Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-8 2019-12-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 8-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 8-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2019 m. gruodžio 18 d. Nr.  TPR-8

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019 m. gruodžio 18 d. 9.00 - 11.30 val..

Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 25.

Nedalyvavo: Jurgis Krasnickas, Danutė Remeikienė.

 

Nerijus Cesiulis. Laba diena, pradedame tarybos posėdį. Prašome tarybos narius posėdžio pradžioje užsiregistruoti.

Iš viso taryboje yra 27 nariai. Posėdyje dalyvauja 25 tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių tarybos posėdyje nedalyvauja Jurgis Krasnickas ir Danutė Remeikienė.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 25 klausimai.

Taip pat yra parengtas sprendimo projektas dėl tarybos posėdžio darbotvarkės papildymo, kuriuo siūloma papildyti posėdžio darbotvarkę vienu papildomu klausimu „Dėl sutikimo įkeisti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos teisę“. Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė pristatys sprendimo projektą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 8-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“.

SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 8-ojo posėdžio darbotvarkės papildymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris – už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 8-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Pranešu, kad 2019 m. lapkričio 29 d. buvo gautas Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse reikalavimas Nr. 2-4(1.19) „Dėl Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų, 17 straipsnio 11 dalies įgyvendinimo“. Informuoju, kad savivaldybės administracija kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl savarankiškų savivaldos funkcijų švietimo ir sporto srityse įgyvendinant Sporto įstatymą išaiškinimų. Reikalavimas bus vykdomas gavus minėtą išaiškinimą.

Nerijus Cesiulis. Kokių būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės? Frakcijų atstovų pasitarime buvo pasiūlyta išbraukti iš posėdžio darbotvarkės 2 klausimą „Dėl didžiausio leistino Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo“, 23 klausimą „ Dėl 2020 m. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų įgyvendinimo srities ir prioritetų patvirtinimo “ ir 24 klausimą „ Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip pat siūlau posėdžio darbotvarkės 9 klausimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-75 „Dėl Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstyti antruoju, nes yra atvykę daugiabučių namų savininkų bendrijų atstovai, kurie norės šiuo klausimu pasisakyti. Ar yra prieštaraujančių siūlomiems pakeitimams? Prieštaraujančių nėra, pritarta. Kokių dar būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Laura Radzevičiūtė pateikė pastabą, kad į posėdžio darbotvarkę neturėtų būti įtraukiami tokie klausimai kaip antrasis šio posėdžio darbotvarkės klausimas „Dėl didžiausio leistino Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo “, nes iš diskusijų komitetuose gausos buvo aišku, kad jis dar nepakankamai gerai išdiskutuotas.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės su visais pakeitimais.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris – už

Nerijus Cesiulis. Darbotvarkė patvirtinta.

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 8-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T-280 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro mėnesio paslaugų kainų sporto šakų organizuotų grupių sportininkams sąrašo patvirtinimo ir atsiskaitymo būdo nustatymo“ pakeitimo.

2. Dėl didžiausio leistino Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo.

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-75 „Dėl Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl pritarimo 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektui „Kuriant tiltus: turizmo ir kultūros vystymas Sovetsko ir Alytaus regionuose“.

7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-19 „Dėl VšĮ Alytaus poliklinikos mokamos paslaugos – gripo testo kainos nustatymo“ pakeitimo.

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo Nr. T-237 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos dienos socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo“ pakeitimo.

9. Dėl pritarimo Geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros bei prieinamumo gerinimo Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje projektui.

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

11. Dėl negyvenamųjų patalpų Kalnėnų g. 2B, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu.

12. Dėl savivaldybės turto perdavimo VšĮ „Alytaus infrastruktūra“.

13. Dėl Investavimo Alytaus pramonės parke tvarkos aprašo patvirtinimo.

14. Dėl UAB „Saukesta“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

15. Dėl UAB „Vektrona“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

16. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo.

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

18. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai dėl Europos Komisijos finansuojamo projekto „Bridge“ vykdymo.

19. Dėl Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo.

20. Dėl Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo.

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-315 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

22. Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai ir įgaliojimo ją pasirašyti.

23. Dėl 2020 m. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų įgyvendinimo srities ir prioritetų patvirtinimo.

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

25. Informacija apie Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos veiklą 2019 metais.

26. Dėl sutikimo įkeisti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos teisę.

 

1. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T-280 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro mėnesio paslaugų kainų sporto šakų organizuotų grupių sportininkams sąrašo patvirtinimo ir atsiskaitymo būdo nustatymo“ pakeitimas.

Tarybos narė Nijolė Makštutienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir 9.38 val. išėjo iš posėdžių salės.

Pranešėjas tarybos narys Andrius Jučas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Česlovas Daugėla.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Šiuo klausimu pasisakyti yra užsirašęs Alytaus sporto ir rekreacijos centro treneris Antanas Makštutis. Prašau pasisakyti.

Antanas Makštutis visų Alytaus sporto ir rekreacijos centro trenerių vardu pasisakė prieš pateiktą sprendimo projektą, nes jis pateiktas motyvuojant tuo, kad treneriai neteisėtai naudoja pinigines lėšas, skirtas auklėtinių dienpinigiams, nors teiginiai apie neteisėtą naudojimą nėra pagrįsti jokiais faktais, o atlikti finansiniai Alytaus sporto ir rekreacijos centro auditai nenustatė jokių pažeidimų.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T-280 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro mėnesio paslaugų kainų sporto šakų organizuotų grupių sportininkams sąrašo patvirtinimo ir atsiskaitymo būdo nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

Tarybos narė Nijolė Makštutienė grįžo į posėdžių salę 9.48 val.

2. SVARSTYTA. Didžiausio leistino Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymas ir struktūros patvirtinimas.

Pranešėjas Administracijos direktorius Rolandas Juonys.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

3. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-75 „Dėl Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Miesto ūkio skyriaus vedėja Palmira Raškauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Šiuo klausimu yra užsirašęs kalbėti daugiabučių namų savininkų bendrijos „Šerkšnas“ pirmininkas Vytautas Kazlauskas. Prašau pasisakyti.

Vytautas Kazlauskas paaiškino, kad daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkai pageidavo turėti daugiau teisių tvarkytis bendrijai priskirtuose sklypuose, įskaitant ir rezervuotų automobilių stovėjimo vietų įrengimą.

Nerijus Cesiulis. Taip pat šiuo klausimu yra užsirašiusi kalbėti daugiabučių namų savininkų bendrijos „Vingio g. 27“ pirmininkė Alma Šėperienė. Prašau pasisakyti.

Alma Šėperienė pritarė pateiktam sprendimo projektui, nes pagal galiojančią tvarką bendrijai gana sudėtinga pasistatyti ženklą rezervuotai stovėjimo vietai, o priėmus siūlomą pakeitimą bendrijos galėtų savarankiškiau tvarkytis sau priskirtuose sklypuose ir patenkinti bendrijos poreikius.

Nerijus Cesiulis. Kas dar nori paklausti?

Klausė: Tomas Pačėsas, Edmundas Čečėta.

Kalbėjo: Šarūnas Klėgeris paaiškino, kad yra tarpusavyje konfliktuojančių bendrijų, tačiau su svarstoma tvarka tai nesusiję.

Valius Micevičius pažymėjo, kad nepriėmus tokios tvarkos bus kliudoma gerai besitvarkančioms bendrijoms tvarkytis savo teritorijas, o konfliktiškų bendruomenės narių visada atsiras, tačiau jų yra mažuma.

Tomas Pačėsas teigė, kad taryba savo sprendimais turėtų stengtis sumažinti konfliktų tarp bendruomenės narių riziką.

Česlovas Daugėla pažymėjo, kad palengvinus rezervuotų stovėjimo vietų įrengimą, jų atsiras daugiau ir tai sukels rūpesčių į kiemus atvažiuojantiems svečiams, neliks kur pasistatyti automobilius ir pasiūlė atidėti klausimo svarstymą.

Klausimo pranešėja Palmira Raškauskienė paaiškino, kad atvejus, apie kuriuos diskutuoja tarybos nariai dar griežčiau reglamentuoja galiojančios taisyklės, o priėmus pakeitimą situacija bus tik palengvinta.

Vilija Ramanauskienė teigė, kad kur kas svarbiau yra gyventojams grįžusiems namo turėti kur pasistatyti automobilį, negu svečiams, kurie atvyksta retkarčiais, juolab, kad daugiabučiuose namuose esantys komerciniai subjektai susitaria su bendrijos gyventojais, kad stovėjimo vietos būtų rezervuotos po darbo valandų ir tai nesukelia jokių problemų nei verslininkams, nei gyventojams.

Vytautas Jastremskas pasisakė už sprendimo projektą paaiškindamas, kad reikėtų duoti daugiau atsakomybės gyventojams tvarkytis savo išsinuomotuose sklypuose taip, kaip jiems atrodo teisinga ir pasitikėti jais sprendžiant susidariusias konfliktines situacijas, nes praktika rodo, kad jiems tai puikiai sekasi.

Česlovas Daugėla atsiėmė siūlymą atidėti klausimo svarstymą.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-75 „Dėl Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gediminas Daukšys (2 klausimai).

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už  – 19, prieš – 3, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 4, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Pritarimas 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektui „Kuriant tiltus: turizmo ir kultūros vystymas Sovetsko ir Alytaus regionuose“.

Pranešėja Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė.

Nerijus Cesiulis paaiškino, kad sprendimo projektas pakoreguotas išbraukiant iš sprendimo projekto teksto apyvartinių lėšų skyrimą.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektui „Kuriant tiltus: turizmo ir kultūros vystymas Sovetsko ir Alytaus regionuose““ (pridedama).

Edmundas Čečėta pateikė repliką po balsavimo, kad klausimai komitetams turėtų būti pateikiami laikantis bendros tvarkos, nes kai klausimas su didelės apimties papildoma medžiaga pateikiamas komiteto posėdžio dieną, yra neįmanoma jo normaliai išnagrinėti.

Gediminas Daukšys pateikė repliką po balsavimo teigdamas, kad strateginiame veiklos plane reikėtų peržiūrėti prioritetus, nes ką tik pateiktas projektas yra neaiškus, ar tai turizmo, ar kultūros srities projektas ir kokiu būdu jis turėtų būti finansuojamas.

7. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-19 „Dėl VšĮ Alytaus poliklinikos mokamos paslaugos – gripo testo kainos nustatymo“ pakeitimas.

Tarybos narys Valdas Račkauskas nusišalino nuo šio ir posėdžių darbotvarkės 8 klausimo „ Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo Nr. T-237 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos dienos socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymo ir 10.15 val. išėjo iš posėdžių salės.

Pranešėjas VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius Marius Jasaitis.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-19 „Dėl VšĮ Alytaus poliklinikos mokamos paslaugos – gripo testo kainos nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo Nr. T-237 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos dienos socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo“ pakeitimas.

Tarybos narys Valdas Račkauskas nusišalinęs nuo klausimo svarstymo ir išėjęs iš posėdžių salės 10.15 val.

Pranešėjas VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius Marius Jasaitis

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo Nr. T-237 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos dienos socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

9. SVARSTYTA. Pritarimas Geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros bei prieinamumo gerinimo Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje projektui.

Tarybos nariai Vytas Jazepčikas, Dimitrij Kačiurin, Valė Gibienė, Vilma Krušnienė, Valerijus Vencius ir Šarūnas Klėgeris nusišalino nuo klausimo svarstymo ir 10.17 val. išėjo iš posėdžių salės.

Pranešėjas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius Artūras Vasiliauskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros bei prieinamumo gerinimo Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje projektui“ (pridedama)

Tarybos nariai Valė Gibienė, Vilma Krušnienė, Valerijus Vencius ir Šarūnas Klėgeris 10.19 val. grįžo į posėdžių salę

10. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

Tarybos nariai Dimitrij Kačiurin, Vytas Jazepčikas ir Valdas Račkauskas 10.22 val. grįžo į posėdžių salę.

11. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Kalnėnų g. 2B, Alytuje, nuoma ne konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Česlovas Daugėla, Valerijus Vencius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laura Radzevičiūtė informavo, kad Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto nariai buvo nuvykę į minimas patalpas ir svarstė galimybę jas suteikti ne UAB „Gangas“, o Alytaus kraštotyros muziejui, kuriam labai reikalingos didesnės patalpos eksponatams laikyti, tačiau nuvykę į vietą pamatė, kad Kraštotyros muziejaus problemos šios patalpos neišspręs, nes vis tiek yra per mažos, todėl visus eksponatus būtų galima perkelti į vienos iš švietimo įstaigų laisvas patalpas, o UAB „Gangas“ leisti išsinuomoti visas pastato patalpas arba parduoti pastatą, nes tokį norą įmonė pareiškė.

Česlovas Daugėla pažymėjo, kad sprendimo projekte nustatyta 0,49 Eur nuomos kaina už vieną kvadratinį metrą, nors pramonės rajone sandėliavimo patalpos yra nuomojamos už 2 Eur už kvadratinį metrą.

Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad tai pradinė viešo nuomos konkurso kaina, kuri gali pakilti.

Klausimo pranešėja Auksė Juonienė paaiškino, kokiu pagrindu yra nustatyta 0,49 Eur už kvadratinį metrą nuomos kaina.

Edmundas Čečėta išsakė savo nuomonę, kad labai gerai, jog verslininkai nuomojasi patalpas, jos yra prižiūrimos ir savivaldybei nereikia jų išlaikyti, o išsprendus Kraštotyros muziejaus klausimą būtų galima svarstyti viso pastato pardavimą.

Valė Gibienė patikslino, kad patalpos išnuomojamos ne konkurso būdu, todėl nustatyta 0,49 Eur už kvadratinį metrą nuomos kaina nesikeis.

Gediminas Daukšys pažymėjo, kad švietimo įstaigose yra pilna nenaudojamų patalpų, todėl labai neūkiška, kad Kraštotyros muziejui nerandama taip reikalingų patalpų, reikia tik ryžtingai priimti reikiamus sprendimus.

Valius Micevičius pastebėjo, kad kai minimas pastatas buvo tuščias, buvo didžiulė našta savivaldybei, nes jo išlaikymas buvo labai brangus, todėl reikia džiaugtis, kad verslininkai imasi ten veiklos ir pastatą išlaiko.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - susilaikė

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Kalnėnų g. 2B, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas VšĮ „Alytaus infrastruktūra“.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės turto perdavimo VšĮ „Alytaus infrastruktūra““ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Investavimo Alytaus pramonės parke tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Investavimo Alytaus pramonės parke tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

Česlovas Daugėla išsakė repliką po balsavimo, kad tinkamai komitetuose išnagrinėti klausimai nekelia jokių diskusijų tarybos posėdžio metu, todėl visi klausimai turi būti išnagrinėti pakankamai išsamiai.

Laura Radzevičiūtė pažymėjo, kad Antikorupcijos komisija ėmėsi tyrimo dėl praeitame posėdyje išaiškėjusių situacijų, susijusių su anksčiau pateiktu tvarkos aprašu.

14. SVARSTYTA. UAB „Saukesta“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Česlovas Daugėla, Laima Vincė Kirkliauskienė

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Česlovas Daugėla pateikė pastabą administracijai r vicemerui, atsakingam už investicijų pritraukimą, kad negali būti tokių situacijų kaip įvyko su UAB „Koslita“, nes savivaldybė nesuteikė visos informacijos investuotojui ir nesistengė jo išlaikyti.

Gediminas Daukšys priminė, kad frakcija „Už Alytų“ yra parengusi sprendimo projektą dėl pramonės parko operatoriaus parinkimo ir teigė, kad tokių nesusipratimų nekiltų, jeigu pramonės parkas turėtų operatorių.

Laura Radzevičiūtė paragino iš naujo svartyti G. Daukšio minėtą sprendimo projektą.

Tomas Pačėsas paragino kuo greičiau iš esmės spręsti pagrindinius miesto klausimus  – švietimo tinklo pertvarką ir investuotojų pritraukimą, nes greitai bus metai, kaip dirba ši tarybos kadencija, o esminiai klausimai dar neišspręsti.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl UAB „Saukesta“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. UAB „Vektrona“ atleidimas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius (2 klausimai).

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - susilaikė

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - susilaikė

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl UAB „Vektrona“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Skelbiu 20 minučių pertrauką.

Pertrauka.

16. SVARSTYTA. Pavadinimo gatvei suteikimas.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pavadinimo gatvei suteikimo“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Sigitas Leonavičius (2 klausimai), Gediminas Daukšys.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Pritarimas bendradarbiavimo sutarčiai dėl Europos Komisijos finansuojamo projekto „Bridge“ vykdymo.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Tomas Pačėsas, Laura Radzevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai dėl Europos Komisijos finansuojamo projekto „Bridge“ vykdymo“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktoriaus skyrimas ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymas.

Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - susilaikė

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus skyrimas ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas pristatė sprendimo projektą ir tarybos narių Lauros Radzevičiūtės, Povilo Labuko ir Nijolės Makštutienės parengtą projekto alternatyvą.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Laura Radzevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laima Vincė Kirkliauskienė pritarė sprendimo projekto alternatyvai.

Andrius Jučas pažymėjo, kad pritarus sprendimo projekto alternatyvai bus sukurtas precedentas naujai atėjusiems vadovams mokėti maksimalų teisės aktais leidžiamą atlyginimą, tačiau darbo rinkos sąlygos tokios, kad norint pritraukti specialistus, reikalinga jiems už tai atitinkamai sumokėti.

Edmundas Čečėta pastebėjo, kad ateityje priimant sprendimus dėl švietimo įstaigų vadovų atlyginimų nustatymo, reikėtų gerai argumentuoti priimamus sprendimus, nes kai sprendimai priimami neargumentuojant, atsiranda nelygybė.

Laura Radzevičiūtė pažymėjo, kad Kultūros, švietimo ir sporto komitetas kartu su meru ir vicemere turėtų peržiūrėti visų švietimo įstaigų vadovų atlyginimus ir ištaisyti minėtą nelygybę ar neteisingumą.

Gediminas Daukšys pareiškė, kad taryba turėtų nustatyti ne tik švietimo, tačiau visų pavaldžių įstaigų vadovų vertinimo prioritetus.

Jurgita Šukevičienė teigė, kad švietimo įstaigų vadovams kyla daug klausimų dėl atlyginimų sistemos, tačiau negalima teigti, kad nėra vadovų vertinimo kriterijų, nes meras per metinius vadovų vertinimus nustato jiems vertinimo kriterijus ir gali į juos atsižvelgti.

Vytautas Jastremskas pritarė sprendimo projekto alternatyvai teigdamas, kad reikėtų skatinti specialistus vadovauti švietimo įstaigoms, tačiau šioje srityje negali būti lygiavos, vadovai turi būti vertinami individualiai, o tai padaryti gali meras per metinį vadovų vertinimą. Tačiau reikėtų laikytis bendros nuomonės, kad švietimo įstaigų vadovų atlyginimai turi kilti.

Povilas Labukas teigė, kad diskutuojant buvo rastas puikus sprendimas šiek tiek padidinti įstaigos vadovės atlyginimą nustatant kintamąją dalį ir tuo pačiu paliekant galimybę ją dar padidinti kai bus įgyvendintos jai nustatytos užduotys.

Nijolė Makštutienė pažymėjo, kad švietimo įstaigų vadovų atlyginimų koeficientų nustatymas vykdomas pagal griežtą tvarką ir tiek minimalus, tiek maksimalus dydis kiekvienam gali skirtis pagal tam tikrus nustatytus kriterijus.

Nerijus Cesiulis. Prašau alternatyviai balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 – 0, už 2 – 24, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - Už 2

Česlovas Daugėla - Už 2

Dmitrij Kačiurin - Už 2

Edmundas Čečėta - Už 2

Gediminas Daukšys - Už 2

Gintautas Andriuškevičius - Už 2

Jurgita Šukevičienė - Už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - Už 2

Laura Radzevičiūtė - Už 2

Nerijus Cesiulis - Už 2

Nijolė Makštutienė - registravosi, bet nebalsavo

Povilas Labukas - Už 2

Sigitas Leonavičius - Už 2

Skaistė Ulčickaitė - Už 2

Šarūnas Klėgeris - Už 2

Tomas Pačėsas - Už 2

Valdas Račkauskas - Už 2

Valdemaras Chomičius - Už 2

Valė Gibienė - Už 2

Valerijus Vencius - Už 2

Valius Micevičius - Už 2

Vilija Ramanauskienė - Už 2

Vilma Krušnienė - Už 2

Vytas Jazepčikas - Už 2

Vytautas Jastremskas - Už 2

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas, pritarta alternatyvai.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“ (pridedama).

Gediminas Daukšys paprašė supažindinti visus tarybos narius su įstaigų vadovams nustatytais vertinimo kriterijais.

21. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-315 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-315 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Pritarimas jungtinės veiklos sutarčiai ir įgaliojimas ją pasirašyti.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas, Roberta Samuolytė-Kisielienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai ir įgaliojimo ją pasirašyti“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. 2020 m. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų įgyvendinimo srities ir prioritetų patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, koordinuojanti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėje, Ingrida Rutkauskienė.

NUSPRĘSTA: Atidėti klausimo svarstymą.

24. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, koordinuojanti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėje, Ingrida Rutkauskienė.

NUSPRĘSTA: Atidėti klausimo svarstymą.

25. SVARSTYTA. Informacija apie Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos veiklą 2019 metais.

Pranešėja tarybos narė Valė Gibienė.

NUSPRĘSTA: Išklausyta.

26. SVARSTYTA. Sutikimas įkeisti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos teisę.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo įkeisti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos teisę“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Posėdis baigtas, dėkoju visiems už darbą.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

Nerijus Cesiulis

Posėdžio sekretorė

 

Dalia Jezukevičienė

 

 

Į pradžią