Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-332 2016-11-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T-332

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimu Nr. T-77 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo 15 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos  komisiją:

pirmininkė – Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja;

pirmininko pavaduotoja – Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė;

nariai:

Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja;

Sigitas Leonavičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Marytė Narmontienė, Alytaus miesto švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos vyresnioji geografijos ir kūno kultūros mokytoja metodininkė;

Renata Romanovienė, Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos pirmininkė, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vilija Sušinskienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus miesto skyriaus pirmininkė, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorė;

Romualdas Zdanavičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas, Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų koordinatorius.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią