Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-424 2020-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DELEGAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DELEGAVIMO

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr.  DV-424

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, siekdamas užtikrinti 2020-03-30 paslaugų sutarties Nr. SR-757 (3.9 E) efektyvų įgyvendinimą, Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 metų parengimą,

 d e l e g u o j u į Alytaus miesto savivaldybės strateginio plėtros iki 2030 m. plano rengimo darbo grupes šiuos Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus:

1. Į Ekonomikos ir verslo darbo grupę:

1.1. Rasą Abramavičiūtę, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėją,

1.2. Inetą Dimšienę, Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoją, atliekančią Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo funkcijas,

1.3. Raimondą Dirsienę, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę,

1.4. Daivą Jakubauskienę, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę,

1.5. Auksę Juonienę, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją,

1.6. Mantą Lisauską, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausiąjį specialistą,

1.7. Mykolą Rinkevičių, Statybos skyriaus vyriausiąjį specialistą,

1.8. Mindaugą Vaikšnorą, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiąjį specialistą.

2. Į Švietimo, sporto ir kultūros darbo grupę:

2.1. Rimvydą Ališauskienę, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją,

2.2. Adomą Andrušaitį, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją,

2.3. Vilmą Liaukuvienę, Kultūros skyriaus vedėją,

2.4. Ireną Pankienę, Statybos skyriaus vedėją,

2.5. Romualdą Poškevičienę, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę,

2.6. Vytuolį Valūną, Švietimo ir sporto skyriaus vedėją.

3. Į Sveikatos ir socialinės aplinkos darbo grupę:

3.1. Sonatą Asadauskienę, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoją,

3.2. Jūratę Grinienę, Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoją,

3.3. Povilą Jagelavičių, vyriausiąjį specialistą (savivaldybės gydytoją),

3.4. Dalią Kavolynienę, jaunimo reikalų koordinatorę (vyriausiąją specialistę),

3.5. Rimą Mockevičienę, vyriausiąją specialistę (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę),

3.6. Neringą Norušę, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausiąją specialistę,

3.7. Rasą Ogulevičienę, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoją,

3.8. Žanetą Stasionienę, Statybos skyriaus vyriausiąją specialistę.

4. Į Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros darbo grupę:

4.1. Nerijų Abromaitį, Kultūros skyriaus vyriausiąjį specialistą, 

4.2. Vilmą Bartusevičienę, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėją,

4.3. Vidą Mačernienę, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėją,

4.4. Mindaugą Matažinską, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoją savivaldybės vyriausiąjį architektą,

4.5. Laimą Mulmienę, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoją,

4.6. Palmirą Raškauskienę, Miesto ūkio skyriaus vedėją,

4.7. Sigitą Stumbrą, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoją.

5. Į Viešojo sektoriaus darbo grupę:

5.1. Loretą Gaižiuvienę, Komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoją,

5.2. Jūratę Grinienę, Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoją,

5.3. Astą Guzienę, Vidaus administravimo skyriaus vedėją,

5.4. Romą Jankauską, Komunikacijos skyriaus vedėją,

5.5. Darių Kulbinską, Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vedėjo pavaduotoją,

5.6. Artūrą Mažeiką, Komunikacijos skyriaus specialistą,

5.7. Giedrių Šimą, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoją.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią