Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-7 2019-11-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 7-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 7-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2019 m. lapkričio 28 d. Nr.  TPR-7

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019 m. lapkričio 28 d. 9.00-11.15 val..

Posėdžio pirmininkas  Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 24.

Nedalyvavo: Jurgis Krasnickas, Danutė Remeikienė, Sigitas Leonavičius, Gediminas Daukšys (iki 9.30 ir nuo 11.00 val.), Skaistė Ulčickaitė (nuo 10.30 val.), Povilas Labukas (nuo 10.30 val.), Tomas Pačėsas (nuo 10.30 val.), Valdemaras Chomičius(nuo 10.30 val.).

 

Nerijus Cesiulis. Gerb. tarybos nariai, svečiai, savivaldybės administracijos tarnautojai, pradedame tarybos posėdį. Prašome tarybos narius posėdžio pradžioje užsiregistruoti.

Iš viso taryboje yra 27 nariai. Posėdyje dalyvauja ­­23 tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių tarybos posėdyje nedalyvauja Jurgis Krasnickas, Danutė Remeikienė, Sigitas Leonavičius, Gediminas Daukšys informavo, kad pavėluos.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 34 klausimai.

Taip pat yra parengtas sprendimo projektas dėl tarybos posėdžio darbotvarkės papildymo, kuriuo siūloma papildyti posėdžio darbotvarkę vienu papildomu klausimu „Dėl premijų skyrimo“. Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė pristatys sprendimo projektą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 7-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“.

SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 7-ojo posėdžio darbotvarkės papildymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Česlovas Daugėla.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris – už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas

NUSPRĘSTA: Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 7-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Frakcijų atstovų pasitarime buvo nuspręsta siūlyti posėdžio metu išbraukti iš posėdžio darbotvarkės 4 klausimą „Dėl Alytaus miesto demografinių pokyčių ir inovatyvių emigracijos mažinimo sprendimų sukūrimo projekto“ ir 9 klausimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T-200 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“, nes jie nepakankamai gerai aptarti komitetuose. Prašau balsuoti dėl šių dviejų klausimų išbraukimo iš šios dienos posėdžio darbotvarkės.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas – už

Nerijus Cesiulis. Siūlymui pritarta, klausimai išbraukiami iš posėdžio darbotvarkės. Prašau balsuoti dėl visos posėdžio darbotvarkės su pakeitimais patvirtinimo.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

NUSPRĘSTA: Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 7-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T-97 „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimo Nr. T-89 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl Alytaus miesto demografinių pokyčių ir inovatyvių emigracijos mažinimo sprendimų sukūrimo projekto.

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkos ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

8. Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T-200 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-222 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos probacijos tarnybai.

12. Dėl socialinio būsto nuomos rinkos kainomis.

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo.

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

15. Dėl Investavimo Alytaus pramonės parke tvarkos aprašo patvirtinimo.

16. Dėl UAB „Glass LT“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

17. Dėl UAB „Luxe pools“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo.

19. Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ 2019-11-05 investicijų sutarties Nr. SR-1794 pakeitimo.

20. Dėl žemės sklypo Artojų g. 33A, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono.

21. Dėl žemės sklypo nuomos sutarties su UAB „Koslita“ nutraukimo prieš terminą.

22. Dėl 2009-02-17 valstybinės žemės panaudos sutarčių Nr. M11/2009-481 ir Nr. M11/2009-478 nutraukimo prieš terminą ir panaudos teisių išregistravimo iš nekilnojamojo turto registro.

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo.

24. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo diegiant kokybės krepšelį projekte.

25. Dėl pavedimo eiti Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pareigas.

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-93 „Dėl Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos direktoriaus“ 4 punkto pripažinimo netekusiu galios.

27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T-279 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro patalpų naudojimo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro reikmėms tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-10-30 sprendimo Nr. T-227 „Dėl sporto salių naudojimo“ pripažinimo netekusiu galios.

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo.

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-160 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

33. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-277 „Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (R. Samuolytė-Kisielienė; 5 min.)

34. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-225 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos“ pakeitimo.

35. Dėl premijų skyrimo.

 

1. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T-97 „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė pristatė sprendimo projektą ir Aplinkos ir plėtros komiteto patektą alternatyvą.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Andrius Jučas paaiškino Aplinkos ir plėtros komiteto pateiktos alternatyvos motyvus ir pasiūlė suteikti miesto garbės piliečio vardą daugiau nei vienam kandidatui per metus.

Valerijus Vencius pritarė A. Jučo pasiūlymui ir pateikė siūlymų garbės piliečiams suteikti daugiau privilegijų: po mirties ant pastato, kuriame gyveno garbės pilietis pakabinti atminimo lentą, leisti garbės piliečiams nemokamai lankytis savivaldybės ir savivaldybės įstaigų organizuojamuose renginiuose, nemokamai naudotis viešuoju transportu.

Nerijus Cesiulis pateikė pastabą V. Venciui, kad tokie pasiūlymai turėjo būti pateikti komitetų posėdžių metu, o ne svarstant projektą tarybos posėdyje.

Česlovas Daugėla pažymėjo, kad pateiktas sprendimo projektas yra geras, tokiam pritarė komitetai, o vėliau galima bus jį keisti ir įtraukti pasiūlymus.

Valė Gibienė pažymėjo, kad tarybos narys, slaptai balsuodamas dėl garbės piliečio vardo suteikimo, turėtų turėti vieną balsą ir balsuoti tik dėl vieno kandidato.

Nerijus Cesiulis. Prašau alternatyviai balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 – 10, už 2 – 12, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už 2

Česlovas Daugėla - už 2

Dmitrij Kačiurin - už 2

Edmundas Čečėta - už 1

Gintautas Andriuškevičius - už 2

Jurgita Šukevičienė - už 1

Laima Vincė Kirkliauskienė - už 1

Laura Radzevičiūtė - už 2

Nerijus Cesiulis - už 1

Nijolė Makštutienė - už 1

Povilas Labukas - už 2

Skaistė Ulčickaitė - už 1

Šarūnas Klėgeris - už 2

Tomas Pačėsas - už 2

Valdas Račkauskas - už 2

Valdemaras Chomičius - už 2

Valė Gibienė - už 1

Valerijus Vencius - už 1

Vilija Ramanauskienė - už 1

Vilma Krušnienė - už 2

Vytas Jazepčikas - už 2

Vytautas Jastremskas - už 1

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas. Pritarta alternatyvai.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T-97 „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytas Jazepčikas,

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laura Radzevičiūtė teigė, kad sporto infrastruktūros išlaikymui lėšos turėtų būti numatytos kitų metų biudžete, o ne šių metų biudžeto perskirstymo metu skiriama papildomai lėšų.

Valerijus Vencius pažymėjo, kad suplanuotas Socialinės paramos skyriaus naujų patalpų įrengimas nėra protingas, nebus patogus neįgaliesiems ir darbuotojams, aptarnaujantiems gyventojus, o siūloma vieta Vingio g. gyventojams būtų nepatogi, nes tam nepritaikytas viešasis transportas. Taip pat pasiūlė neskirti lėšų šių naujų patalpų remontui.

Jurgita Šukevičienė pastebėjo, kad Socialinės paramos skyriaus darbuotojai pritaria skyriaus perkėlimui, neįgaliesiems patalpos bus pritaikytos, o viešojo transporto maršrutus galima koreguoti pritaikant juos taip, kad gyventojai pasiektų įstaigą patogiai.

Edmundas Čečėta teigė pritariantis pateiktam siūlymui skirti lėšas Socialinės paramos skyriaus patalpoms įrengti, nes tos vietos pasiekiamumas bus išspręstas kompleksiškai sprendžiant Dainavos mikrorajono automobilių parkavimo problemą.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl tarybos nario Valerijaus Venciaus siūlymo neskirti lėšų Socialinės paramos skyriaus naujų patalpų remontui.

Balsuota. Už – 1, prieš – 13, susilaikė – 6, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - prieš

Česlovas Daugėla - susilaikė

Dmitrij Kačiurin - prieš

Edmundas Čečėta - prieš

Gintautas Andriuškevičius - susilaikė

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - prieš

Povilas Labukas - prieš

Skaistė Ulčickaitė - prieš

Šarūnas Klėgeris - prieš

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas Račkauskas - prieš

Valdemaras Chomičius - susilaikė

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - susilaikė

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Jastremskas – prieš

Nerijus Cesiulis. Siūlymui nepritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 19, prieš - 0, susilaikė - 4, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - susilaikė

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - susilaikė

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimo Nr. T-89 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Vilija Ramanauskienė, Andrius Jučas, Valerijus Vencius, Vytas Jazepčikas

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgita Šukevičienė pasiūlė nustatyti teikiamiems projektams balsų skaičiaus ribą – mažiesiems projektams 0,5 procento nuo miesto gyventojų skaičiaus pagal praėjusių metų Statistikos departamento oficialius duomenis, o didiesiems projektams – 1 procentą.

Vilija Ramanauskienė pastebėjo, kad taryba, paskyrusi dalį biudžeto pinigų paskirstyti bendruomenei, turėtų ja pasitikėti ir sudaryti kuo patrauklesnes sąlygas dalyvauti paskirstant lėšas, o ne sudaryti kuo daugiau sunkinančių sąlygų.

Česlovas Daugėla pritarė J. Šukevičienės siūlymui, kad reikalinga nustatyti minimalias gyventojų balsų ribas.

Vilija Ramanauskienė pažymėjo, kad projektų idėjos gali likti neįgyvendintos dėl daugybės biurokratinių kliūčių.

Edmundas Čečėta pažymėjo, kad siūloma nustatyti minimali gyventojų balsų riba nėra per didelė, nes supaprastinta balsavimo procedūra, todėl norinčiųjų balsuoti bus pakankamai.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl tarybos narės Jurgitos Šukevičienės siūlymo mažiesiems projektams nustatyti 0,5 procento nuo gyventojų skaičiaus balsų ribą, o didiesiems projektas – 1 procentą gyventojų balsų ribą.

Balsuota. Už – 24, prieš -  0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Siūlymui pritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto su pakeitimu.

Balsuota. Už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimo Nr. T-89 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. Alytaus miesto demografinių pokyčių ir inovatyvių emigracijos mažinimo sprendimų sukūrimo projektas.

Pranešėja administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

5. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkos ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Miesto ūkio skyriaus vedėja Palmira Raškauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laura Radzevičiūtė paragino balsuoti už pateiktą sprendimo projektą, nes dirbdama Automobilių ir konteinerių statymo vietų Alytaus S. Dariaus ir S. Girėno, Vilniaus ir Ugniagesių gatvėse svarstymo darbo grupėje pastebėjo, kad miesto centre yra laikinųjų statinių, kurie bjauroja miesto įvaizdį, tačiau jiems neįmanoma pritaikyti jokių sankcijų dėl galiojančio reglamentavimo trūkumų.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkos ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laura Radzevičiūtė pažymėjo, kad pateiktas pakeitimas yra labai geras, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad savivaldybės patalpomis už 1 eurą per mėnesį naudojasi komercine veikla užsiimančios organizacijos, kurios tik prisidengia visuomenine veikla arba turi neterminuotas sutartis su labai mažomis kainomis.

Valerijus Vencius siūlė praplėsti įstaigų, kurios gali naudotis patalpomis panaudos pagrindais, sąrašą.

Pranešėja ir Teisės skyriaus vedėja Svetlana Delekienė pažymėjo, kad V. Venciaus siūlomas pakeitimas prieštarautų Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatoms.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - susilaikė

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, perdavimas panaudos pagrindais.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ (pridedama).

9. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T-200 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

NUSPRĘSTA: Atidėti klausimo svarstymą.

10. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-222 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-222 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas panaudos pagrindais Lietuvos probacijos tarnybai.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos probacijos tarnybai“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Socialinio būsto nuoma rinkos kainomis.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl socialinio būsto nuomos rinkos kainomis“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. Dėl Investavimo Alytaus pramonės parke tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjai Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė, mero patarėjas Aurelijus Jaruševičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Laura Radzevičiūtė, Edmundas Čečėta, Andrius Jučas, Povilas Labukas

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Česlovas Daugėla pasiūlė atidėti klausimo svarstymą, nes pagal kilusią diskusiją matyti, kad klausimas nepakankamai gerai išdiskutuotas komitetuose arba prastai parengtas.

Laura Radzevičiūtė pritarė klausimo atidėjimui.

Valius Micevičius teigė, kad nustačius reikalavimą investicijų kiekiui darbo vietos bus sukurtos savaime.

Vytas Jazepčikas pritarė klausimo atidėjimui.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl tarybos nario Česlovo Daugėlos siūlymo atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. Už - 22, prieš - 1, susilaikė - 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - prieš

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - susilaikė

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Klausimas atidedamas.

Edmundas Čečėta išsakė repliką po balsavimo prašydamas, kad komiteto posėdyje sprendimo projektą pristatytų ir vienas iš jo rengėjų mero patarėjas Aurelijus Jaruševičius.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

16. SVARSTYTA. UAB „GLASS LT“ atleidimas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl UAB „GLASS LT“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. UAB „Luxe pools“ atleidimas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 22, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - susilaikė

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl UAB „Luxe pools“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Gediminas Daukšys teigė, kad pramonės parkui reikalingas operatorius, kad nebūtų tokių atvejų kai investuotojai pasirašo investicijų ir žemės nuomos sutartis ir tik po to sužino tam tikras netinkamas sąlygas.

Valius Micevičius pažymėjo, kad norint išvengti tokių atvejų reikia pirmiausia turėti gerą tvarkos aprašą, kuriame būtų numatyta tokių situacijų prevencija ir nereikėtų viešai svarstyti tokių nemalonių atvejų.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Pritarimas susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ 2019-11-05 investicijų sutarties Nr. SR-1794 pakeitimo.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - susilaikė

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ 2019-11-05 investicijų sutarties Nr. SR-1794 pakeitimo“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Žemės sklypo Artojų g. 33A, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuoma be aukciono.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valius Micevičius, Gediminas Daukšys.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo Artojų g. 33A, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. Žemės sklypo nuomos sutarties su UAB „Koslita“ nutraukimas prieš terminą.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties su UAB „Koslita“ nutraukimo prieš terminą“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. 2009-02-17 valstybinės žemės panaudos sutarčių Nr. M11/2009-481 ir Nr. M11/2009-478 nutraukimas prieš terminą ir panaudos teisių išregistravimas iš Nekilnojamojo turto registro.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2009-02-17 valstybinės žemės panaudos sutarčių Nr. M11/2009-481 ir Nr. M11/2009-478 nutraukimo prieš terminą ir panaudos teisių išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valius Micevičius, Valdas Račkauskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 22, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - susilaikė

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Pritarimas dalyvauti partnerio teisėmis Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo diegiant kokybės krepšelį projekte.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Tomas Pačėsas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo diegiant kokybės krepšelį projekte“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Pavedimas eiti Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pareigas.

Tarybos narys Valdas Račkauskas nusišalino nuo klausimos varstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas,

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pavedimo eiti Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pareigas“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-93 „Dėl Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos direktoriaus“ 4 punkto pripažinimas netekusiu galios.

Tarybos narys Valdas Račkauskas nusišalino nuo klausimos varstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-93 „Dėl Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos direktoriaus“ 4 punkto pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T-279 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Adomas Andrušaitis.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Česlovas Daugėla.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T-279 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Skelbiu 20 minučių pertrauką.

Pertrauka.

28. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro patalpų naudojimo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro reikmėms tvarkos aprašo tvirtinimo“  pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Adomas Andrušaitis

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 15, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 15.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro patalpų naudojimo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro reikmėms tvarkos aprašo tvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-10-30 sprendimo Nr. T-227 „Dėl sporto salių naudojimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Adomas Andrušaitis.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 15, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 15.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-10-30 sprendimo Nr. T-227 „Dėl sporto salių naudojimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

30. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimas.

Pranešėjas Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas Nerijus Abromaitis.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valė Gibienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 17.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo“ (pridedama).

31. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Roberta Samuolytė-Kisielienė

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 16, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 16.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

32. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-160 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Roberta Samuolytė-Kisielienė

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 17.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-160 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

33. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-277 „Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Roberta Samuolytė-Kisielienė

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 16, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 16.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-277 „Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

34. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-225 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Roberta Samuolytė-Kisielienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 17.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-225 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos“ pakeitimo“ (pridedama).

35. SVARSTYTA. Premijų skyrimas.

Pranešėja Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Aldona Sviderskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valius Micevičius, Andrius Jučas, Česlovas Daugėla.

Nerijus Cesiulis. Gali būti tarybos narių, kurie aukojo pinigus skirstomoms premijoms, todėl kyla klausimas dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto galimybės. Prašau balsuoti, ar leidžiame nusišalinti tarybos nariams, kurie aukojo pinigus.

Balsuota. Už – 0, prieš – 16, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 16.

Andrius Jučas - prieš

Česlovas Daugėla - prieš

Edmundas Čečėta - prieš

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - registravosi, bet nebalsavo

Nijolė Makštutienė - prieš

Šarūnas Klėgeris - prieš

Valdas Račkauskas - prieš

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - prieš

Vytautas Jastremskas - prieš

Nerijus Cesiulis. Nusišalinimui nepritarta. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl premijų skyrimo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė pateiks komentarą dėl savivaldybės biudžeto perskirstymo.

Neringa Rinkevičiūtė, atsakydama į viešoje erdvėje pasklidusią informaciją, kad savivaldybės taryba neleidžia švietimo įstaigoms perskirstyti sutaupytų biudžeto lėšų, paaiškino, kad tai ne sutaupytos lėšos, o neteisingai suplanuotos planuojant biudžeto lėšų poreikį metų pradžioje arba neteisingai panaudotos lėšos. Pasitaiko atvejų kai įstaigos pateikia pareigybių skaičiaus poreikį, joms paskiriamos lėšos, tačiau metų eigoje pareigybės neužimamos ir taip sutaupomos lėšos darbo užmokesčiui arba įstaigos atlieka remontus nors taryba nėra skyrusi joms lėšų turtui.

Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad kreipsis į savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą su prašymu išsiaiškinti ir pateikti informaciją apie Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų 2019 metų biudžete suplanuotas ir perskirstomas lėšas, jų tinkamą/netinkamą suplanavimą ir panaudojimą, padarytus pažeidimus bei pateikti minėtų įstaigų sąrašą, taip pat pateikti informaciją  apie Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigas, kurios pažeidė Alytaus miesto savivaldybės tarybos priimtus sprendimus dėl klasių komplektavimo 2019/2020 mokslo metams.

Nerijus Cesiulis. Posėdis baigtas. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

Nerijus Cesiulis

 

Posėdžio sekretorė

 

 

Dalia Jezukevičienė

 

Į pradžią