Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-226 2018-08-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS

 

2018 m. rugpjūčio 30 d.  Nr.  T-226

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 31 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, atsižvelgdama į A. M., Z. B., V. S., V. T., L. K., R. P., A. Č. ir V. M. pateiktus prašymus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nuomoti socialinį būstą, kaip savivaldybės būstą, rinkos kainomis:

1. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

2. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

3. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

4. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

5. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

6. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

7. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

8. (duomenys neskelbtini), Alytuje;

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius 

______________

 

Į pradžią