Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: Taryba
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 6073 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 23-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2030 METŲ VIZIJOS IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO TVIRTINTI SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠĄ IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠĄ, IR PERKELTI SAVIVALDYBĖS BŪSTĄ Į SOCIALINIO BŪSTO FONDĄ
5. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
6. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
7. DĖL PATALPŲ STUDENTŲ G. 13-2, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
8. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI TARNYBAI
9. DĖL UAB „HANSA FLEX HIDRAULIKA“ 2020 M. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO
10. DĖL UAB „PREMIUM OILS“ 2020 M. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO
11. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB VIRPIL INVESTICIJŲ SUTARČIAI
12. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 7, ALYTAUS MIESTE, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
13. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
14. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS ĮSTATŲ TVIRTINIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-06-25 SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS FINANSUOTI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
16. DĖL ALYTAUS DAILĖS MOKYKLOS TEIKIAMŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO, PAPILDANČIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ, UGDYMO IR KITŲ PASLAUGŲ 2020–2021 MOKSLO METAIS IR GRUPIŲ SKAIČIAUS SĄRAŠO PATVIRTINIMO
17. DĖL ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO, PAPILDANČIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ, UGDYMO IR KITŲ PASLAUGŲ 2020–2021 MOKSLO METAIS IR GRUPIŲ SKAIČIAUS SĄRAŠO PATVIRTINIMO
18. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ IR GRUPIŲ SKAIČIAUS 2020–2021 MOKSLO METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-6 „DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR PAKEITIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-7 „DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-09-11 SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL ROLANDO JUONIO ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIEKTORIAUS PAREIGŲ“ PAKEITIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
24. DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS STEIGIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ATSTOVO DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJĄ
26. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SPORTAS VISIEMS"
27. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI
28. DĖL UAB „RERIJA“ 2020 METŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ SUMAŽINIMO
29. DĖL UAB „GLASS LT“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
30. DĖL UAB „SAUKESTA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
31. DĖL SUTIKIMO LIKVIDUOTI VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURĄ
32. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
33. DĖL STATINIŲ, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR SAVININKAI NEŽINOMI), NUSTATYMO, APSKAITYMO, DOKUMENTŲ PATEIKIMO PRIPAŽINTI STATINIUS BEŠEIMININKIAIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
34. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
35. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI
36. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
37. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
38. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2015-11-17 SUTARTIES NR. SR-1849(38.5) PRATĘSIMUI
39. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS
40. DĖL PRITARIMO OBJEKTŲ PROJEKTAVIMUI BEI PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ, RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ RŪŠIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKO PARKŲ ŽALIAVINĖS MEDIENOS IR (AR) MIŠKO KIRTIMO LIEKANŲ KAINŲ NUSTATYMO
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-10-31 SPRENDIMO NR. T-313 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ PARDUODAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
44. DĖL PRITARIMO ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-06-25 SPRENDIMO NR. T-230 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS“ PAKEITIMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS 21.02.01.13 ĮGYVENDINTI INICIATYVĄ „STUDIJUOK ALYTUJE“ VIENKARTINĖS STIPENDIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
47. DĖL PRITARIMO „PROGRAMUOKITE SAVO ATEITĮ“ IR STEAM UGDYMO POPULIARINIMO IR ĮTRAUKIMO, KURIANT INOVACIJŲ KULTŪRĄ MOKYKLOJE, PROJEKTAMS
48. DĖL VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis