Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 24497 Rodyti po:
151. DĖL UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
152. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŽEMĖS SKLYPĄ ULONŲ G. 67A, ALYTUJE
153. AIŠKINAMOJO RAŠTO 1 PRIEDAS. SPRENDIMAS T-111
154. AIŠKINAMOJO RAŠTO 2 PRIEDAS. RC IŠRAŠAS
155. AIŠKINAMOJO RAŠTO 3 PRIEDAS. ŽEMĖS SKLYPO PLANAS
156. AIŠKINAMOJO RAŠTO 4 PRIEDAS. REGIA
157. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO, NAUDOJIMO IR ELGESIO TAISYKLIŲ“ IR 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
158. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
159. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO
160. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-277 „DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
161. 1 PRIEDAS. DĖL E. JURČIENĖS DELEGAVIMO
162. 2 PRIEDAS. E. JURČIENĖS SUTIKIMAS
163. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, JO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
164. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-01 SPRENDIMO NR. T-290 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR DARŽELIŲ-MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ MAITINIMO“ PAKEITIMO
165. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
166. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-20 ĮSAKYMO NR. DV-41 „DĖL AUTOMOBILIO „ŠKODA OCTAVIA“, VALST. NR. LHA608, KURO NORMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
167. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-08 ĮSAKYMO NR. DV-12 „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
168. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. DV- 268 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ (PRIEMONIŲ) KOORDINATORIŲ, APSKAITĄ TVARKANČIŲ DARBUOTOJŲ IR JŲ ATLIEKAMŲ FUNKCIJŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
169. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. DV- 268 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ (PRIEMONIŲ) KOORDINATORIŲ, APSKAITĄ TVARKANČIŲ DARBUOTOJŲ IR JŲ ATLIEKAMŲ FUNKCIJŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
170. DĖL ĮGALIOJIMO ATLIKTI ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI TEISĘ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, TIKRINIMO VEIKSMUS
171. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
172. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
173. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS. PRIEDAS. TERITORIJOS SCHEMA
174. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-05-29 SPRENDIMO NR. T-108 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
175. DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO IR NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
176. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO
177. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
178. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „DREVINUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
179. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
180. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS
181. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 „DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO“, PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO IR PRITARIMO KEITIMUI
182. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO (PRIEDAS)
183. DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ PATEIKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO, RENGIANT KVARTALŲ DETALIŲJŲ PLANŲ KOREGAVIMĄ, DARBO GRUPĖS SUDARYMO
184. DĖL PROJEKTO „MEILĖS LABIRINTAS" ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
185. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-03-31 ĮSAKYMO NR. DV-262 ,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO ĮPAREIGOJIMO BENDRADARBIAUTI SU NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ALYTAUS DEPARTAMENTU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
186. DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANTIEMS DARBUOTOJAMS
187. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
188. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
189. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-31 ĮSAKYMO NR. DV-77 „DĖL PAVEDIMO TIKRINTI, AR PAGAL SAVIVALDYBĖS PROGRAMĄ ATNAUJINAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ STATYBOS RANGOS AKTUOSE NURODYTI DARBAI ATITINKA INVESTICIJŲ PLANE NURODYTAS PRIEMONES“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
190. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-22 ĮSAKYMO NR. DV-49 „DĖL GYVENAMOJO NAMO SU ŽEMĖS SKLYPU IR BUTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO, GYVENAMOJO NAMO SU ŽEMĖS SKLYPU IR BUTO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO, PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
191. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-05 ĮSAKYMO NR. DV-377 ,,DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJAMS“ PAKEITIMO
192. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-21 ĮSAKYMO NR. DV-1550 „DĖL FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
193. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SANATORIJOS G. 31B, ALYTUJE, PADALIJIMO BEI NAUDOJIMO REGLAMENTŲ NUSTATYMO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMUI, KOREGUOJANT STATINIŲ STATYBOS ZONĄ IR STATYBOS RIBĄ TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO METU
194. DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
195. DĖL VAIVORYKŠTĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
196. DĖL VAIVORYKŠTĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
197. DĖL VAIVORYKŠTĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
198. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
199. DĖL EISMO RIBOJIMO
200. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis