Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-199 2019-03-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ (21.01.02.09), FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ (21.01.02.09), FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 7 d. Nr.  DV-199

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-36 patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės 2019 metu biudžetu, Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimu Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T-332 sudarytos Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos komisijos 2019 m. vasario 26 d. rekomendaciją,

t v i r t i n u  Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų (21.01.02.09), finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, paskirstą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 7 d.

įsakymu Nr.  DV-199

 

 

2019 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ (21.01.02.09), FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, PASKIRSTA

 

 

Eil. Nr.

Programos vykdytojas

Programos pavadinimas

Skiriama suma, Eur

1.

VšĮ Alytaus verslo konsultacinis centras (Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platforma) (kodas 149685361)

Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platforma 2019

1 700,00

2.

Asociacija „I Alytus“ (kodas 304415858)

Namai toli nuo namų

1 100,00

3.

Alytaus trečiojo amžiaus universitetas (kodas 301737576)

Socialinė integracija į visuomenę per mokymąsi

1 200,00

4.

Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija“ (kodas 304127368)

Lenkų kultūra ir kalbos pradžiamokslis

800,00

5.

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas (kodas 190973322)

Tradicinių audinių marginimo būdai

600,00

6.

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas (kodas 190973322)

Riešinių mezgimo užsiėmimai

600,00

7.

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas (kodas 190973322)

Buitinių keraminių dirbinių lipdymas

700,00

8.

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas (kodas 190973322)

Lipdyti indai ir jų dekoravimas

700,00

9.

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas (kodas 190973322)

Skaitmeninės fotografijos ir filmavimo pagrindai

600,00

10.

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas (kodas 190973322)

Pintinių pynimas iš vytelių

900,00

11.

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas (kodas 190973322)

Dekoratyvinės žalvario saulutės gamyba

900,00

12.

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas (kodas 190973322)

Dekoratyviniai suvenyriniai keramikos dirbiniai

700,00

 

 

Iš viso

10 500,00

 

 

________________________

 

 

Į pradžią