Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-182-A 2010-09-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIŲ NUSTATYMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIŲ NUSTATYMO

 

 2010 m. rugsėjo 30 d. Nr. T-182-A

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 72 straipsnio 9 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-70 patvirtintų VšĮ Alytaus jaunimo centro įstatų 32.3 papunkčiu, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus jaunimo centro 2010-09-01 raštą Nr. S-2 „Dėl tarpininkavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

2014 m. balandžio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-110 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimą Nr. T-4 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus jaunimo centro teikiamo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mėnesio mokesčių nustatymo“ ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimą Nr. T-149 „Dėl. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T-4 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus jaunimo centro teikiamo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mėnesio mokesčių nustatymo“ priedų pakeitimo ir papildymo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Česlovas Daugėla

______________

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. rugsėjo 30 d.

sprendimo Nr. T-182-A

priedas

 

VŠĮ ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIAI

NUO 2010 M. SPALIO 1 D.

 

Neteko galios.

2014 m. balandžio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-110 redakcija

Į pradžią