Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: Taryba
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 5791 Rodyti po:
1. DĖL ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO
2. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „GILMERA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI
3. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
4. DĖL ALYTAUS DAILĖS MOKYKLOS TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO
5. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 10-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
7. DĖL NEGYVENAMOJO PASTATO, STATINIO PATALPOS NUOMOS 1999-12-17 SUTARTIES NR. 109 NUTRAUKIMO IR NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ROTUŠĖS A.2, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU
8. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-23 SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJOS DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ LIKVIDAVIMO IR LIKVIDATORIAUS PASKYRIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-311 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-407 „DĖL SUTIKIMO PERLEISTI NUOMOS TEISĘ Į VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ (JO DALĮ), REIKALINGĄ PERLEIDŽIAMAM STATINIUI AR ĮRENGINIUI (JŲ DALIMS) EKSPLOATUOTI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
14. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, ALYTUJE, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
15. DĖL UAB „GLASS LT“ ATLEIDIMO NUO 2019 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
16. DĖL UAB „PREMIUM OILS“ 2019 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO
17. DĖL UAB „PREMIUM OILS“ 2019 M. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-245 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
19. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
21. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
22. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2015-06-29 SUTARTIES NR. SR-926(38.5) IR 2015-04-15 SUTARTIES NR. SR-615(38.5) ATNAUJINIMUI
23. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ (GARAŽO) LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
24. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
25. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ROTUŠĖS A. 4, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
26. DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-285 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE NUSTATYMO“ IR 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR.T- 240 „DĖL ALYTAUS DAILĖS MOKYKLOS TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIO PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ MĖNESIO MOKESČIO IR KITŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ MĖNESIO MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
30. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS LAUKO STADIONO REMONTO PROJEKTUI PAGAL SPORTO RĖMIMO FONDO SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, FINANSAVIMO KONKURSĄ
31. DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO 2020 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGOMŲ VIETINIO REIKŠMINGUMO LYGMENS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PASKELBIMO
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-22 SPRENDIMO NR. T-343 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
34. DĖL PRITARIMO VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
35. DĖL PRITARIMO MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-10-31 SPRENDIMO NR. T-344 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 9-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
39. DĖL TEISĖS ATLIKTI CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS FUNKCIJAS SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJŲ
42. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ
43. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-10-08 SPRENDIMO NR. T-207 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-189 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-186 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-135 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-134 „DĖL JURGITOS ŠUKEVIČIENĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJA“ PAKEITIMO
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-23 SPRENDIMO NR. T-139 „DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis