Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-3 2009-01-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas 1 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIŲ NUSTATYMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIŲ NUSTATYMO

 

 2009 m. sausio 29 d. Nr. T-3

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 72 straipsnio 9 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-24 1.36 papunkčiu patvirtintų Alytaus muzikos mokyklos nuostatų 44 punktu, atsižvelgdama į Alytaus muzikos mokyklos 2009-01-09 raštą Nr. IS-110 „Dėl mokesčio dydžio už Alytaus muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-283 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-07-26 sprendimą Nr. T-159 „Dėl Alytaus muzikos mokyklos mokinių tėvų mėnesio mokesčio tvirtinimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Česlovas Daugėla

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią