Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 41322
Rasta dokumentų: 143 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
4. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ SUSITARIMU SUDAROMĄ ALYTAUS TRIŠALĘ TARYBĄ
5. DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJĄ
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
7. DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU
8. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2018 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI
9. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
11. DĖL JURGITOS ŠUKEVIČIENĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJA
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO
13. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
14. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
15. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
16. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
17. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2018 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
18. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VEIKLOS, 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITOMS IR FINANSINIŲ BEI IŽDO ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
19. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 57-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
20. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 56-ASIS POSĖDIS
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
22. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
23. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO
25. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
26. DĖL VALĖS GIBIENĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJA
27. DĖL TAUTVYDO TAMULEVIČIAUS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU
28. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
29. DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUDAROMĄ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTĮ
30. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 45-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
31. DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJĄ
32. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
34. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS, STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ VIZIJOS IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ VERTINIMO, 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITOMS IR FINANSINIŲ BEI IŽDO ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
35. 1 PRIEDAS
36. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2017 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI
37. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
38. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
39. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO
41. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
42. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2017 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
43. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
44. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 43-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
45. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
46. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 42-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
47. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 41-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2017-10-03 POTVARKIO NR. M-52 „DĖL RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ METODIKOS PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
50. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 39-ASIS POSĖDIS

PirmasAnkstesnysis123KitasPaskutinis