Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: Taryba
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 5955 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 15-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
2. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS FINANSUOTI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
8. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
9. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS
10. DĖL PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA" TURTO PERĖMIMO
12. DĖL NUOMININKŲ ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO
13. DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
14. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2021 M. FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO
15. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, PAŽYMĖTŲ 1-63, 1-64, 1-67, 1-68, 1-96, NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
16. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
17. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
18. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LELIJŲ G. 44, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
21. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2015-07-17 SUTARTIES NR. SR-985(38.5) ATNAUJINIMUI
22. DĖL UAB „SAUKESTA“ 2019 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO
23. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS JAUNIMO CENTRUI
24. DĖL PRITARIMO DAUGIAFUNKCĖS LEDO ARENOS INFRASTRUKTŪROS STATYBOS, ĮVEIKLINIMO IR PRITAIKYMO VISUOMENĖS REIKMĖMS INVESTICINIO PROJEKTO RENGIMUI
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TURTINIU ĮNAŠU
26. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
27. DĖL KONKURSO ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS, KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR. T-79 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS, KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
31. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2020–2021 M. M. SĄRAŠO PATVIRTINIMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-23 SPRENDIMO NR. T-175 „DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
33. DĖL ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS LIKVIDATORIAUS
34. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-10-31 SPRENDIMO NR. T-353 „DĖL ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS“ PAKEITIMO
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2020–2021 M. M. NUSTATYMO
37. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ UŽ NUSTATYTĄ SAVAITINIŲ KONTAKTINIŲ VALANDŲ SKAIČIŲ PATVIRTINIMO
38. DĖL KAI KURIŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
39. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS VISUOMENINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ALYTUJE IR BIALA PISKOJE, PROJEKTO LT-PL-4R-285 VYKDYMUI ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOJE
40. DĖL „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS VISUOMENINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ALYTUJE IR GIZYCKE, PROJEKTO LT-PL-2S-130 TĘSTINUMO UŽTIKRINIMO
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS
42. DĖL PRITARIMO ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
43. DĖL PRITARIMO TRIŠALEI DARBO VIETŲ IŠLAIKYMO SUTARČIAI
44. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO MAŽOSIOS SPORTO SALĖS IR PERSIRENGIMO PATALPŲ REMONTO IR PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PROJEKTUI „SPORTUOTI GALI VISI"
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
46. DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ PRIORITETINIŲ KRYPČIŲ PATVIRTINIMO
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
48. DĖL PRITARIMO SOSNOVSKIO BARŠČIO NAIKINIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 14-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis