lėšas skiria ne paslaugoms pirkti, o kažkuriai įstaigai finansuoti ir siūlė pradėti kalbėti apie strategiją ir apie realų pinigų skyrimą, kad pinigai pakliūtų tiesiai paslaugos gavėjui, Dmitrij Kačiurin siūlė pritarti sprendimo projektui ir mano, kad lėšų skyrimas bus ypač efektyvus, Jurgita Šukevičienė padėkojo už nuomonę D. Kačiurin, pažymėjo, kad Alytaus miestui reikia plėtros, pažymėjo, kad iki metų pabaigos bus pateikti visi skaičiavimai ir strategija ir tarybos nariai galės išsamiai išnagrinėti, Vytas Jazepčikas išsakė pastabą, kad iki šio laiko viskas turėjo būti sustrateguota ir tos lovos jau turėjo veikti, o dar kiek lėšų reikės įrangai, Jurgita Šukevičienė pažymėjo, kad nei lovos, nei baldai reikalingi toms palatoms tikrai nėra perkami, ieškoma tarptautinių labdaros organizacijų, kurios pagelbės įsigyti lovas ir kitą įrangą, Tomas Pačėsas pažymėjo, kad kaip vicemerė konstatavo, kad lovoms tie pinigai neskiriami, tai kam jie skiriami?

Laima Vincė Kirkliauskienė pažymėjo, kad ji lankėsi įstaigoje ir remontas tik pradėtas, o kad tokios paslaugos reikia, tai tikrai taip, Vytautas Jazepčikas pažymėjo, kad vicemerė valdo situaciją ir žino kas ten vyksta, jo nuomone, turint lėšas ir sukuriant papildomų vietų, taryba žymiai pagerina paslaugą ir siūlė balsuoti už sprendimo projektą, Gediminas Daukšys pažymėjo, kad iš visos diskusijos jis suprato, kad lėšos skiriamos remontui, o ne paslaugos gavimui, Česlovas Daugėla pažymėjo, kad jeigu nebus remonto, tai nebus ir paslaugos.   

Nerijus Cesiulis. Kadangi tarybos narė Laura Radzevičiūtė atsiima siūlymą atidėti klausimo svarstymą, prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 5, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - susilaikė

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr.T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Skelbiama 20 min pertrauka.

Pertrauka.

16. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Alytaus miesto savivaldybėje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas  Mindaugas  Vaikšnoras.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Česlovas Daugėla, Teisės skyriaus vedėja Svetlana Delekienė pateikė komentarą, Valerijus Vencius, Vytautas Jastremskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vytautas Jastremskas pastebėjo, kad sprendimo projektas yra logiškas, kadangi pasitaiko ne dažni, bet piktnaudžiavimo atvejai, Česlovas Daugėla pastebėjo, kad jeigu nėra prievolės, o tik teisė sudaryti nuomos sutartį, tai kaip be nuomos sutarties galima apmokestinti juridinį arba fizinį asmenį.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 6, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - susilaikė

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Alytaus miesto savivaldybėje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Pritarimas bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams.

