Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-939 2017-07-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVOMS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVOMS

 

2017 m. liepos 28 d. Nr.  DV-939

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-07 įsakymu Nr. DV-628 (Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. DV-317 redakcija) patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos konkurso atrankos nuostatų 33, 34 punktus, Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso vertinimo darbo grupės 2017-07-25 posėdžio protokolą Nr. KPPt-227-(13.32),

                       s k i r i u  iš Švietimo programos 21.03.01.02 priemonės skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus 450 Eur Alytaus miesto mokinių tarybos iniciatyvai „Swanky Cars“.

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią