Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-251 2018-08-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 30 d.   Nr.  T-251

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 3 ir 9 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimą Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“:

1. Sprendimo preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 3 ir 9 punktais“;

2. Pakeisti sprendimo priedą „Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. 77 priedas

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

(2018 m. rugpjūčio 30 d.

sprendimo Nr. T-251 redakcija)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Aptarnavimo teritorija

1.

„Drevinuko“ mokykla-darželis

Kaštonų, Topolių, Statybininkų (neporiniai namai), Jaunimo, Likiškėlių (nuo 68 iki 100 poriniai namai), Sudvajų, Kernavės, Santaikos, Eiguvos, Girininkų, Vidzgirio, Lazdynų, Draustinio, Dainavos, Skalvos, Sūduvos, Birštono  gatvės 

2.

„Vilties“ mokykla-darželis

Iš Alytaus miesto savivaldybės teritorijos

3.

„Sakalėlio“ pradinė mokykla

Statybininkų, Jazminų, Volungės, Likiškėlių gatvės (neporiniai namai).

4.

Senamiesčio pradinė mokykla

Savanorių, Alyvų tako, Pliažo, Lelijų, Užuovėjos, V. Krėvės, V. Kudirkos, Vaižganto, Žemaitės, Vilniaus, Kranto, Kurorto, Šilo, Pulko, Žalgirio, Apynių, Bijūnų, Tulpių, Vyšnių, Suvalkų, Rūtų, Rugių, Geležinkelio, Gardino, Aušros, Vytauto, Birutės, Margio, Maironio, Sporto, S. Dariaus ir S. Girėno, J. Basanavičiaus, Rotušės a., A. Matučio, Šarūno, A. Žmuidzinavičiaus, Bažnyčios, M. K. Čiurlionio, A. Baranausko, Daugų, Ulonų, Varėnos, Alovės, Perlojos, Lazdijų, Liškiavos, Miško, Gamyklos, Seinų, Alyvų, Ąžuolų, Birštono, Kepyklos, Dzūkų, Pažangos, Pušyno, Rato, Šviesos, 1-asis takas, 2-asis takas, A. Sakalausko, Ugniagesių gatvės

5.

Piliakalnio progimnazija

Pirmasis Alytus

6.

 

 

 

 

Šaltinių pagrindinė mokykla

 

 

 

Lauko g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 namai, Naujosios g. 11, 15, 54, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 106, 108, 110, 112, Žuvinto g. 3, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 7, 9, 13 namai, Šaltinių g. neporiniai namai, Kalniškės g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 namai, Ūdrijos g. 4, 6, 8, 10, l0A, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 namai, Putinų g. 2 namas ir Miklusėnų gatvė

7.

Vidzgirio pagrindinė mokykla

Kaštonų, Topolių, Statybininkų (neporiniai namai), Jaunimo, Likiškėlių (nuo 68 iki 100 poriniai namai), Sudvajų, Kernavės, Santaikos, Eiguvos, Girininkų, Vidzgirio, Lazdynų, Draustinio, Dainavos, Skalvos, Sūduvos, Birštono gatvės 

8.

„Volungės“ pagrindinė mokykla

Statybininkų (iki 48 poriniai namai), Jazminų, Volungės, Likiškėlių gatvės (neporiniai namai)

9.

Suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Iš Alytaus miesto savivaldybės teritorijos

10.

Dzūkijos pagrindinė mokykla

 

 

Nuo 1 iki 10 klasės:

Tvirtovės g., Naujosios g. 4, 6, namai, Ligoninės, Simno, Seirijų, Vakaro, Skardžio, Kauno, Mėtų, Liepų, Gilių, Medelyno, Šilelio, Upelio, Sodų, Nemuno, Tilto, Aukštoji, Varnėnų, Žalioji, Užuolankos, Vandens tako, Smėlio, Aviečių, Vilniaus (neporiniai namai), Jotvingių, Ugniagesių gatvės.

Nuo 5 iki 10 klasės:

Alyvų, Alyvų tako, Alovės, Ulonų, Ąžuolų, A. Bara­nausko, Užuovėjos, Birutės, Vytauto, J. Basanavičiaus, V. Krėvės, Aušros, S. Dariaus ir S. Girėno, A. Matučio, Sporto, Kepyklos, Daugų, Dzūkų, Gardino, Rotušės a., Gamyklos, Geležinkelio, Rugių, Apynių, Kranto, V. Kudirkos, Kurorto, Lazdijų, Liškiavos, Margio, Savanorių, Lelijų, 1-asis takas, 2-asis takas, Maironio, Miško, Pažangos, Perlojos, Pliažo, Pulko, Pušyno, Rato, Rūtų, Suvalkų, Šilo, Seinų, Šarūno, Šviesos, Bijūnų, Tulpių, Varėnos, J. Tumo-Vaižganto, M. K. Čiurlionio, Vilniaus (poriniai namai), Vyšnių, Žalgirio, Žemaitės, Bažnyčios, A. Žmuidzinavičiaus, A. Sakalausko gatvės

11.

Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

  Iš Alytaus miesto savivaldybės teritorijos

12.

Dainavos pagrindinė mokykla

 

Nuo 1 iki 10 klasės

Naujosios g. 10, 14, 12, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 namai, Vilties g. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 namai, Vingio g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 namai, Žiburio gatvė

13.

Putinų gimnazija

Iš Alytaus miesto savivaldybės teritorijos

14.

Panemunės pagrindinė mokykla

Nuo 1 iki 10 klasės:

A. Jonyno, Šaltinių (poriniai namai), Putinų (nuo 4 namo), Kalniškės (poriniai namai), Pramonės, Sanatorijos, Žirgų, Kalnėnų, Giraitės, Saulėnų, Vardos, Pašilio, Pušėnų, Rumbonių, Pievagalių, Obelų, Ūtos, Voveraičių, Artojų, Bakšių, Ūdrijos (neporiniai namai), Pievų gatvės

15.

Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

Nuo 1 iki 10 klasės:

Likiškėlių (iki 66 poriniai namai), Statybininkų (nuo 50 poriniai namai), Jurgiškių, Aukštakalnio, Poilsio, Gudalaukio, Zaidų, Girakalnio, Sūkurio, Kibirkšties, Viesulo, Turistų, Snaigių, Amatų, Žiedo, Ramuvos, Dailidžių, Krivulės, Kanklių, Kadugių, Gražinos, Stoties, Gabijos, Žuvėdrų, Vaivos, Smilgų, Jūratės, Punsko, Obelytės, Kovo 11-osios, Signatarų, J. Matulaičio, Žirgupio, Vaivorykštės, Bitininkų, Kalvių, Kurpių, Medkirčių, Malūnininkų, Sodžiaus, Puodžių, Stiklių gatvės

16.

Jotvingių gimnazija

Iš Alytaus miesto savivaldybės teritorijos

17.

Šv. Benedikto gimnazija

Iš Alytaus miesto savivaldybės teritorijos

                                                                

__________________

Į pradžią