Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: Taryba
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 5905 Rodyti po:
101. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ NUOMOS IŠ FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ IR JŲ SUBNUOMOS ASMENIMS IR ŠEIMOMS, TURINTIEMS TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
102. DĖL 2015-04-23 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-644(38.5) PRATĘSIMO
103. DĖL 2015-04-17 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-631(38.5) PRATĘSIMO
104. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-12-18 SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL INVESTAVIMO ALYTAUS PRAMONĖS PARKE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
105. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „DURGA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI
106. DĖL ŽEMĖS SKLYPO LANKŲ G. 14, ALYTUJE, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
107. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
108. DĖL VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO VILNIAUS IR ALYTAUS APSKRITYSE 2020-03-06 TEIKIMO NR.(5.1.)-TR1-9 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR.T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJŲ“ PANAIKINIMO
109. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-25 SPRENDIMO NR. T-240 „DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBĄ“ PAKEITIMO
110. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-290 „DĖL VŠĮ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
111. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ 1.3 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
112. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-234 „DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBĄ“ PAKEITIMO
113. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBĄ“ PAKEITIMO
114. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
115. DĖL ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO
116. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „GILMERA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI
117. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
118. DĖL ALYTAUS DAILĖS MOKYKLOS TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO
119. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 10-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
120. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
121. DĖL NEGYVENAMOJO PASTATO, STATINIO PATALPOS NUOMOS 1999-12-17 SUTARTIES NR. 109 NUTRAUKIMO IR NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ROTUŠĖS A.2, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU
122. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS
123. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
124. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-23 SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJOS DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
125. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ LIKVIDAVIMO IR LIKVIDATORIAUS PASKYRIMO
126. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-311 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
127. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-407 „DĖL SUTIKIMO PERLEISTI NUOMOS TEISĘ Į VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ (JO DALĮ), REIKALINGĄ PERLEIDŽIAMAM STATINIUI AR ĮRENGINIUI (JŲ DALIMS) EKSPLOATUOTI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
128. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, ALYTUJE, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
129. DĖL UAB „GLASS LT“ ATLEIDIMO NUO 2019 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
130. DĖL UAB „PREMIUM OILS“ 2019 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO
131. DĖL UAB „PREMIUM OILS“ 2019 M. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO
132. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-245 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
133. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
134. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
135. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
136. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2015-06-29 SUTARTIES NR. SR-926(38.5) IR 2015-04-15 SUTARTIES NR. SR-615(38.5) ATNAUJINIMUI
137. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ (GARAŽO) LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
138. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
139. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ROTUŠĖS A. 4, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
140. DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
141. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-285 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE NUSTATYMO“ IR 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
142. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR.T- 240 „DĖL ALYTAUS DAILĖS MOKYKLOS TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIO PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
143. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ MĖNESIO MOKESČIO IR KITŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ MĖNESIO MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
144. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS LAUKO STADIONO REMONTO PROJEKTUI PAGAL SPORTO RĖMIMO FONDO SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, FINANSAVIMO KONKURSĄ
145. DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO 2020 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
146. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGOMŲ VIETINIO REIKŠMINGUMO LYGMENS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PASKELBIMO
147. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-22 SPRENDIMO NR. T-343 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
148. DĖL PRITARIMO VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
149. DĖL PRITARIMO MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
150. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-10-31 SPRENDIMO NR. T-344 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis