Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-212 2020-05-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                                                Projektas

2020-05-14 Nr. TŽ-212

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO, NAUDOJIMO IR ELGESIO TAISYKLIŲ“ IR 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiais galios:

1.    Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimą Nr. T-66 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklių“;

2.    Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimą Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO, NAUDOJIMO IR ELGESIO TAISYKLIŲ“ IR 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-14

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, keičiama daugiau kaip pusė Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimu Nr. T-34 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyse ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių, todėl patvirtinus naujos redakcijos taisykles, šis sprendimas turi būti pripažintas netekusiu galios. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimas Nr. T-66 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisykliųtaip pat pripažįstamas netekusiu galios, nes jis yra pakeistas pripažįstamu netekusiu galios teisės aktu.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Lina Michalkevičienė

 

Tel. (8 315) 55 196, +370 620 24579, el. p. lina.michalkeviciene@alytus.lt

Į pradžią