Tarybos narys Valerijus Vencius nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėjas Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas  Mindaugas  Vaikšnoras.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Česlovas Daugėla siūlė balsuoti papunkčiui.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Valė Gibienė išsakė pastebėjimus dėl balsavimo papunkčiui, ji pažymėjo, kad jeigu gyventojai užbalsavo už iniciatyvas, tai taryba gal nelabai galėtų priešgyniauti, gal reikėtų priimtą tvarką ir numatyti tam tikrą balsų skaičių kokiai iniciatyvai įgyvendinti, o dabar balsavimas jau praėjo, jos nuomone tai labiau biurokratinis veiksmas, o ne atitinkantis logiką; Andrius Jučas pritarė siūlymui balsuoti papunkčiui ir pažymėjo, kad tvarkoje mato trūkumų, tokių kaip nėra apatinių grindų – koks minimalus skaičius leistų nustatyti ar priimti vieną ar kitą sprendimą; Jurgita Šukevičienė pažymėjo, kad bendruomenės taip pasirinko ir būtų neetiška nepalaikyti bendruomenių nuomonių, ji siūlė ateityje keisti tvarką; Česlovas Daugėla išsakė pastabą, kad yra vienas niuansas, kada bendruomenė nurodo vietą kur statyti vieną ar kitą objektą ir pažymėjo, kad tvarką reikia būtinai keisti; Gediminas Daukšys pažymėjo, kad, jo nuomone, šis sprendimas apskritai yra nereikalingas ir taryba pati nesupranta jo esmės, nes jos pareiga yra palaikyti bendruomenės iniciatyvas, tačiau ties kiekvienu projektu turi būti nurodyta suma; Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad gyventojų iniciatyvos yra gerai, tačiau sprendžiamojo balso teisę mieste turi savivaldybės taryba, todėl nesutinka su kolegių V. Gibienės ir J. Šukevičienės išsakytomis nuomonėmis; Vilija Ramanauskienė siūlė patvirtinti visas iniciatyvas, tačiau pažymėjo, kad galima diskutuoti dėl vietos; Vytautas Jastremskas išsakė pastebėjimus dėl senamiesčio skvero; Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad ateityje tvarką reikėtų koreguoti, o dabar buvo pateiktas siūlymas balsuoti papunkčiui; Nijolė Makštutienė pažymėjo, kad Alytus pirmasis miestas Lietuvoje, kuris  pradėjo vystyti tokį projektą ir svarstyti bendruomenių iniciatyvas, todėl natūralu, kad yra kokių tai neatitikimų, sumos biudžete yra nustatytos ir ji siūlė šiandien pritarti sprendimo projektui, Valė Gibienė (replika), Gediminas Daukšys (replika dėl skiriamų sumų).

Neringa Rinkevičiūtė, administracijos direktoriaus pavaduotoja pakomentavo, kad lėšos projektams biudžete numatytos, o konkrečios sumos paaiškės paskelbus viešuosius pirkimus tų projektų įgyvendinimui.

Laima Vincė Kirkliauskienė išsakė pastabą, kad tokia diskusija tarybos posėdyje neleistina.

Nerijus Cesiulis. Buvo pateiktas tarybos nario Sigito Leonavičiaus siūlymas atidėti klausimo svarstymą. Prašau balsuoti dėl pateikto siūlymo.

Balsuota. Už: 8 Prieš: 12  Susilaikė: 1 Iš viso balsavo: 21

Andrius Jučas - susilaikė

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė      

Dmitrij Kačiurin - prieš

Edmundas Čečėta - prieš

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius       

Jurgis Krasnickas          

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė       

Povilas Labukas - prieš

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - prieš

Šarūnas Klėgeris - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - prieš

Valdemaras Chomičius

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius         

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Nerijus Cesiulis. Buvo pateiktas tarybos nario Česlovo Daugėlos siūlymas balsuoti už kiekvieną punktą atskirai. Prašau balsuoti dėl pateikto siūlymo.

Balsuota. Už: 15  Prieš: 6  Susilaikė: 0   Iš viso balsavo: 21

Andrius Jučas- už

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė      

Dmitrij Kačiurin           

Edmundas Čečėta - prieš

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius       

Jurgis Krasnickas          

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas   - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius         

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas          

Vytautas Jastremskas – prieš

Nerijus Cesiulis. Siūlymui balsuoti už kiekvieną punktą atskirai pritarta. Prašau balsuoti dėl sprendimo 1.1. papunkčio –  mažos apimties projekto „Grilio zona Jaunimo parke“.

Balsuota. Už: 19  Prieš: 0  Susilaikė: 3   Iš viso balsavo: 22

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Danutė Remeikienė      

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius       

Jurgis Krasnickas          

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius         

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - susilaikė

Vytas Jazepčikas          

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimo 1.1 papunkčiui pritarta. Prašau balsuoti dėl sprendimo 1.2. papunkčio – mažos apimties projekto „Bronzinė voverės su riešutu skulptūra“.

Balsuota. Už: 11  Prieš: 6  Susilaikė: 6   Iš viso balsavo: 23

Andrius Jučas - susilaikė

Česlovas Daugėla - prieš

Danutė Remeikienė      

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - prieš

Gintautas Andriuškevičius       

Jurgis Krasnickas          

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - susilaikė

Tomas Pačėsas - prieš

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - prieš

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius         

Valius Micevičius - susilaikė

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Jastremskas – už

Nerijus Cesiulis. Sprendimo 1.2 papunkčiui nepritarta. Prašau balsuoti dėl sprendimo 1.3. papunkčio – mažos apimties projekto „Aktyvus laisvalaikis šeimai“.

Balsuota. Už: 21  Prieš: 0  Susilaikė: 1   Iš viso balsavo: 22

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Danutė Remeikienė      

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys     

Gintautas Andriuškevičius       

Jurgis Krasnickas          

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius         

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimo 1.3 papunkčiui pritarta. Prašau balsuoti dėl sprendimo 2 punkto – didelės apimties projekto – „Alytus-Myliu“ miesto vartai“.

Balsuota. Už: 11  Prieš: 9  Susilaikė: 3   Iš viso balsavo: 23

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Danutė Remeikienė      

Dmitrij Kačiurin - susilaikė

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - prieš

Gintautas Andriuškevičius       

Jurgis Krasnickas          

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - prieš

Skaistė Ulčickaitė - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas   - prieš

Valdas  Račkauskas - prieš

Valdemaras Chomičius - prieš

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius         

Valius Micevičius - prieš

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimo projekto 2 punktui nepritarta.

Repliką po balsavimo išsakė tarybos nariai: Tomas Pačėsas, Valerijus Vencius.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl viso sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams“ (pridedama).

Repliką po balsavimo išsakė tarybos nariai: Vytautas Jastremskas, Sigitas Leonavičius, Laura Radzevičiūtė, Česlovas Daugėla,  Andrius Jučas, Tomas Pačėsas, Gediminas Daukšys, Vytas Jazepčikas.

18. SVARSTYTA. Pritarimas projektui ir pavedimas atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

Pranešėjas Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Sigitas Stumbras.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gediminas Daukšys, Česlovas Daugėla.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Česlovas Daugėla išsakė pastabų dėl pateikto sprendimo projekto ir pažymėjo, kad taryba pati turi žinoti ko jai reikia ir ką reikia projektuoti, jis siūlė parengti studiją ir išsiaiškinti ko norima ir tik tada pavesti projektuotojui projektuoti, Laura Radzevičiūtė pritarė tarybos nariui Č. Daugėlos mintims ir siūlė atidėti klausimo svarstymą, Nerijus Cesiulis kvietė visus tarybos narius prisidėti prie strategijos rengimo, kuri kaip tik šiuo metu yra rengiama, jis kvietė visus teikti siūlymus, Tomas Pačėsas pastebėjo, kad yra ydingų patirčių iš praeitos tarybos darbo, kur būdavo parengti projektai ir taryba, balsuodama, būdavo pastatoma prieš faktą.

Meras nerijus Cesiulis atkreipė administracijos direktoriaus dėmesį, kad tarybos narių būtų pageidavimas, kad visi techniniai sprendiniai, ar tai būtų gatvės, ar kiti objektai, būtų pateikiami komitetų svarstymui, kad tarybos nariai galėtų pareikšti savo nuomones. Jis pabrėžė, kad administracija privalo išgirsti tarybos narių norą ir pateikti visus projektus ir techninius sprendinius tarybos nariams, kad jie galėtų gilintis, svarstyti, pareikšti savo nuomonę ir, reikalui esant, keisti tuos siūlymus.

Rolandas Juonys, administracijos direktorius, pažymėjo, kad reikia sutarti būdą ir tarybos nariams bus pateikta visa juos dominanti informacija.

Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad prieš pristatant sprendinius visuomenei, tarybos nariai su sprendiniais turėtų susipažinti pirmieji, pateikti siūlymus ar pakeitimus ir tik po to sprendiniai būtų teikiami visuomenei.

Rolandas Juonys pažadėjo, kad visa informacija bus pateikta tarybos nariams.

Andrius Jučas pažymėjo, kad praeitoje tarybos kadencijoje buvo prasta praktika padaryta, kada iš Saugaus eismo komisijos buvo pašalinti visi tarybos nariai ir siūlė ar nuo komiteto po vieną asmenį, ar nuo frakcijos, deleguoti į Saugaus eismo komisiją, kadangi ne administracija priima galutinius sprendimus, o taryba.

Meras Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad išgirstas siūlymas bus svarstomas artimiausiu metu.

Česlovas Daugėla pažymėjo, kad tarybos nario A. Jučo siūlymas yra logiškas, o frakcija, neturinti kompetentingų tarybos narių, gali ir nesiūlyti savo atstovo į Saugaus eismo komisiją, tačiau jis yra šios srities specialistas, tikrai galėtų dalyvauti tokios komisijos darbe ir būti naudingas miestui, dėl studijų, jis primygtinai siūlė pirmiausia pasidaryti studiją ir tik po to, atrinkus variantą, rengti projektą;

Neringa Rinkevičiūtė pažymėjo, kad tas pačias studijas atlieka tie patys projektuotojai, šiuo atveju administracija prašo tarybos leidimo pradėti procedūras, bus skelbiamas toks pirkimas, kad projektuotojai turės teikti kelis variantus, tie variantai bus atnešti į komitetus ir tik po to, kai išsirinks komitetai, bus teikiamas komitetams

 Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad A. Jučo pasiūlymą dėl Saugaus eismo komisijos svarstė Aplinkos ir plėtros komitetas, jis siūlė, kad tose struktūrose, kuriose yra svarstomi klausimai ir priimami politiniai sprendimai, dalyvautų ir politikai.

Nerijus Cesiulis išreiškė pastabą, kad svarstant klausimą komitetuose, komitetai šiuo klausimu nepateikė jokių pastabų, derinimo lape nėra įrašyta nei siūlymų, nei pastabų, tačiau tarybos posėdyje vyksta ilga diskusija tuo klausimu ir prašė aktyviau dirbti komitetuose.

Gediminas Daukšys pažymėjo, kad Alytaus mieste yra daug gerų specialistų, o ne tik savivaldybės administracijoje, jis siūlė atidėti klausimo svarstymą; Valius Micevičius išsakė pastabų dėl Ulonų gatvės projektuotojų darbo.

 Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 16, prieš - 3, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - prieš

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo projektui ir pavedimo atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Miesto ūkio skyriaus vedėja Palmira Raškauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juice & water group“ valstybinės žemės nuomos sutarties prieš terminą nutraukimas.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Laura Radzevičiūtė, Povilas Labukas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Tomas Pačėsas išsakė pastabą, kad šis veiksmas padarytas ne miesto gyventojų ir savivaldybės naudai, uždelsta su sprendimu ir leista registruoti pamatus, taip įgyjant teisę į žemę po pamatais ir siūlė savivaldybės tarybai kreiptis į STT pradėti tyrimą šiuo klausimu, Sigitas Leonavičius kreipėsi į merą su siūlymu, kad meras turėtų, kaip miesto vadovas, turėtų kreiptis šiuo klausimu į STT dėl padarytos žalos išaiškinimo, taip pat kreipėsi į Antikorupcijos komisijos pirmininkę Laurą Radzevičiūtę pasiaiškinti dėl šio klausimo, Gediminas Daukšys pažymėjo, kad reikalinga pasakyti šio klausimo esmę – šio sprendimo vilkinimo pasekmėje miesto biudžetas praras apie 200 tūkst. eurų, jis siūlė nustatyti tvarką – kas neatliko pareigų ir dėl jų neatlikimo yra padaryta žala.

Nerijus Cesiulis pakomentavo kodėl atsirado šis sprendimas – pačioje kadencijos pradžioje atsirado skelbimas, kad šis sklypas pardavinėjamas. Buvo pakviestas vadovas pasiaiškinti. Nuo 2011 metų investicijų tame sklype nėra, todėl jo nuomone, reikia elgtis principingai ir nutraukti sutartį. Tikėtina, kad tokių sklypų gal yra ir daugiau. Savivaldybės administracija rengia tvarką, kaip užtikrinti, kad įmonė, paėmusi sklypą, vykdytų veiklą ir darytų investicijas.

Repliką išsakė Tomas Pačėsas.

Laura Radzevičiūtė pažymėjo, kad šis klausimas tikrai bus analizuojamas Antikorupcijos komisijoje.

Povilas Labukas pažymėjo, kad medžiagos tyrimui yra pakankamai.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juice & water group“ valstybinės žemės nuomos sutarties prieš terminą nutraukimo“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimo Nr. T-209 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 12, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ pakeitimas.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimo Nr. T-209 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 12, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ pakeitimo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Žemės sklypo Fortų g. 2, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuoma be aukciono.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo Fortų g. 2, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Nekilnojamųjų daiktų įsigijimas Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn“ (pridedama).

Repliką po balsavimo išsakė tarybos narys Česlovas Daugėla, jis siūlė pagalvoti ar nereikėtų pradėti Alytaus mieste statyti namus tiek socialiai remtiniems, tiek tarnybiniams butams.

Nerijus Cesiulis pritarė minčiai ir siūlė pradėti šį klausimą svarstyti tarybos komitetuose.

26. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-205 „Dėl savivaldybės turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gediminas Daukšys, Laura Radzevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-205 „Dėl savivaldybės turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Skelbiama pertrauka iki 13.00 val.

Pertrauka.

28. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 15, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 15

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgita Šukevičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 19

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

30. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-85 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-85 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

31. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimas panaudos pagrindais.

Nuo klausimo svarstymo nusišalino tarybos nariai: Valė Gibienė, Vytas Jazepčikas, Dmitrij Kačiurin, Vilma Krušnienė.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 16, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 16

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ (pridedama).

 

32. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, nuoma viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ (pridedama).

33. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Birutės g. 5, Alytuje, nuoma viešo konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Nijolė Makštutienė, Česlovas Daugėla siūlo balsuoti papunkčiui, Andrius Jučas, Vytautas Jastremskas, Gediminas Daukšys, Laura Radzevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Česlovas Daugėla pažymėjo, kad dar praeitais metais įstaigos vadovas informavo, kad laisvų patalpų nėra, todėl kyla klausimas kas pasikeitė, jo žiniomis, tai yra vienas iš dopingo kontrolės kabinetų, Vytautas Jastremskas, Gediminas Daukšys kvietė visus tarybos narius dažniau atvykti į stadione organizuojamus renginius ir bus galima pamatyti kaip naudojamos patalpos, Laura Radzevičiūtė siūlė kompleksiškai pasižiūrėti kaip naudojamos ir kitos patalpos, tokios kaip viešbutis, nes akivaizdu, kad yra laisvos patalpos, jomis naudojasi kas nori ir nemoka mokesčių į miesto biudžetą; Andrius Jučas siūlė 1.2 punktą atidėti ir pasikvietus įstaigos direktorių, dar pasiaiškinti.

Nerijus Cesiulis. Buvo pateiktas siūlymas balsuoti už kiekvieną punktą atskirai. Prašau balsuoti dėl pateikto siūlymo.

Balsuota. Už: 20 Prieš: 1 Susilaikė: 1 Iš viso balsavo: 22

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius

Jurgis Krasnickas

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas

Valdas Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Siūlymui balsuoti už kiekvieną punktą atskirai pritarta. Prašau balsuoti dėl sprendimo 1.1 papunkčio – nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/2585 pastato unikalus numeris 4400-3921-3364, pastatas pažymėtas plane 11U3b, patalpos pažymėtos plane 2-10 (78,48 kv. m), 2-11 (7,24 kv. m), 2-12 (12,25 kv. m), 2-13 (8,72 kv. m), 2-14 (3,54 kv. m), 2-15 (1,69 kv. m), 2-16 (5,01 kv. m), bendras plotas 116,93 kv. m. su ilgalaikiu materialiuoju bei trumpalaikiu turtu.

Balsuota. Už: 22 Prieš: 0 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 22

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius

Jurgis Krasnickas

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas

Valdas Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas – už

Nerijus Cesiulis. Sprendimo 1.1 papunkčiui pritarta. Prašau balsuoti dėl sprendimo 1.2 papunkčio – nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 60/1297 pastato unikalus numeris 4400-1942-1578, pastatas pažymėtas plane 10B2b, patalpos pažymėtos plane 2-4, plotas 13,63 kv. m.

Balsuota. Už: 5 Prieš: 7 Susilaikė: 10 Iš viso balsavo: 22

Andrius Jučas - susilaikė

Česlovas Daugėla - prieš

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - susilaikė

Edmundas Čečėta - prieš

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius

Jurgis Krasnickas

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - susilaikė

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas

Valdas Račkauskas - susilaikė

Valdemaras Chomičius

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Jastremskas – prieš

Nerijus Cesiulis. Sprendimo 1.2 papunkčiui nepritarta. Prašau balsuoti dėl viso sprendimo.

Balsuota. Už: 20 Prieš: 0 Susilaikė: 2 Iš viso balsavo: 22

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius

Jurgis Krasnickas

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas

Valdas Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas – už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Birutės g. 5, Alytuje, nuomos viešo konkurso būdu“ (pridedama).

Replikas po balsavimo išsakė: Nijolė Makštutienė, Česlovas Daugėla, Laura Radzevičiūtė, Gediminas Daukšys.

34. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metų ataskaitos patvirtinimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Laura Radzevičiūtė, atsakymą pateikė savivaldybės kontrolierius Arturas Juškauskas, Gediminas Daukšys.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėti: Vytautas Jastremskas, Laura Radzevičiūtė išsakė pastabą, kad ataskaitose trūksta konkretumo, Gediminas Daukšys pažymėjo, kad įstatymas numato, kad panaudos gavėjo pareiga savo lėšomis atlikti nekilnojamojo turto einamąjį ir statinio kapitalinį remontą, patalpas remontuoja savivaldybė savo lėšomis, Vytautas Jastremskas (replika).

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 0, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo“ (pridedama).

35. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarčiai.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarčiai“ (pridedama).

36. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo“ (pridedama).

37. SVARSTYTA. Pritarimas kapitaliniam remontui, Jaunimo g. 3, Alytuje.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo kapitaliniam remontui, Jaunimo g. 3, Alytuje“ (pridedama).

38. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų koregavimo darbo grupės sudarymas  ir jos veikla.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Nijolė Makštutienė, atsakė tarybos narys Valerijus Vencius, Laura Radzevičiūtė pateikė siūlymą įtraukti tarybos narius, kurie turi patirties švietimo srityje, Nijolė Makštutienė siūlė netraukti politikų į darbo grupę.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Buvo pateiktas komiteto siūlymas įtraukti į darbo grupę lopšelio-darželio „Drevinukas“ vyresniąją pradinio ugdymo mokytoją J. Kalėdienę. Prašau tarybos narius balsuoti dėl pateikto siūlymo.

Balsuota. Už: 3 Prieš: 16 Susilaikė: 2 Iš viso balsavo: 21

Andrius Jučas - prieš

Česlovas Daugėla - prieš

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - prieš

Edmundas Čečėta - prieš

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius

Jurgis Krasnickas

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Sigitas Leonavičius

Skaistė Ulčickaitė - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - prieš

Tomas Pačėsas

Valdas Račkauskas - susilaikė

Valdemaras Chomičius

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Jastremskas – prieš

Nerijus Cesiulis. Siūlymui nepritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų koregavimo darbo grupės sudarymo  ir jos veiklos“ (pridedama).

39. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimas.

Tarybos narys Edmundas Čečėta nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Gediminas Daukšys pakomentavo frakcijos vardu pateiktą sprendimo projekto alternatyvą.

Vytuolis Valūnas pažymėjo, kad jeigu toliau bus svarstomas klausimas dėl tos grupės lopšelyje-darželyje „Obelelė“, jis nusišalina nuo klausimo svarstymo, kadangi toje grupėje ugdoma jo anūkė.

Nerijus Cesiulis. Šiuo klausimu yra užsirašiusi kalbėti Monika Aziulevičiūtė-Vartavičienė.

Monika Aziulevičiūtė-Vartavičienė, Lietuvos Montessori Asociacijos narė, Alytaus Montessori grupės tėvų tarybos ir respublikinės tėvų tarybos atstovė, trumpai pakomentavo situaciją dėl Montessori grupės įsteigimo lopšelyje-darželyje „Obelėlė“.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausimus uždavė: Laura Radzevičiūtė, Andrius Jučas, Valerijus Vencius,

Jurgita Šukevičienė pakomentavo, kad naujai įdiegta sistema iš tikrųjų nėra tobula. Šiuo metu vaikai registruojami ir registracija eina į pabaigą, tačiau sistemoje vaikai kai kur dubliuojasi ir šiandien dienai nėra tikslių skaičių. Tikslius skaičius bus galima matyti rugsėjo pirmosios savaitės pabaigoje ir tik tada bus galima matyti kur yra laisvų vietų.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Valerijus Vencius išsakė pastabų, kad jeigu sistema buvo netobula, Švietimo skyriaus darbuotojai galėjo išfiltruoti tuos duomenis, kurie dubliuojasi ir problema būtų išspręsta, Gediminas Daukšys priekaištavo, kad nupirkta brangi sistema, kuri neveikia, jis siūlė pritarti pateiktai sprendimo projekto alternatyvai.

Nerijus Cesiulis kreipėsi į Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoją su klausimu ar veikia nupirkta sistema.

Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, informavo, kad sistema buvo nupirkta balandžio mėnesį, stipriai pavėluota, tačiau tėvai prašymus galėjo teikti ir atvykę į įstaigą. Birželio mėn. buvo teiktas sprendimas dėl grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse. Šio prašymo dėl Montessori grupės nebuvo. Poreikis apie tokios grupės įsteigimą atsirado tik priėmus sprendimą. Alytaus mieste darželiuose yra 2 grupės, ugdomos montessori principu.

Kalbėjo: Česlovas Daugėla pažymėjo, kad jeigu yra virš 30 tėvų parašų, siūlė priimti tarybos nario G. Daukšio pasiūlytą alternatyvą, Vilija Ramanauskienė pažymėjo, kad reikia priimti dar ir kitus sprendimus, Laima Vincė Kirkliauskienė pažymėjo, kad ši problema yra žinoma visiems, pirmiausia padaryta klaida, kad buvo leista įsikurti grupei ten, kur jos neturėjo būti, ji pažymėjo, kad reikia galvoti kaip visus vaikus, kurie nepatenka, įkurdinti į grupes, kaip informavo pavaduoja, rugsėjo pradžioje bus aiški reali situacija, Laura Radzevičiūtė pažymėjo, kad visiškai aišku, kad politikai ir administracija padarė klaidų, už kurias turi kentėti miesto gyventojai ir siūlė priimti tarybos nario G. Daukšio pasiūlytą alternatyvą, Andrius Jučas, Valė Gibienė patikslino, kad tai buvo tėvų noras įsisteigti grupę ir tai nebuvo savivaldybės kaltė, Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad aiškiai matosi, kad mieste yra problema ir kvietė visus tarybos narius balsuoti už tarybos nario G. Daukšio pasiūlytą alternatyvą.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto ar pateiktos sprendimo projekto alternatyvos.

Balsuota. Už 1: 1 Už 2: 18 Iš viso balsavo: 19

Andrius Jučas - Už 2

Česlovas Daugėla - Už 2

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - Už 1

Edmundas Čečėta

Gediminas Daukšys - Už 2

Gintautas Andriuškevičius

Jurgis Krasnickas

Jurgita Šukevičienė - Už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - Už 2

Laura Radzevičiūtė - Už 2

Nerijus Cesiulis - Už 2

Nijolė Makštutienė - registravosi, bet nebalsavo

Povilas Labukas - Už 2

Sigitas Leonavičius

Skaistė Ulčickaitė - Už 2

Šarūnas Klėgeris - Už 2

Tomas Pačėsas

Valdas Račkauskas - Už 2

Valdemaras Chomičius

Valė Gibienė - Už 2

Valerijus Vencius - Už 2

Valius Micevičius - Už 2

Vilija Ramanauskienė - Už 2

Vilma Krušnienė - Už 2

Vytas Jazepčikas - Už 2

Vytautas Jastremskas - Už 2

Nerijus Cesiulis. Priimta sprendimo alternatyva.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

Repliką po balsavimo išsakė Nijolė Makštutienė, Laura Radzevičiūtė,

40. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 19

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

41. SVARSTYTA. Pritarimas „INTERREG V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva, siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius“.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 17

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo „INTERREG V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva, siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius“ (pridedama).

42. SVARSTYTA. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aktų salės ir scenos paprastojo remonto projekto parengimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 17

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aktų salės ir scenos paprastojo remonto projekto parengimo“ (pridedama).

43. SVARSTYTA. Pavedimas laikinai eiti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigas.

Tarybos narė Nijolė Makštutienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigas“ (pridedama).

44. SVARSTYTA. Pavedimas laikinai eiti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 19

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigas“ (pridedama).

45. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-242 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų mokamų paslaugų ir jų kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 19

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-242 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų mokamų paslaugų ir jų kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Skelbiama 10 min pertrauka.

Pertrauka.

46. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-394 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-394 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

Repliką po balsavimo išsakė Česlovas Daugėla.

47. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario delegavimas kandidatu į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Irma Maskeliūnienė

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 19

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario delegavimo kandidatu į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją“ (pridedama).

48. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities s. kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimas.

Nuo klausimo svarstymo nusišalino tarybos nariai: Valė Gibienė, Dmitrij Kačiurin, Šarūnas Klėgeris, Vilma Krušnienė.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Irma Maskeliūnienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 15, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 15

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities s. kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

49. SVARSTYTA. Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja,  atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Akvilė Voverienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 17

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ (pridedama).

Repliką po balsavimo išsakė Andrius Jučas.

50. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja,  atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Akvilė Voverienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

51. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja,  atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Akvilė Voverienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 17

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

53. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, perdavimas panaudos pagrindais.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Česlovas Daugėla, Laura Radzevičiūtė, Nijolė Makštutienė, Vytautas Jastremskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 16, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 17

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ (pridedama).

54. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

55. SVARSTYTA. Kandidato teikimas „Auksinės krivūlės“ riteris 2019 metų apdovanojimui teikimo.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Šivokas, Vytautas Jastremskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Česlovas Daugėla, Laura Radzevičiūtė, Andrius Jučas.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 15, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 17

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - susilaikė

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl kandidato teikimo „Auksinės krivūlės“ riteris 2019 metų apdovanojimui teikimo“ (pridedama).

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

Nerijus Cesiulis

Posėdžio sekretorė

Dalia Jezukevičienė

 

Į pradžią