Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-417 2017-12-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T-417

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, atsižvelgdama į Z. P., G. M., D. B., D. G., E. B., A. M., V. S., I. P. ir E. A. pateiktus prašymus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nuomoti socialinį būstą, kaip savivaldybės būstą, rinkos kainomis:

1. A. Jonyno g. 3-17, Alytuje;

2. Aukštakalnio g. 14-8, Alytuje;

3. Statybininkų g. 107-30, Alytuje;

4. Statybininkų g. 107-13, Alytuje;

5. Statybininkų g. 107-21, Alytuje;

6. Statybininkų g. 107-18, Alytuje;

7. Statybininkų g. 107-38, Alytuje;

8. Kalniškės g. 21-35, Alytuje;

9. Žiburio g. 5-22, Alytuje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

                                          

                                                                

 

Į pradžią