Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-305 2017-09-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-322 "DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-322 "DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS" PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr.  T-305

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimą Nr. T-322 „Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms“:

1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMOJIMO“.

                      2. Tarybos sprendimo antrąją pastraipą laikyti 1 punktu.

                      3. Papildyti 2 punktu:

                      „2. Išnuomoti Likiškėlių g. 98-37, Alytuje, esantį 39,22 kv. m bendrojo naudingo ploto vieno kambario tarnybinį butą (unikalus Nr. 1199-3002-2018:0035, registro Nr. 60/9142, pastatas, kuriame yra butas 1A5t) viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos šeimos gydytojai A. D. (g. (duomenys neskelbtini)).“

4. Papildyti 3 punktu:

„3. Nustatyti, kad nuompinigiai ir kiti su nuomojama patalpa susiję mokesčiai skaičiuojami nuo tarnybinio būsto perdavimo dienos.“

5. Papildyti 4 punktu:  

„4. Nurodyti nuomininkui per 10 dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos nuomos sutartį įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią