Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: Taryba
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 6016 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS SUTEIKIMO
5. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
6. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PERKELTI SAVIVALDYBĖS BŪSTĄ Į SOCIALINIO BŪSTO FONDĄ
8. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ KAŠTONŲ G. 3, ALYTUJE, NUOMOS NE KONKURSO BŪDU
9. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-06-25 SPRENDIMO NR. T-220 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2020–2021 M. M. SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 2020–2021 M. M. PROGRAMAS, GRUPIŲ JOSE SKAIČIŲ IR MODELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ DYDŽIO VIENAM NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOJE DALYVAUJANČIAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR. T-64 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR. T-69 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS LAUKO STADIONO REMONTO PROJEKTUI PAGAL SPORTO RĖMIMO FONDO SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, FINANSAVIMO KONKURSĄ“ PAKEITIMO
17. DĖL PRITARIMO PROJEKTAVIMUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS UŽSAKOVO FUNKCIJAS
18. DĖL NERINGOS RINKEVIČIŪTĖS ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS PAREIGŲ
19. DĖL ROLANDO JUONIO ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 16-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-97 „DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
22. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMOJIMO
23. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
24. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PATIKĖJIMO TEISE
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRUI
26. DĖL LEIDIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE PARDUOTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-85 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO
28. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-257 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
30. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI KONKURSINĖJE ATRANKOJE IR PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
31. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-222 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
33. DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-130 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
35. DĖL UAB „VEKTRONA“ ATLEIDIMO NUO 2019 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
38. DĖL PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
40. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TVIRTOVĖS G. 7, ALYTUJE, NUOMOS NE KONKURSO BŪDU
41. DĖL PRITARIMO GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO LANKŲ G. 14, ALYTUJE, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PAKEITIMO
43. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO IR KAI KURIŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
44. DĖL PRITARIMO 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOS „KŪRYBIŠKA EUROPA“ KULTŪROS PAPROGRAMĖS PROJEKTUI „ŽMONIŲ GALIA PARTNERYSTĖJE“ („PEOPLE POWER PARTNERSHIP“)
45. DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO KŪRYBINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
48. DĖL PAVEDIMO VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI IR JO ĮGALIOJIMO
49. DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS SPECIALIŲJŲ IR LAVINAMŲJŲ KLASIŲ IŠKĖLIMO Į ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJĄ
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-06-25 SPRENDIMO NR. T-218 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS, KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis