Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-110 2014-04-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIŲ NUSTATYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIŲ NUSTATYMO

 

 2014 m. balandžio 24 d.   Nr. T-110

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-24 patvirtintų Alytaus jaunimo centro įstatų 39.3 papunkčiu, atsižvelgdama į Alytaus jaunimo centro 2014-02-24 raštą Nr. S-45 „Dėl tarpininkavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-244 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos:

2.1. 2010-09-30 sprendimą Nr. T-182-A „Dėl viešosios įstaigos Alytaus jaunimo centro teikiamo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mėnesio mokesčių nustatymo“ 1 punktą;

2.2. 2011-09-29 sprendimo Nr. T-219 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-182-A „Dėl viešosios įstaigos Alytaus jaunimo centro teikiamo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mėnesio mokesčių nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo ir papildymo“;

2.3. 2012-06-28  sprendimą Nr. T-164 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. T-182-A patvirtinto priedo papildymo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. balandžio 24 d.

sprendimo Nr. T-110

priedas

 

 

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MOKESČIŲ

SĄRAŠAS

 

 

Neteko galios.

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-244 redakcija

________________________

 

Į pradžią