Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-634 2017-05-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVOMS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVOMS

 

2017 m. gegužės 18 d. Nr.  DV-634

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-07 įsakymu Nr. DV-628 (Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. DV-317 redakcija) patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos konkurso atrankos nuostatų 33, 34 punktus, Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso vertinimo darbo grupės 2017-05-12 posėdžio protokolą Nr. KPPt-122-(13.32),

                       s k i r i u lėšas jaunimo iniciatyvoms iš Jaunimo politikos įgyvendinimo programos 21.03.01.02 priemonės skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus pagal sąrašą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                           

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. gegužės 18 d.

įsakymo Nr. DV-634

priedas

 

JAUNIMO INICIATYVOMS SKIRTŲ LĖŠŲ IŠ JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO  PROGRAMOS 21.03.01.02 PRIEMONĖS SKATINTI JAUNIMO INICIATYVĄ, FINANSUOTI JAUNIMO VEIKLOS PROJEKTUS

SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Iniciatyvos pavadinimas

Skirta, Eur

1.

Alytaus sporto klubas „Dziudo simba“

„Sveikas, užimtas ir laimingas jaunimas“

730

2.

VšĮ „Savanorystės tiltai“

„Jaunimas vaikams“

900

 

 

 

1 630

 

Į pradžią