Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 24422 Rodyti po:
101. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „DREVINUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
102. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
103. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS
104. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 „DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO“, PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO IR PRITARIMO KEITIMUI
105. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO (PRIEDAS)
106. DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ PATEIKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO, RENGIANT KVARTALŲ DETALIŲJŲ PLANŲ KOREGAVIMĄ, DARBO GRUPĖS SUDARYMO
107. DĖL PROJEKTO „MEILĖS LABIRINTAS" ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
108. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-03-31 ĮSAKYMO NR. DV-262 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO ĮPAREIGOJIMO BENDRADARBIAUTI SU NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ALYTAUS DEPARTAMENTU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
109. DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANTIEMS DARBUOTOJAMS
110. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
111. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
112. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-31 ĮSAKYMO NR. DV-77 „DĖL PAVEDIMO TIKRINTI, AR PAGAL SAVIVALDYBĖS PROGRAMĄ ATNAUJINAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ STATYBOS RANGOS AKTUOSE NURODYTI DARBAI ATITINKA INVESTICIJŲ PLANE NURODYTAS PRIEMONES“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
113. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-22 ĮSAKYMO NR. DV-49 „DĖL GYVENAMOJO NAMO SU ŽEMĖS SKLYPU IR BUTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO, GYVENAMOJO NAMO SU ŽEMĖS SKLYPU IR BUTO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO, PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
114. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-05 ĮSAKYMO NR. DV-377 ,,DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJAMS“ PAKEITIMO
115. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-21 ĮSAKYMO NR. DV-1550 „DĖL FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
116. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SANATORIJOS G. 31B, ALYTUJE, PADALIJIMO BEI NAUDOJIMO REGLAMENTŲ NUSTATYMO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMUI, KOREGUOJANT STATINIŲ STATYBOS ZONĄ IR STATYBOS RIBĄ TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO METU
117. DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
118. DĖL VAIVORYKŠTĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
119. DĖL VAIVORYKŠTĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
120. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
121. DĖL EISMO RIBOJIMO
122. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
123. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
124. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOMPLEKSINIO DERINIMO PROTOKOLAS
125. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOMPLEKSINIO DERINIMO PROTOKOLAS (1 PRIEDAS)
126. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOMPLEKSINIO DERINIMO PROTOKOLAS (2 PRIEDAS)
127. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOMPLEKSINIO DERINIMO PROTOKOLAS (3 PRIEDAS)
128. ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖS LAUROS RADZEVIČIŪTĖS
129. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
130. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-25 ĮSAKYMO NR. DV-786 „DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO IR JŲ PAVADAVIMO“ PAKEITIMO
131. DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBUOTOJAMS
132. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-07-09 ĮSAKYMO NR. DV-448 „DĖL PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
133. DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
134. DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS IŠDAVIMO, MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ, MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE, TARP JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, IR (AR) KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, TARIFŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
135. DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS
136. DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS. PRIEDAS. POSĖDŽIO PROTOKOLAS
137. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-255 „DĖL B. SEMEŠKIENĖS PASKYRIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
138. DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO
139. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
140. DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.02.06), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), PASKIRSTOS TVIRTINIMO IR MAKSIMALAUS VAIKŲ SKAIČIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖJE NUSTATYMO
141. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
142. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-12-21 ĮSAKYMO NR. DV-1269 „DĖL STATYBOS DARBŲ TRIUKŠMO KONTROLIERIAUS PASKYRIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
143. DĖL EISMO RIBOJIMO IR SUSTABDYMO
144. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-28 ĮSAKYMO NR. DV-1564 „DĖL ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITMO
145. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-04-23 ĮSAKYMO NR. DV-353 „DĖL ĮGALIOJIMO ORGANIZUOTI VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRAS“ PAKEITIMO
146. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 13-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
147. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO SRITYJE VEIKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO BŪDŲ NUSTATYMO IR KRITERIJŲ PATVIRTINIMO
148. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS, FIZINIO AKTYVUMO SPORTO SRITYJE VEIKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, VEIKLOS FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, BŪDO NUSTATYMO IR KRITERIJŲ PATVIRTINIMO
149. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
150. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis