Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: Taryba
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 5905 Rodyti po:
151. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 9-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
152. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
153. DĖL TEISĖS ATLIKTI CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS FUNKCIJAS SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
154. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
155. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJŲ
156. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ
157. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ
158. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
159. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-10-08 SPRENDIMO NR. T-207 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
160. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-189 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
161. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-186 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
162. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-135 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
163. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-134 „DĖL JURGITOS ŠUKEVIČIENĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJA“ PAKEITIMO
164. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-23 SPRENDIMO NR. T-139 „DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU“ PAKEITIMO
165. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
166. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
167. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
168. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO
169. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
170. DĖL 2018-05-24 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIES NR. 2SUN-45-(14.2.56.) / SRN-35-(32.26.) NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR PANAUDOS TEISIŲ IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO
171. DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1996-07-04 SPRENDIMO NR. 621 „DĖL GATVIŲ IR PARKO PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO
172. DĖL AB „KAUNO GRŪDAI“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
173. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
174. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO
175. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ PASTATŲ NUSIDĖVĖJIMUI ATKURTI NORMATYVŲ IR RINKOS PATAISOS KOEFICIENTŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIAMS APMOKĖTI NUSTATYMO“ PAKEITIMO
176. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
177. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2015-02-02 SUTARTIES NR. N-02/2015 IR 2015-04-07 SUTARTIES NR. N-03/2015 ATNAUJINIMUI
178. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-28 SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
179. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
180. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
181. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ DYDŽIO VIENAM NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOJE DALYVAUJANČIAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
182. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-11-28 SPRENDIMO NR. T-375 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO
183. DĖL ALYTAUS DAILĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO
184. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO SRIČIŲ NUSTATYMO
185. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
186. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO Nr. T-145 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
187. DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI PRIE 2018 M. SPALIO 4 D. MEMORANDUMO DĖL BENDRADARBIAVIMO SIEKIANT DIDINTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMĄ
188. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
189. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 8-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
190. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-280 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO MĖNESIO PASLAUGŲ KAINŲ SPORTO ŠAKŲ ORGANIZUOTŲ GRUPIŲ SPORTININKAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR ATSISKAITYMO BŪDO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
191. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-75 „DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
192. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
193. DĖL PRITARIMO 2014–2020 M. LIETUVOS IR RUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTUI „KURIANT TILTUS: TURIZMO IR KULTŪROS VYSTYMAS SOVETSKO IR ALYTAUS REGIONUOSE“
194. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-19 „DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS MOKAMOS PASLAUGOS – GRIPO TESTO KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
195. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-10-31 SPRENDIMO NR. T-237 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
196. DĖL PRITARIMO GERIATRIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS BEI PRIEINAMUMO GERINIMO ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖJE PROJEKTUI
197. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
198. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ KALNĖNŲ G. 2B, ALYTUJE, NUOMOS NE KONKURSO BŪDU
199. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“
200. DĖL INVESTAVIMO ALYTAUS PRAMONĖS PARKE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis