Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-321 2016-11-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T-321

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ patvirtintos Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos (Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1487 redakcija) 3, 6, ir 10 punktais, atsižvelgdama į L. B., L. K., E. K., D. G. T., J. V., D. S., E. K. ir R. P. prašymus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nuomoti socialinį būstą kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis, vadovaujantis Savivaldybės būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo metodika:

1. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

2. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

3. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

4. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

5. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

6. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

7. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

8. (duomenys neskelbtini), Alytuje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią