Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-196 2015-06-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

 2015 m. birželio 16 d.   Nr. T-196

Alytus

 

 

Neteko galios 2020 02 27 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-285 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo“ ir 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“.

______________

 

Į pradžią