Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-5 2019-09-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 5-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr.  TPR-5

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019 m. rugsėjo 25 d. 9.00 val..

Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 25 .

Nedalyvavo: Vytautas Jastremskas, Danutė Remeikienė .

 

Nerijus Cesiulis. Pradedame tarybos posėdį. Prašome tarybos narius posėdžio pradžioje užsiregistruoti. Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 26 klausimai. Kokių būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Tomas Pačėsas pareiškė, kad posėdžio pradžioje nori perskaityti pareiškimą.

Laura Radzevičiūtė pasiūlė iš posėdžio darbotvarkės išbraukti 4 klausimą „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo patvirtinimo“, kadangi 2 komitetuose jam pritarta nebuvo. Šis klausimas perteklinis ir siūlė jo daugiau nebesvarstyti.

Česlovas Daugėla išsakė pastabų dėl darbotvarkės 3 klausimo „Dėl negyvenamųjų patalpų Birutės g. 5, Alytuje, nuomos viešo konkurso būdu“, kuris buvo svarstytas praeitame tarybos posėdyje, jam buvo nepritarta, o šiandien vėl yra teikiamas tarybos posėdžiui.

Nerijus Cesiulis. Buvo gautas tarybos narės Lauros Radzevičiūtės siūlymas išbraukti iš posėdžio darbotvarkės 4 klausimą. Prašau balsuoti dėl pateikto siūlymo.

Už: 17 Prieš: 7 Susilaikė: 1 Iš viso balsavo: 25

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - prieš

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valdas Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Jastremskas

Nerijus Cesiulis. Siūlymui pritarta. Klausimas išbraukiamas iš posėdžio darbotvarkės.  Prašau balsuoti dėl visos posėdžio darbotvarkės be 4 klausimo.

Už: 22 Prieš: 0 Susilaikė: 2 Iš viso balsavo: 24

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - susilaikė

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas.

Nerijus Cesiulis.

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 5-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-07 sprendimo Nr. T-253 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-29 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 5 min.)

3. Dėl negyvenamųjų patalpų Birutės g. 5, Alytuje, nuomos viešo konkurso būdu (Laura Radzevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė; 10 min.)

4. Dėl Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo patvirtinimo (Giedrė Lazarevičė, asmens duomenų apsaugos pareigūnė; 10 min.)

5. Dėl Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pavadinimo pakeitimo ir Alytaus kultūros centro įstatų patvirtinimo (Klaudija Aleksandravičiūtė, VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktorė; 10 min.)

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Neringa Rinkevičiūtė, administracijos direktoriaus pavaduotoja; 10 min.)

7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimo Nr. T-293 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.)

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ valstybinės žemės nuomos sutarties prieš terminą nutraukimo (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 5 min.)

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarties nutraukimo prieš terminą (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 5 min.)

12. Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų turto perėmimo (A. Juonienė; 5 min.)

13. Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Dzūkijos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu (A. Juonienė; 10 min.)

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, koordinuojanti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėje; 5 min.)

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos sudarymo (Rima Mockevičienė, administracijos vyriausioji specialistė; 10 min.)

16. Dėl pritarimo Vytauto Didžiojo universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 5 min.)

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019-06-27 sprendimo Nr. T-216 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2019–2020 m. m. nustatymo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)

18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2019–2020 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modelių sąrašo patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)

20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-396 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko 2019–2020 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių 2019–2020 m. m. skaičių sąrašo patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)

22. Dėl pritarimo tarptautinio bakalaureato programų diegimui Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje (V. Valūnas; 5 min.)

23. Dėl konkurso Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti paskelbimo (V. Valūnas; 5 min.)

24. Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigas (V. Valūnas; 5 min.)

25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 5 min.)

26. Dėl pritarimo bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

 

Nerijus Cesiulis. Noriu tarybos narius informuoti, kad yra gauti Vyriausybės atstovo teikimai, kurie jums buvo išsiųsti:

2019-09-10 gautas teikimas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-277 „Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo – yra išsiųstas raštas į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją su prašymu išaiškinti ar seniūnaičiai gali būti paskirti į bendruomeninių organizacijų tarybą. Gavus atsakymą, bus sprendžiama ar keisti sprendimą.

2019-09-12 gautas teikimas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo – sprendimo projektas bus parengtas kitam tarybos posėdžiui.

Nerijus Cesiulis. Prašome tarybos narį pateikti pareiškimą.

Tomas Pačėsas. Frakcija „Už Alytų“ kreipėsi lygiai prieš metus su prašymu, kad būtų išaiškinta padaryta žala buvusio mero dėl tarnybinio transporto naudojimo. Labai norėčiau paklausti mero kas tuo klausimu padaryta ir pakartotinai kreipiuosi į Kontrolės komitetą, kad šis įpareigotų savivaldybės kontrolierių, kad būtų pradėtas tyrimas ir išaiškinta asmeninė pareigūnų atsakomybė. Tuo pačiu prašau Kontrolės komitetą išsiaiškinti, nes žinom plačiai taikomą Asmeninės atsakomybės įstatymą, kokią žalą padarė buvęs administracijos direktorius, žinant, kad įvyko susitaikymas su keliomis darbuotojomis ir yra išmokėtos kompensacijos. Kaip gulasi atsakomybė ant šio žmogaus dėl patirtų nuostolių ir prašyčiau pradėti taikyti tą asmeninę atsakomybę.

                        Nerijus Cesiulis. Savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka atsakys į šį klausimą kokia yra tyrimo eiga ir Kontrolės komitetas tą klausimą galės svarstyti.

                        Laura Radzevičiūtė perskaitė pranešimą (pridedama).

                        Nerijus Cesiulis. Noriu informuoti savivaldybės tarybos narius, kad savivaldybė išregistravo žemės nuomos sutartį Registrų centre ir žemės sklypas vėl perėjo savivaldybės žinion.

                        Nerijus Cesiulis. Pradedame svarstyti posėdžio darbotvarkės klausimus.

 

1. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-07 sprendimo Nr. T-253 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-07 sprendimo Nr. T-253 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-29 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - susilaikė

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-29 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Birutės g. 5, Alytuje, nuoma viešo konkurso būdu.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Laura Radzevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Vytas Jazepčikas (2 kl.), Česlovas Daugėla (2 kl.), Sigitas Leonavičius, Gediminas Daukšys, Edmundas Čečėta.

Adomas Andrušaitis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, pateikė atsakymą į tarybos nario klausimą dėl patalpos užimtumo.

 Nerijus Cesiulis. Dėl šio klausimo yra užsirašę kalbėti Žydrūnas Lukošiūnas, FK Dainava direktorius ir Bronislavas Geležiūnas, Alytaus futbolo federacijos viceprezidentas. Prašome pasisakyti.

Žydrūnas Lukošiūnas, FK Dainava direktorius, prašė suteikti galimybę išsinuomoti laisvas patalpas ir pakomentavo tų patalpų reikalingumą.

Bronislavas Geležiūnas, Alytaus futbolo federacijos viceprezidentas, pažymėjo, kad tos patalpos ilgą laiką buvo laisvos, bet jos labai reikalingos sporto bendruomenei ir kvietė balsuoti už pateiktą sprendimą.

Nerijus Cesiulis kreipėsi į savivaldybės administraciją su prašymu, kad jeigu bus priimtas sprendimas ir paskelbtas konkursas, tai susitarti ir numatyti tai nuomos sutartyje, kad prieš 10 ar daugiau dienų įspėti nuomotojus dėl patalpos būtinumo, kad būtų galima ja pasinaudoti konkrečiam renginiui. 

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Česlovas Daugėla pažymėjo, kad pastatas buvo pastatytas pagal tuo metu galiojusius standartus. Jis siūlė peržiūrėti visas nenaudojamas ar mažai naudojamas.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 1, susilaikė - 6, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - susilaikė

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - susilaikė

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Birutės g. 5, Alytuje, nuomos viešo konkurso būdu“ (pridedama).

Replikas po balsavimo išsakė: Tomas Pačėsas, Česlovas Daugėla.

4. SVARSTYTA. Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo patvirtinimas.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo „Dėl asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymą.

5. SVARSTYTA. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pavadinimo pakeitimas ir Alytaus kultūros centro įstatų patvirtinimas.

Pranešėja VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktorė Klaudija Aleksandravičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gediminas Daukšys.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pavadinimo pakeitimo ir Alytaus kultūros centro įstatų patvirtinimo“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimas.

Pranešėja savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - susilaikė

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėja savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytas Jazepčikas pateikė klausimą savivaldybės kontrolieriui.

Arturas Juškauskas, savivaldybės kontrolierius, informavo, kad į tarybos narių pateiktus klausimus atsakys Ineta Sakavickienė, Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji patarėja.

Klausė Vytas Jazepčikas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas pastebėjo, kad jeigu tarybos narys paklausė, reikėtų atsakyti, Laura Radzevičiūtė pastebėjo, kad kontrolierius turėtų atsakyti pats; Tomas Pačėsas pastebėjo, kad kontrolierius, kaip įstaigos vadovas, privalo žinoti viską; Gintautas Andriuškevičius pažymėjo, kad Kontrolės komitetas svarstė pateiktą išvadą, visi su ja susipažinę ir visi trūkumai buvo apsvarstyti.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - susilaikė

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Laura Radzevičiūtė, atsakymą frakcijos vardu pateikė meras Nerijus Cesiulis; Gediminas Daukšys pateikė klausimą savivaldybės merui.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laura Radzevičiūtė frakcijos vardu pateikė siūlymą neskirti pinigų priemonei 29.02.06.01. – remontuoti ir modernizuoti savivaldybės administracijos patalpas (45 tūkst. Eur.) ir šias lėšas skirti priemonei 25.01. 02.03. – sporto klubų veiklos daliniam finansavimui.

Nerijus Cesiulis išsakė pastabą, kad visi frakcijų siūlymai turi būti pateikti likus ne mažiau 24 valandoms iki tarybos posėdžio.

Gediminas Daukšys pažymėjo, kad savivaldybės taryba turėtų labai atsakingai pagalvoti kaip panaudoti savivaldybės turtą, kad jis veiktų efektyviai.

Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad jeigu yra pateiktas tarybos nario siūlymas dėl biudžeto pakeitimo ir yra nurodytas konkretus straipsnis iš kur nuimti ir į kurią eilutę įdėti lėšas, taryba privalo dėl tokio siūlymo balsuoti.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto tarybos narės Lauros Radzevičiūtės siūlymo – 45 tūkst. eur., numatytų  remontuoti ir modernizuoti savivaldybės administracijos patalpas, skirti  sporto klubų veiklos daliniam finansavimui.

Balsuota. Už: 5 Prieš: 8 Susilaikė: 10 Iš viso balsavo: 23

Andrius Jučas - susilaikė

Česlovas Daugėla - susilaikė

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - prieš

Edmundas Čečėta

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - susilaikė

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė

Povilas Labukas - prieš

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valdas Račkauskas - susilaikė

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - susilaikė

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - susilaikė

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Jastremskas

 Nerijus Cesiulis. Siūlymui nepritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

9. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimo Nr.T-293 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas  Mindaugas  Vaikšnoras.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimo Nr.T-293 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ valstybinės žemės nuomos sutarties prieš terminą nutraukimas.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ valstybinės žemės nuomos sutarties prieš terminą nutraukimo“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarties nutraukimas prieš terminą.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarties nutraukimo prieš terminą“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų turto perėmimas.

Tarybos narys Vytas Jazepčikas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų turto perėmimo“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Savivaldybės turto investavimas ir UAB „Dzūkijos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimas turtiniu įnašu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gediminas Daukšys.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laura Radzevičiūtė išsakė pastabą, kad jau pusė metų nesulaukiama įmonės vadovų jokios ataskaitos ir siūlė administracijos vadovams paanalizuoti klausimą dėl šios įmonės valdybos, apskritai dėl įmonės veiklos ir spręsti klausimus iš esmės.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Dzūkijos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, koordinuojanti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėje.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 19

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Česlovas Daugėla - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos sudarymas.

Pranešėja vyriausioji specialistė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rima Mockevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos sudarymo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. pritarimo Vytauto Didžiojo universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Vytauto Didžiojo universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai“ (pridedama).

Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis informavo, kad nusišalina nuo 2 klausimų, susijusių su lopšeliu-darželiu „Obelėlė“ ir pirmininkavimą perduoda mero pavaduotojai Jurgitai Šukevičienei.

17. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2019-06-27 sprendimo Nr. T-216 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2019–2020 m. m. nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rimvyda Ališauskienė.

Jurgita Šukevičienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Jurgita Šukevičienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019-06-27 sprendimo Nr. T-216 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2019–2020 m. m. nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rimvyda Ališauskienė.

Jurgita Šukevičienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Jurgita Šukevičienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2019–2020 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modelių sąrašo patvirtinimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2019–2020 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modelių sąrašo patvirtinimo“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-396 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko 2019–2020 mokslo metais nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Valdas Račkauskas pažymėjo, kad atskiros švietimo įstaigos nesilaiko tarybos priimtų sprendimų ir tokia praktika taikoma eilę metų, ir atkreipė dėmesį, kad to ateityje neturėtų būti;  Gediminas Daukšys pritarė V. Račkausko mintims ir kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorių su prašymu atlikti tarnybinį patikrinimą, nustatyti kas nevykdė tarybos priimtų sprendimų ir informuoti tarybą kokias poveikio priemones pritaikė; Andrius Jučas pritarė G. Daukšiui ir pažymėjo, kad dar geresnė poveikio priemonė yra per finansus; Tomas Pačėsas siūlė išgyvendinti manipuliaciją ir melavimus, nes tai tęsiasi iš metų į metus, nes tendencingai klaidinama taryba, jis kreipėsi į merą ir administracijos direktorių priimti poveikio priemones; Povilas Labukas pažymėjo, kad užkardinti tokius prasižengimus, buvo nupirkta elektroninės registracijos sistema; Laura Radzevičiūtė kreipėsi į Švietimo skyriaus vedėją, administracijos direktorių ir merą teigdama, kad neužtenka tik pagrūmoti pirštu, ji siūlė atlikti tarnybinius patikrinimus ir įspėti vadovus, o jeigu tokie atvejai pasikartos, siūlyti užleisti vietą tiems vadovams, kurie laikysis įstatymų, pritarė G. Daukšio siūlymui inicijuoti tarnybinį patikrinimą kurie konkrečiai direktoriai nesilaikė priimto tarybos sprendimo, teisės aktų ribose įtvirtinti jų pažeidimus ir informuoti tarybą; Jurgita Šukevičienė pažymėjo, kad naujai nupirkta sistema yra netobula, tačiau tikisi, kad kitais metais tokių nesusipratimų bus išvengta ir imsis priemonių, kad tokių dalykų būtų išvengta; Laima Vincė Kirkliauskienė pasiūlė pirmiausia susitvarkyti sistemą ir informaciją apie situaciją mokyklos pasižiūrėti ne rugsėjo pabaigoje, o dar rugpjūčio mėnesį ir nereikia jokių grasinimų, nes tėvai taip pat turi galimybę rinktis.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-396 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko 2019–2020 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

Replikas po balsavimo išsakė Česlovas Daugėla, Povilas Labukas.

Nerijus Cesiulis. Skelbiama 20 min pertrauka.

Pertrauka.

21. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos  dienos grupių 2019–2020 m. m. skaičių sąrašo patvirtinimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos  dienos grupių 2019–2020 m. m. skaičių sąrašo patvirtinimo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Pritarimas tarptautinio bakalaureato programų diegimui Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Tarybos narys Edmundas Čečėta nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo tarptautinio bakalaureato programų diegimui Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Konkurso Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti paskelbimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl konkurso Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti paskelbimo“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Pavedimas laikinai eiti Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigas“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Pritarimas bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams.

Tarybos narys Valerijus Vencius nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Tarybos narė Laura Radzevičiūtė frakcijos „Už Alytų“ vardu reiškė nušalinimą nuo šio klausimo svarstymo Vilijai Ramanauskienei, nes ji yra tiesiogiai susijusi su šio klausimo svarstymu. Ji pažymėjo, kad teiktoje paraiškoje yra Vilijos Ramanauskienės pavardė, todėl ji įžvelgia interesų konfliktą ir prašo nusišalinti, kitaip šis balsavimas bus neteisėtas.

Tarybos narė Vilija Ramanauskienė pareiškė, kad nusišalina nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Laura Radzevičiūtė (2 kl.), Gediminas Daukšys (2 kl.), Vytas Jazepčikas, Česlovas Daugėla (2 kl.), Sigitas Leonavičius, Valė Gibienė, Tomas Pačėsas, Edmundas Čečėta. 

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Sigitas Leonavičius išsakė pastabą, kad tarybai rodoma nepagarba, kadangi dėl šio klausimo taryba jau pasisakė ir jam nepritarė; Česlovas Daugėla informavo, kad frakcija „Vieningas Alytus“ yra parašiusi raštą Antikorupcijos komisijai, išdėstyti visi faktai, jo žiniomis, šiuo metu Antikorupcijos komisijoje vyksta tyrimas; Jurgis Krasnickas siūlė užbalsuoti už voverės skulptūrą, o miesto vartų klausimą atidėti iki kito posėdžio ir pasiaiškinti, kadangi kyla daug klausimų.

Nerijus Cesiulis. Siūlau išklausyti visuomenės atstovus.

Kalbėjo: Remigijus Gataveckas, kaip vienas ženklo autorių, pasisakė už tai, kad tokie miesto vartai būtų įgyvendinti Alytaus mieste, atsakė į tarybos narių iškeltus klausimus.

Alma Šėperienė, miesto bendruomenės atstovė, pažymėjo, kad yra daug miesto gyventojų surinkta parašų, kurie patvirtino, kad nori matyti mieste tiek voverę, tiek miesto ženklą. Miesto gyventojams tai yra labai svarbu.

Kalbėjo tarybos nariai: Laura Radzevičiūtė replikavo R. Gatavecko išsakytoms mintims, išsakė pretenzijas dėl miesto riboženklio; Andrius Jučas pasisakė už abu teikiamus projektus; Sigitas Leonavičius replikavo į R. Gatavecko ir A. Šėperienėe išsakytas mintis, išsakė pastabas dėl netinkamo miesto riboženklio pavadinimo; Gediminas Daukšys replikavo R. Gatavecko išsakytoms mintims; Laima Vincė Kirkliauskienė išsakė pastabų dėl savivaldybės administracijos darbo grupių netinkamo, neatsakingo darbo; Laura Radzevičiūtė pritarė L. V. Kirkliauskienės mintims, pažymėjo, kad šis balsavimas priimtas teikti balsavimui visuomenei pažeidžiant nuostatus, tai yra reikšminis pažeidimas, jis negalėjo būti teikiamas tarybai, kitas svarbus dalykas, kad jau 2 kartus buvo priimti sprendimai dėl miesto vartų, tačiau kas su jais atsitiko, tarybai neaišku, jos nuomone, tai ne bendruomenių iniciatyva, o buvusios valdžios iniciatyva ir kvietė visus tarybos narius pritarti pateiktai sprendimo projekto alternatyvai; Česlovas Daugėla išsakė pastabų, kad uždavė klausimus, į kuriuos negavo atsakymų, jis pažymėjo, kad riboženkliai, apie kuriuos kalbama, 2 iš jų turėtų būti pastatyti ne savivaldybės žemėje ir kaip šis klausimas pateko į tarybos posėdį, jis siūlė atidėti klausimo svarstymą; Valė Gibienė pažymėjo, kad bendruomenių iniciatyvų tvarka buvo patvirtinta vienbalsiai, ženklas priklauso savivaldybei, už kurį savivaldybė nieko nemokėjo, jis yra užpatentuotas ir perduotas savivaldybei naudojimui, už bendruomenių iniciatyvą savivaldybė buvo apdovanota, ji pažymėjo, kad nebalsuodami tarybos nariai nužudo pačią idėją, jos nuomone, tai yra politinis sprendimas – nužudyti tai, kas buvo priimta praeitoje kadencijoje; Gediminas Daukšys išsakė apgailestavimą, kad tokiu būdu teikiamos iniciatyvos; Tomas Pačėsas pažymėjo, kad dėl bendruomenių iniciatyvų taryba užbalsavo, nes buvo suklaidinti; Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad jis buvo vienas iš pirmųjų, kuris pasiūlė pataisyti tas bendruomenių iniciatyvas, pamačius kaip veikia sprendimas, jis pritarė, kad ženklas tinkamas, tačiau nereikėtų jo dėti riboženklio vietoje; Česlovas Daugėla (replika).

Nerijus Cesiulis pasiūlė padaryti 5 minučių pertrauką.

Pertrauka.

Nerijus Cesiulis. Pranešėja pateiks trumpą informaciją dėl žemės, kur planuojama statyti ženklą ir po to eisim prie balsavimo.

Neringa Rinkevičiūtė pažymėjo, kad nuostatų 3.6 punktas nurodo, kad objektas turi būti mieste arba savivaldybės valdomoje žemėje. Savivaldybė valdo tą žemę, kuri yra rajone, ten ir galės statyti.

Nerijus Cesiulis. Buvo pateiktas tarybos nario Jurgio Krasnicko siūlymas atidėti sprendimo 2 punktą. Prašau balsuoti dėl tokio siūlymo.

Dėl tarybos nario Jurgio Krasnicko siūlymo - atidėti sprendimo projekto 2 punkto svarstymą

Balsuota. Už: 11 Prieš: 9 Susilaikė: 2 Iš viso balsavo: 22

Andrius Jučas - prieš

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - prieš

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė - susilaikė

Povilas Labukas - prieš

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - prieš

Šarūnas Klėgeris - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valdas Račkauskas - prieš

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius

Valius Micevičius

Vilija Ramanauskienė

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Jastremskas

Nerijus Cesiulis. Siūlymui nepritarta. Buvo pateiktas tarybos nario Andriaus Jučo siūlymas balsuoti papunkčiui. Prašau balsuoti dėl pateikto siūlymo.

Balsuota. Už: 21 Prieš: 0 Susilaikė: 1 Iš viso balsavo: 22

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius

Valius Micevičius

Vilija Ramanauskienė

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas

Svetlana Delekienė pateikė teisinį išaiškinimą dėl tolimesnio balsavimo. Ji pažymėjo, kad balsavimas papukčiui buvo perteklinis, kadangi yra parengtas sprendimo projektas ir sprendimo projekto alternatyva.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto ar sprendimo projekto alternatyvos.

Balsuota. Už 1: 12 Už 2: 8 Iš viso balsavo: 20

Andrius Jučas - Už 1

Česlovas Daugėla - Už 2

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - Už 1

Edmundas Čečėta - Už 1

Gediminas Daukšys - Už 2

Gintautas Andriuškevičius - Už 2

Jurgis Krasnickas - Už 2

Jurgita Šukevičienė - Už 1

Laima Vincė Kirkliauskienė - Už 1

Laura Radzevičiūtė - Už 2

Nerijus Cesiulis - Už 1

Nijolė Makštutienė

Povilas Labukas - Už 1

Sigitas Leonavičius - Už 2

Skaistė Ulčickaitė - Už 1

Šarūnas Klėgeris - Už 1

Tomas Pačėsas - Už 2

Valdas Račkauskas - Už 1

Valdemaras Chomičius - Už 2

Valė Gibienė - Už 1

Valerijus Vencius

Valius Micevičius

Vilija Ramanauskienė

Vilma Krušnienė

Vytas Jazepčikas - Už 1

Vytautas Jastremskas

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Posėdis baigtas, dėkoju visiems už darbą.

 

 

Posėdžio pirmininkas

Nerijus Cesiulis

 

Posėdžio sekretorė

 

 

Dalia Jezukevičienė

 

Į pradžią