Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-94 2014-03-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PLATFORMOS KŪRIMO IR VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS TVIRTINIMO

                         

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

  SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PLATFORMOS KŪRIMO IR VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS TVIRTINIMO

 

 2014 m. kovo 27 d.   Nr. T-94

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, atsižvelgdama į 2014 m. sausio 31 d. Alytaus miesto savivaldybėje vykusio pasitarimo dėl bendradarbiavimo „Erasmus+“ programoje suaugusiųjų švietimo veiklose dalyvių pasiūlymus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos sudėtį:

pirmininkė – Algimanta Ščiglinskienė, VšĮ Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Alytaus krašto skyriaus koordinatorė;

pirmininko pavaduotoja – Silvija Peštenienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

pirmininko pavaduotoja – Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė;

sekretorė – Regina Špukienė, Alytaus Piliakalnio progimnazijos direktorė, Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos (EPALE) ekspertė, lektorė;

nariai:

Edita Matulevičienė, Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos direktorė;

Feliksas Džiautas, Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos direktorius;

Gintautas Draugelis, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius;

Giedrė Kalinauskienė, Alytaus miesto teatro kultūros projektų vadybininkė;

Arvydas Švirmickas, Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktorius;

Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė;

Laima Urbonienė, Alytaus kolegijos Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centro vedėja;

Aurelija Malinauskaitė, Alytaus profesinio rengimo centro Vystymo skyriaus vedėja;

Gintarė Mincevičiūtė-Balynienė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė;

Renata Romanovienė, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Birutė Salickienė, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui;

Eduardas Ingelevičius, Alytaus trečiojo amžiaus universiteto projektų vadovas;

Ona Sakevičienė, Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkė-edukatorė;

Audronė Venckūnienė, Alytaus muzikos mokyklos mokytoja;

Jurgita Kamandulienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos vyresnioji vokiečių kalbos mokytoja;

Violeta Skudrienė, UAB Alytaus spaustuvė rinkodaros vadovė, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus skyriaus atstovė;

Irena Kupčinskienė, Alytaus kolegijos dėstytoja, rašytoja;

Juozas Adomaitis, VšĮ „Motyvatoriai LT“ direktorius;

Jurgita Petkevičienė, UAB „Jauskis geriau“ direktorė;

Gita Mickevičiūtė, VšĮ „Gerumo skraistė“ direktorė;

Ramunė Noruišienė, Gausių šeimų centro „Skruzdynėlis“ direktorė.

2016 m. sausio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-34 redakcija

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Jurgis Krasnisckas

______________

 

Į pradžią