Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 25529 Rodyti po:
101. DĖL EISMO SUSTABDYMO
102. DĖL VARĖNOS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
103. DĖL VARĖNOS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
104. DĖL LAKŪNŲ, UOSIŲ IR BERŽŲ GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
105. DĖL LAKŪNŲ, UOSIŲ IR BERŽŲ GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
106. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-09 ĮSAKYMO NR. DV-496 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIURSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEJĖ“ PAKEITIMO
107. DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO RADŽIŪNŲ G. 17, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO
108. DĖL VIENKARTINIŲ LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
109. 9-OSIOS TARYBOS 17-ASIS POSĖDIS
110. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
111. DĖL NERINGOS RINKEVIČIŪTĖS ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS PAREIGŲ
112. DĖL ROLANDO JUONIO ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ
113. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR. T-64 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
114. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
115. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR.T-120 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS KOORDINAVIMO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
116. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
117. DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
118. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
119. DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MAIRONIO G. 22, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO
120. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-06-09 ĮSAKYMO NR. DV-496 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIURSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEJĖ“ PAKEITIMO
121. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
122. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
123. 1 PRIEDAS. 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
124. 2 PRIEDAS. 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
125. 4 PRIEDAS. 2020 M. BIUDŽETO TIKSLINIMŲ LENTELĖ
126. 3 PRIEDAS. 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
127. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
128. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 2020–2021 M. M. PROGRAMAS, GRUPIŲ JOSE SKAIČIŲ IR MODELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
129. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PERKELTI SAVIVALDYBĖS BŪSTĄ Į SOCIALINIO BŪSTO FONDĄ
130. DĖL PASTATŲ JUOZAPAVIČIAUS G. 33, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
131. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-245 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
132. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
133. JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ SUTEIKTI MOKESTINES LENGVATAS DĖL SUSIKLOSČIUSIOS VALSTYBINIO LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR/AR KARANTINO VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOJE NAGRINĖJIMO DARBO GRUPĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
134. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-13 ĮSAKYMO NR. DV-1278 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ CENTRALIZUOTO BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
135. DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO
136. DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMO KONTROLĖS KOMISIJĄ
137. DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAI TAIKANT SKATINIMO PRIEMONĘ GYDYTOJUI
138. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
139. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
140. 1 PRIEDAS. 2019 M. BIUDŽETO PAJAMOS
141. 2 PRIEDAS. BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA
142. 3 PRIEDAS. BIUDŽETO IŠLAIDOS
143. 4 PRIEDAS. AUDITO IŠVADA
144. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
145. 1 PRIEDAS. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
146. 2 PRIEDAS. KONSOLIDAVIMO ATASKAITOS
147. 3 PRIEDAS. AUDITO IŠVADA
148. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ KAŠTONŲ G. 3, ALYTUJE, NUOMOS NE KONKURSO BŪDU
149. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-06-25 SPRENDIMO NR. T-220 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2020–2021 M. M. SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
150. PRIEDAS. DAINAVOS PROGIMNAZIJOS RAŠTAS

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis