Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-365 2019-11-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS

 

2019 m. lapkričio 28 d. Nr.  T-365

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimu Nr. T-335 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ 21 punktu, atsižvelgdama į (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)ir (duomenys neskelbtini)pateiktus prašymus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nuomoti socialinį būstą:

1. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

2. duomenys neskelbtini), Alytuje;

3. duomenys neskelbtini), Alytuje;

4. duomenys neskelbtini), Alytuje,

kaip savivaldybės būstą, rinkos kainomis ne ilgiau kaip 1 metus su galimybe pratęsti ne ilgiau kaip 1 metus, bendras pratęsimo terminas ne ilgesnis kaip 5 metai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

______________

 

Į pradžią