Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1319 2017-10-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

 

2017 m. spalio 24 d. Nr.  DV-1319

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos konkurso atrankos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-07 įsakymu Nr. DV-628 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso nuostatų tvirtinimo“ 33, 34 punktus, Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso vertinimo darbo grupės 2017-10-17 posėdžio protokolą Nr. KPPt-344,

                      s k i r i u lėšas jaunimo iniciatyvoms iš Jaunimo politikos įgyvendinimo programos 21.03.01.02 priemonės skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus 300 Eur Alytaus neformaliojo švietimo centro „Tolerancija“ vaikų ir jaunimo etnokultūriniam festivaliui „Kartu smagu“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią