Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-431 2017-04-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVOMS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVOMS

 

2017 m. balandžio 4 d. Nr.  DV-431

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-13 įsakymu Nr. DV-317 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos konkurso atrankos nuostatų 33, 34 punktus, Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso vertinimo darbo grupės 2017-03-31 posėdžio protokolą Nr. KPPt-75-(13.32),

                      s k i r i u lėšas jaunimo iniciatyvoms iš Jaunimo politikos įgyvendinimo programos 21.03.01.02 priemonės skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus pagal sąrašą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

 

______________


 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. balandžio 4 d.

įsakymo Nr. DV-431

priedas

 

JAUNIMO INICIATYVOMS SKIRTŲ LĖŠŲ IŠ JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO

PROGRAMOS

21.03.01.02 PRIEMONĖS SKATINTI JAUNIMO INICIATYVĄ, FINANSUOTI JAUNIMO VEIKLOS

PROJEKTUS SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Iniciatyvos pavadinimas

Skirta, Eur

1.

Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija“

Vaikų ir jaunimo konkursas „Ant poezijos sparnų“

278

2.

Alytaus visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“

„Mes – ateitis“

260

 

 

 

538

 

Į pradžią