Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 24429 Rodyti po:
1. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
3. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
4. DĖL KONKURSO ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI
5. SAUGAUS EISMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
6. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
7. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
8. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
9. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIU
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL MATERIALINIŲ IR FINANSINIŲ RESURSŲ SKYRIMO FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS ĮGYVENDINANČIOMIS ĮSTAIGOMS“ PROJEKTO NORMATYVŲ ANALIZĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO
11. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS FINANSUOTI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO ANALIZĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO DARBO KARANTINO LAIKOTARPIU
14. DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ SUTEIKTI MOKESTINES LENGVATAS DĖL SUSIKLOSČIUSIOS VALSTYBINIO LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR/AR KARANTINO VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOJE NAGRINĖJIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-07-09 ĮSAKYMO NR. DV-448 „DĖL PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
16. DĖL EISMO RIBOJIMO
17. DĖL ŽEMĖS SKLYPO RADŽIŪNŲ G. 19A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
18. DĖL ŽEMĖS SKLYPO RADŽIŪNŲ G. 19A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
19. DĖL GENIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
20. DĖL GENIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
21. FRAKCIJŲ ATSTOVŲ, KOMITETŲ PIRMININKŲ IR TARYBOS NARIŲ, NEPRIKLAUSANČIŲ JOKIAI FRAKCIJAI, PASITARIMO ROTOKOLAS
22. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 14-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
24. DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL MATERIALINIŲ IR FINANSINIŲ RESURSŲ SKYRIMO FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS ĮGYVENDINANČIOMIS ĮSTAIGOMS“ PROJEKTO NORMATYVŲ ANALIZĖS DARBO GRUPĘ
25. DĖL DELEGAVIMO Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS FINANSUOTI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO ANALIZĖS DARBO GRUPĘ
26. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 14-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR.T-40 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-30 SPRENDIMO NR.T-128 „DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO IR ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR.T-77 „DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĘ MOKYKLĄ PRIJUNGIANT JĄ PRIE ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-30 SPRENDIMO NR.T-129 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR PAVADINIMO PAKEITIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR.T-76 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR PAVADINIMO PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
32. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIRGŲ G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
33. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIRGŲ G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
34. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO
35. DĖL BUTŲ PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO
36. JUNGTINIO KOMITETŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS
37. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „DIAGNOSTIKA, GYDYMAS IR REABILITACIJA. TARPVALSTYBINIS SAUGUMAS COVID-19 EROJE“
38. DĖL NUOMININKŲ ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO
39. DĖL UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
40. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PABALIŲ G. 12, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
41. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
42. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
43. JUNGTINIO KOMITETŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS
44. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
45. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 2020 M. ASIGNAVIMŲ PLANO KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO
46. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
47. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
48. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
49. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
50. DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (4 PRIEDAS)

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis