Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: Taryba
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 5905 Rodyti po:
51. DĖL PRITARIMO UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ VADOVO IR ĮMONĖS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
52. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
53. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-22 SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
54. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
55. DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ, KURIŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMO NEREGLAMENTOJA KITI TEISĖS AKTAI, KAINŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
56. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR JO VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
57. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
58. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
59. DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
60. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
61. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO IR JO VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI R FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
62. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
63. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
64. DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO 2021 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
65. DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
66. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
67. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS PLANUI
68. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
69. DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO IR ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
70. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR PAVADINIMO PAKEITIMO“ PAKEITIMO
71. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-03-28 TARYBOS SPRENDIMO NR. T-101 „DĖL ALYTAUS MIESTO MOKYKLŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1.1 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
72. DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDYMĄ ALYTAUS JAUNIMO CENTRE IR ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRE KARANTINO METU NETAIKYMO
73. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
74. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
75. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
76. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2020–2022-ŲJŲ METŲ STRATEGINIAM VEIKLOS PLANUI
77. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS POŽEMINIO VANDENS MONITORINGO 2020–2023 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO IR LĖŠŲ JAI VYKDYTI SKYRIMO
78. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO UŽSAKOVO FUNKCIJAS
79. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS
80. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
81. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
82. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
83. DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
84. DĖL UAB „HANSA FLEX HIDRAULIKA“ 2019 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO
85. DĖL UAB „HANSA FLEX HIDRAULIKA“ 2019 M. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO
86. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „GLASS LT“ 2017-12-05 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SR-1795 PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO
87. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „GLASS LT“ 2015-03-02 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-3-(57.5) PAKEITIMO
88. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR AB „KAUNO GRŪDAI“ 2018-05-03 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-24 PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO
89. DĖL ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES SU UAB „KAUNO GRŪDAI“ NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ ŠALIŲ SUSITARIMU
90. DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR PAVADINIMO PAKEITIMO
91. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĘ MOKYKLĄ PRIJUNGIANT JĄ PRIE ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS
92. DĖL ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS LIKVIDAVIMO
93. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS, KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
94. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-344 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUS-DARŽELIUS IR MOKYKLAS-DARŽELIUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
95. DĖL UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIO NUSTATYMO
96. DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS NORMATYVŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS NUSTATYMO
97. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
98. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-05-30 SPRENDIMO NR. T-143 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
99. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
100. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis