Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: Taryba
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 6019 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 19-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
2. DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGŲ PRIEŠ TERMINĄ DĖL NEPASITIKĖJIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
7. DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS SUTEIKIMO
8. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
9. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PERKELTI SAVIVALDYBĖS BŪSTĄ Į SOCIALINIO BŪSTO FONDĄ
11. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ KAŠTONŲ G. 3, ALYTUJE, NUOMOS NE KONKURSO BŪDU
12. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
13. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-06-25 SPRENDIMO NR. T-220 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2020–2021 M. M. SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 2020–2021 M. M. PROGRAMAS, GRUPIŲ JOSE SKAIČIŲ IR MODELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ DYDŽIO VIENAM NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOJE DALYVAUJANČIAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR. T-64 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR. T-69 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS LAUKO STADIONO REMONTO PROJEKTUI PAGAL SPORTO RĖMIMO FONDO SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, FINANSAVIMO KONKURSĄ“ PAKEITIMO
20. DĖL PRITARIMO PROJEKTAVIMUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS UŽSAKOVO FUNKCIJAS
21. DĖL NERINGOS RINKEVIČIŪTĖS ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS PAREIGŲ
22. DĖL ROLANDO JUONIO ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 16-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-97 „DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
25. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMOJIMO
26. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
27. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PATIKĖJIMO TEISE
28. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRUI
29. DĖL LEIDIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE PARDUOTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-85 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO
31. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-257 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
33. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI KONKURSINĖJE ATRANKOJE IR PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
34. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-222 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
36. DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-130 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
38. DĖL UAB „VEKTRONA“ ATLEIDIMO NUO 2019 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
41. DĖL PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
43. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TVIRTOVĖS G. 7, ALYTUJE, NUOMOS NE KONKURSO BŪDU
44. DĖL PRITARIMO GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO LANKŲ G. 14, ALYTUJE, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PAKEITIMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO IR KAI KURIŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
47. DĖL PRITARIMO 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOS „KŪRYBIŠKA EUROPA“ KULTŪROS PAPROGRAMĖS PROJEKTUI „ŽMONIŲ GALIA PARTNERYSTĖJE“ („PEOPLE POWER PARTNERSHIP“)
48. DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO KŪRYBINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis